Почетна

Обавештење

Због епидемије КОВИД-19 већина радника школе посао обавља од куће те их можете контактирати телефоном.

Јасмина Стојчић, директор школе: 0669411633

Марина Борокић, шеф рачуноводства: 0638837015

Биљана Станишић, секретар школе: 0611501633

Милена Јовановић, благајница: 0643553543

Уџбеници за школску 2020/2021.годину

Наставничком већу су представници стручних већа изнели предлоге за следеће уџбенике за 2, 3, 6.и 7. разред ,за наредне 4 (четири), односно једну годину:

 За II разред:

 Српски језик, Фреска; Математика, Фреска; Свет око нас, Фреска; Музичко, Фреска; Француски језик, Завод за уџбенике

За III разред:

Српски језик, Фреска; Математика, Фреска; Природа и друштво, Фреска; Музичко, Фреска; Француски језик, Завод за уџбенике

За VI разред:

Српски језик, Klett; Техника и технологија, Нови Логос; Физика, Klett; Музичко, Klett; Математика, Klett;  Информатика, Едука; Географија, Нови Логос; Историја, Завод за уџбенике;Биологија, Нови Логос; Француски језик, Завод за уџбенике;  Енглески језик, Завод за уџбенике; Ликовно, Едука

За VII разред:

Српски језик, Нови Логос Чаролија речи, читанка, Дар речи, граматика; Техника и технологија, Нови Логос; Физика, Klett; Математика, Klett; Музичко, Klett; Географија, Нови Логос; Историја, Едука; Биологија, Нови Логос; Хемија, Герундијум; Француски језик, Завод за уџбенике; Енглески језик, Завод за уџбенике; Информатика, Едука; Ликовно, Едука

Часопис ОШ "Сутјеска"

Електронско издање десетог броја часописа "Погледи" можете погледати овде.

Путања

Почетна