Распоред писмених и контролних задатака

КАЛЕНДАР ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ТЕСТИРАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

ПЕТИ РАЗРЕД – 5/1

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Српски језик и књижевност

иницијални тест

  6. 9. 2019.

1/09

Математика

иницијални тест

10. 9. 2019.

2/09

Француски језик

иницијални тест

16. 9. 2019.

3/09

Математика

контролни задатак

 7. 10.2019.

2/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

25.10.2019.

4/10

Математика

писмени задатак

 1.11. 2019.

1/11

Српски језик и књижевност

контролни задатак

6. 11. 2019.

2/11

Француски језик

контролни задатак

7. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

тест

19.11.2019.

3/11

Математика

контролни задатак

 6.12. 2019.

1/12

Српски језик и књижевност

писмени задатак

13.12. 2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

16. 12.2019.

3/12

Српски језик и књижевност

контролни задатак

19. 12.2019.

3/12

Енглески језик

Контролни задатак

29.12. 2019

4/12

Математика

писмени задатак

14. 1. 2020.

3/01

Српски језик и књижевност

тестирање

23. 1. 2020.

4/01

 

ШЕСТИ РАЗРЕД – 6/1

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Српски језик и књижевност

иницијални тест

  6. 9. 2019.

1/09

Математика

иницијални тест

11. 9. 2019.

2/09

Српски језик и књижевност

контролни задатак

24. 9. 2019.

4/09

Математика

контролни задатак

 9. 10.2019.

2/10

Француски језик

контролни задатак

22. 10.2019.

4/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

23. 10.2019.

4/10

Физика

контролни задатак

28. 10.2019.

5/10

Математика

писмени задатак

30. 10.2019.

5/10

Енглески језик

контролни задатак

  8.11. 2019.

1/11

Српски језик и књижевност

контролни задатак

14.11. 2019.

3/11

Српски језик и књижевност

писмени задатак

 3. 12. 2019.

1/12

Енглески језик

писмени задатак

13.12. 2019.

2/12

Физика

контролни задатак

18.12. 2019.

3/12

Математика

контролни задатак

19.12. 2019.

3/12

Српски језик и књижевност

контролни задатак

   9. 1. 2020.

2/01

Математика

писмени задатак

  15.1. 2020.

2/01

 

ШЕСТИ РАЗРЕД – 6/2

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Математика

иницијални тест

11. 9. 2019.

2/09

Српски језик и књижевност

контролни задатак

25. 9. 2019.

4/09

Математика

контролни задатак

 9. 10. 2019.

2/10

Француски језик

контролни задатак

23. 10. 2019.

4/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

24. 10. 2019.

4/10

Физика

контролни задатак

29. 10. 2019.

5/10

Математика

писмени задатак

30. 10. 2019.

5/10

Енглески језик

контролни задатак

  8.11. 2019.

1/11

Српски језик и књижевност

контролни задатак

15. 11. 2019.

3/11

Српски језик и књижевност

писмени задатак

4. 12. 2019.

1/12

Енглески језик

писмени задатак

13.12. 2019.

2/12

Физика

контролни задатак

17. 12. 2019.

3/12

Математика

контролни задатак

19.12.2019

3/12

Српски језик и књижевност

контролни задатак

9. 1. 2020.

2/01

Математика

писмени задатак

15.1.2020.

2/01

 

СЕДМИ РАЗРЕД – 7/1

предмет

врста

датум

недеља

у несецу

Физика

иницијални тест

  6. 9. 2019.

1/09

Француски језик

иницијални тест

10. 9. 2019.

2/09

Српски језик и књижевност

иницијални тест

16. 9. 2019.

3/09

Математика

иницијални тест

19. 9. 2019.

3/09

Математика

контролни задатак

26. 9. 2019.

4/09

Српски језик и књижевност

контролни задатак

9. 10. 2019.

2/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

23.10.2019.

4/10

Математика

писмени задатак

4. 11. 2019.

2/11

Француски језик

контролни задатак

7. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

Контролни задатак

19.11. 2019

 4/11

Српски језик и књижевност

контролни задатак

21. 11.2019.

4/11

Физика

контролни задатак

22. 11.2019.

4/11

Математика

контролни задатак

 2. 12. 2019.

1/12

Српски језик и књижевност

писмени задатак

 4. 12. 2019.

1/12

Српски језик и књижевност

Писмени задатак

10. 12.2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

19. 12.2019.

3/12

Математика

писмени задатак

25. 12.2019.

4/12

Физика

контролни задатак

27. 12.2019.

4/12

Српски језик и књижевност

тестирање

22. 1. 2020.

4/01

 

СЕДМИ РАЗРЕД – 7/2

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Физика

иницијални тест

  6. 9. 2019.

1/09

Француски језик

иницијални тест

10. 9. 2019.

2/09

Српски језик и књижевност

иницијални тест

16. 9. 2019.

3/09

Математика

иницијални тест

23. 9. 2019.

4/09

Математика

контролни задатак

27. 9. 2019.

4/09

Српски језик и књижевност

контролни задатак

9. 10. 2019.

2/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

22. 10.2019.

4/10

Математика

писмени задатак

6. 11. 2019.

2/11

Француски језик

контролни задатак

8. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

Контролни задатак

14.11.2019.

3/11

Српски језик и књижевност

контролни задатак

20. 11.2019.

4/11

Физика

контролни задатак

22. 11.2019.

4/11

Математика

контролни задатак

2. 12. 2019.

1/12

Српски језик и књижевност

писмени задатак

3. 12. 2019.

1/12

Енглески језик

Писмени задатак

10.12. 2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

20. 12.2019.

3/12

Математика

писмени задатак

25. 12.2019.

4/12

Физика

контролни задатак

27. 12.2019.

4/12

Српски језик и књижевност

тестирање

22. 1.2020.

4/01

 

ОСМИ РАЗРЕД – 8/1

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Физика

иницијални тест

 3. 9. 2019.

1/09

Математика

иницијални тест

 3. 9. 2019.

1/09

Српски језик

иницијални тест

16. 9. 2019.

3/09

Српски језик

контролни задатак

9. 10. 2019.

1/10

Математика

контролни задатак

4. 10. 2019.

1/10

Српски језик

писмени задатак

16. 10.2019.

3/10

Француски језик

контролни задатак

29. 10. 2019.

5/10

Математика

писмени задатак

30. 10. 2019.

5/10

Математика

контролни задатак

 6. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

Контролни задатак

14.11. 2019.

3/11

Физика

контролни задатак

19.11. 2019.

4/11

Српски језик

писмени задатак

13. 12. 2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

19. 12. 2019.

3/12

Математика

писмени задатак

23. 12. 2019.

4/12

Физика

контролни задатак

24. 12. 2019.

4/12

Енглески језик

Писмени  задатак

26.12. 2019.

5/12

Српски језик

контролни задатак

15. 1. 2020.

3/01

Српски језик

тестирање

22. 1. 2020.

4/01

 

ОСМИ РАЗРЕД – 8/2

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Физика

иницијални тест

2. 9. 2019.

1/09

Математика

иницијални тест

3. 9. 2019.

1/09

Српски језик

иницијални тест

18. 9. 2019.

3/09

Математика

контролни задатак

3. 10. 2019.

1/10

Српски језик

контролни задатак

9. 10. 2019.

2/10

Српски језик

писмени задатак

16. 10. 2019.

3/10

Француски језик

контролни задатак

30. 10. 2019.

5/10

Математика

писмени задатак

31. 10. 2019.

5/10

Математика

контролни задатак

6. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

Контролни задатак

14.11. 2019.

3/11

Физика

контролни задатак

19. 11. 2019.

4/11

Српски језик

писмени задатак

13. 12. 2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

20. 12. 2019.

3/12

Математика

писмени задатак

23. 12. 2019.

4/12

Физика

контролни задатак

24. 12. 2019.

4/12

Енглески језик

Писмени  задатак

26.12. 2019.

4/12

Српски језик

контролни задатак

15. 1. 2020.

3/01

Српски језик

тестирање

22. 1. 2020.

4/01

 

ОСМИ РАЗРЕД – 8/3

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Физика

иницијални тест

3. 9. 2019.

1/09

Математика

иницијални тест

4. 9. 2019.

1/09

Српски језик

иницијални тест

16. 9. 2019.

3/09

Математика

контролни задатак

4. 10. 2019.

1/10

Српски језик

контролни задатак

9. 10. 2019.

2/10

Српски језик

писмени задатак

16. 10. 2019.

3/10

Француски језик

контролни задатак

29. 10. 2019.

5/10

Математика

писмени задатак

30. 10. 2019.

5/10

Математика

контролни задатак

6. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

Контролни задатак

13.11. 2019.

3/11

Физика

контролни задатак

19. 11. 2019.

4/11

Српски језик

писмени задатак

13. 12. 2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

19. 12. 2019.

3/12

Математика

писмени задатак

23. 12. 2019.

4/12

Физика

контролни задатак

24. 12. 2019.

4/12

Енглески језик

Писмени  задатак

25.12. 2019.

4/12

Српски језик

контролни задатак

15. 1. 2020.

3/01

Српски језик

тестирање

22. 1. 2020.

4/01

 

 Поздрав пролећу

          Школска манифестација "Поздрав пролећу" у којој су учествовали сви ученици школе са својим учитељима и наставницима одржана је 18. априла 2019. године. Млађи ученици су кредама у боји осликавали двориште испред школе док су старији имали турнир у малом фудбалу и кошарци. Лепо смо се дружили и радовали пролећном сунцу. 

 

Интеркултурално образовање

U Envoy konferencijskom centru, Gospodara Jevremova 47, 25.3.2019.g. odrzana je Konferencija "Izazovi interkulturalnog obrazovanja u Srbiji, kvalitetno obrazovanje za svako dete". Organizator skupa bila je Ekumenska humanitarna organizacija Novi Sad.
Kroz petočasovna izlaganja predstavnika (MPNTR, COP, UNICEF,  skola iz Beceja, Budjanovaca, Šida, škole "Branko Pesic", Zemun,  Vladicinog Hana itd.) prisutni su upoznati  podrskom učenicima iz marginalizovanih grupa, izbeglicama, migrantima, Romima, u cilju aktivne inkluzije u obrazovni sistem., kao i podsticanje interkulturalne tolerancije. Projekat je realizovan uz podrsku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju kao i drzavnog sekretarijata za migracije Švajcarske. Predstavnik naše škole bila je psiholog Milovanovic Svetlana.
 
                                                                                                                                                             Svetlana Milovanović, psiholog škole

Млади ликовни уметници на такмичењу

И ове године, у нашој школи је одржано општинско такмичење из Ликовне културе. Учествовало је 13 основних школа Земуна и укупно 40 ученика.  Ученици су бирали једну од три понуђене технике: вајарство, цртање или сликање. Тема је била: ЖИВОТИЊА. 

            Специјални жири, у саставу Љубица Станковић, професор ликовног у пензији, Милица Михајловић, мастер историчар уметности и Миланка Алексић, учитељица, одлучио је да се за технику ВАЈАРСТВО, доделе две прве награде за ученике: Немања Станисављевић (ОШ "Горња варош") и Розана Мехмети (ОШ "Сутјеска") и три друге награде за ученике: Дијана Драгосављевић (ОШ "Соња Маринковић"), Симона Шашић (ОШ "Сава Шумановић") и Анастасија Рачуница (ОШ "Сава Шумановић").

За технику ЦРТЕЖ, 1.награду је освојио Милош Божић (ОШ "Михајло Пупин"), 2.награду је добила Нађа Ђуровић (ОШ "Лазар Саватић") и 3.награду је добила Теодора Стевановић (ОШ "Лазар Саватић").

За технику СЛИКАРСТВО, 1.награду је добио Никола Остојић (ОШ "Митраљета"), 2.награду је добила Маја Ушљебрка (ОШ "Бранко Радичевић") и 3.награду је добила Марта Петровић (ОШ "Бранко Радичевић").

Специјалну награду жирија су добиле ученице Ивана Ђорђевић (ОШ "Вељко Рамадановић") и Катарина Комљен (ОШ "Вељко Рамадановић").

Изложба дечијих радова биће постављена од 22.априла до 13.маја у школској трпезарији. Позивамо све љубитеље уметности да дођу и погледају!

 Јасмина Стојчић, директорка школе

 

У посети Хемијском факултету

Ученици наше школе су 02. 03. 2019. године посетили Хемијски факултет у Београду. Имали су прилику да  прођу кроз историју хемије, да упознају велике научнике, као и да виде прави свет хемичара кроз игру и експерименте.

Веома им се допао свет хемије, јер у свакој хемији има и мало магије.

                                  Тамара Ивановић, наставница хемије

Још чланака...

Поткатегорије

Путања

ПочетнаУченици