Распоред писмених и контролних задатака

КАЛЕНДАР ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ТЕСТИРАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

ПЕТИ РАЗРЕД – 5/1

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Српски језик и књижевност

иницијални тест

  6. 9. 2019.

1/09

Математика

иницијални тест

10. 9. 2019.

2/09

Француски језик

иницијални тест

16. 9. 2019.

3/09

Математика

контролни задатак

 7. 10.2019.

2/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

25.10.2019.

4/10

Математика

писмени задатак

 1.11. 2019.

1/11

Српски језик и књижевност

контролни задатак

6. 11. 2019.

2/11

Француски језик

контролни задатак

7. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

тест

19.11.2019.

3/11

Математика

контролни задатак

 6.12. 2019.

1/12

Српски језик и књижевност

писмени задатак

13.12. 2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

16. 12.2019.

3/12

Српски језик и књижевност

контролни задатак

19. 12.2019.

3/12

Енглески језик

Контролни задатак

27.12. 2019

4/12

Математика

писмени задатак

14. 1. 2020.

3/01

Српски језик и књижевност

тестирање

23. 1. 2020.

4/01

 

ШЕСТИ РАЗРЕД – 6/1

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Српски језик и књижевност

иницијални тест

  6. 9. 2019.

1/09

Математика

иницијални тест

11. 9. 2019.

2/09

Српски језик и књижевност

контролни задатак

24. 9. 2019.

4/09

Математика

контролни задатак

 9. 10.2019.

2/10

Француски језик

контролни задатак

22. 10.2019.

4/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

23. 10.2019.

4/10

Физика

контролни задатак

28. 10.2019.

5/10

Математика

писмени задатак

30. 10.2019.

5/10

Енглески језик

контролни задатак

  8.11. 2019.

1/11

Српски језик и књижевност

контролни задатак

14.11. 2019.

3/11

Српски језик и књижевност

писмени задатак

 3. 12. 2019.

1/12

Енглески језик

писмени задатак

13.12. 2019.

2/12

Физика

контролни задатак

18.12. 2019.

3/12

Математика

контролни задатак

19.12. 2019.

3/12

Српски језик и књижевност

контролни задатак

   9. 1. 2020.

2/01

Математика

писмени задатак

  15.1. 2020.

2/01

 

ШЕСТИ РАЗРЕД – 6/2

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Математика

иницијални тест

11. 9. 2019.

2/09

Српски језик и књижевност

контролни задатак

25. 9. 2019.

4/09

Математика

контролни задатак

 9. 10. 2019.

2/10

Француски језик

контролни задатак

23. 10. 2019.

4/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

24. 10. 2019.

4/10

Физика

контролни задатак

29. 10. 2019.

5/10

Математика

писмени задатак

30. 10. 2019.

5/10

Енглески језик

контролни задатак

  8.11. 2019.

1/11

Српски језик и књижевност

контролни задатак

15. 11. 2019.

3/11

Српски језик и књижевност

писмени задатак

4. 12. 2019.

1/12

Енглески језик

писмени задатак

13.12. 2019.

2/12

Физика

контролни задатак

17. 12. 2019.

3/12

Математика

контролни задатак

19.12.2019

3/12

Српски језик и књижевност

контролни задатак

9. 1. 2020.

2/01

Математика

писмени задатак

15.1.2020.

2/01

 

СЕДМИ РАЗРЕД – 7/1

предмет

врста

датум

недеља

у несецу

Физика

иницијални тест

  6. 9. 2019.

1/09

Француски језик

иницијални тест

10. 9. 2019.

2/09

Српски језик и књижевност

иницијални тест

16. 9. 2019.

3/09

Математика

иницијални тест

19. 9. 2019.

3/09

Математика

контролни задатак

26. 9. 2019.

4/09

Српски језик и књижевност

контролни задатак

9. 10. 2019.

2/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

23.10.2019.

4/10

Математика

писмени задатак

4. 11. 2019.

2/11

Француски језик

контролни задатак

7. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

Контролни задатак

19.11. 2019

 4/11

Српски језик и књижевност

контролни задатак

21. 11.2019.

4/11

Физика

контролни задатак

22. 11.2019.

4/11

Математика

контролни задатак

 2. 12. 2019.

1/12

Српски језик и књижевност

писмени задатак

 4. 12. 2019.

1/12

Енглески језик

Писмени задатак

10. 12.2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

19. 12.2019.

3/12

Математика

писмени задатак

25. 12.2019.

4/12

Физика

контролни задатак

27. 12.2019.

4/12

Српски језик и књижевност

тестирање

22. 1. 2020.

4/01

 

СЕДМИ РАЗРЕД – 7/2

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Физика

иницијални тест

  6. 9. 2019.

1/09

Француски језик

иницијални тест

10. 9. 2019.

2/09

Српски језик и књижевност

иницијални тест

16. 9. 2019.

3/09

Математика

иницијални тест

23. 9. 2019.

4/09

Математика

контролни задатак

27. 9. 2019.

4/09

Српски језик и књижевност

контролни задатак

9. 10. 2019.

2/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

22. 10.2019.

4/10

Математика

писмени задатак

6. 11. 2019.

2/11

Француски језик

контролни задатак

8. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

Контролни задатак

14.11.2019.

3/11

Српски језик и књижевност

контролни задатак

20. 11.2019.

4/11

Физика

контролни задатак

22. 11.2019.

4/11

Математика

контролни задатак

2. 12. 2019.

1/12

Српски језик и књижевност

писмени задатак

3. 12. 2019.

1/12

Енглески језик

Писмени задатак

10.12. 2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

20. 12.2019.

3/12

Математика

писмени задатак

25. 12.2019.

4/12

Физика

контролни задатак

27. 12.2019.

4/12

Српски језик и књижевност

тестирање

22. 1.2020.

4/01

 

ОСМИ РАЗРЕД – 8/1

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Физика

иницијални тест

 3. 9. 2019.

1/09

Математика

иницијални тест

 3. 9. 2019.

1/09

Српски језик

иницијални тест

16. 9. 2019.

3/09

Српски језик

контролни задатак

9. 10. 2019.

1/10

Математика

контролни задатак

4. 10. 2019.

1/10

Српски језик

писмени задатак

16. 10.2019.

3/10

Француски језик

контролни задатак

29. 10. 2019.

5/10

Математика

писмени задатак

30. 10. 2019.

5/10

Математика

контролни задатак

 6. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

Контролни задатак

14.11. 2019.

3/11

Физика

контролни задатак

19.11. 2019.

4/11

Српски језик

писмени задатак

13. 12. 2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

19. 12. 2019.

3/12

Математика

писмени задатак

23. 12. 2019.

4/12

Физика

контролни задатак

24. 12. 2019.

4/12

Енглески језик

Писмени  задатак

26.12. 2019.

5/12

Српски језик

контролни задатак

15. 1. 2020.

3/01

Српски језик

тестирање

22. 1. 2020.

4/01

 

ОСМИ РАЗРЕД – 8/2

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Физика

иницијални тест

2. 9. 2019.

1/09

Математика

иницијални тест

3. 9. 2019.

1/09

Српски језик

иницијални тест

18. 9. 2019.

3/09

Математика

контролни задатак

3. 10. 2019.

1/10

Српски језик

контролни задатак

9. 10. 2019.

2/10

Српски језик

писмени задатак

16. 10. 2019.

3/10

Француски језик

контролни задатак

30. 10. 2019.

5/10

Математика

писмени задатак

31. 10. 2019.

5/10

Математика

контролни задатак

6. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

Контролни задатак

14.11. 2019.

3/11

Физика

контролни задатак

19. 11. 2019.

4/11

Српски језик

писмени задатак

13. 12. 2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

20. 12. 2019.

3/12

Математика

писмени задатак

23. 12. 2019.

4/12

Физика

контролни задатак

24. 12. 2019.

4/12

Енглески језик

Писмени  задатак

26.12. 2019.

4/12

Српски језик

контролни задатак

15. 1. 2020.

3/01

Српски језик

тестирање

22. 1. 2020.

4/01

 

ОСМИ РАЗРЕД – 8/3

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Физика

иницијални тест

3. 9. 2019.

1/09

Математика

иницијални тест

4. 9. 2019.

1/09

Српски језик

иницијални тест

16. 9. 2019.

3/09

Математика

контролни задатак

4. 10. 2019.

1/10

Српски језик

контролни задатак

9. 10. 2019.

2/10

Српски језик

писмени задатак

16. 10. 2019.

3/10

Француски језик

контролни задатак

29. 10. 2019.

5/10

Математика

писмени задатак

30. 10. 2019.

5/10

Математика

контролни задатак

6. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

Контролни задатак

13.11. 2019.

3/11

Физика

контролни задатак

19. 11. 2019.

4/11

Српски језик

писмени задатак

13. 12. 2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

19. 12. 2019.

3/12

Математика

писмени задатак

23. 12. 2019.

4/12

Физика

контролни задатак

24. 12. 2019.

4/12

Енглески језик

Писмени  задатак

25.12. 2019.

4/12

Српски језик

контролни задатак

15. 1. 2020.

3/01

Српски језик

тестирање

22. 1. 2020.

4/01