Табела додатних активности за школску 2019/2020.годину

   

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ДОДАТНА НАСТ.

ДОПУНСКА НАСТ.

СЛОБОД-НE АКТ.

ОТВОРЕ-НА ВРАТА

ПРИПРЕМ-НА НАСТАВА

1.Стојанка Стојевски

Среда, претчас

Петак, претчас

Четвртак, 7.час

Уторак, 4.час

 

2.Гордана Јовановић

Понеде-љак, претчас

Уторак, претчас; петак, 6.час

Уторак, 6.час

Уторак, 5.час

Уторак, 7.час

3.Верица Дурковић

Уторак, 7.час

Понедељак, 7.час

Петак, 7.час

Петак, 2.час

 

4.Душица Цветковић

 

Четвртак, претчас

Уторак, претчас

Петак, 4.час

 

5.Драгана Радујко

Четвртак, претчас

Уторак, претчас; среда, претчас

Четвртак, 7.час

Уторак, 2.час

 

6.Марија Мутавџић

 

 

Хор:петак, 7.час

Понедељак, 2.час

 

7.Бане Гавриловић

 

 

Среда, 8.час

Среда, 5.час

 

8.Драгана Несторов

 

 

Петак, претчас

Уторак, 1.час

Петак, претчас

9.Љиљана Ђорђевић

 

Петак, претчас

Четвртак, претчас

Уторак, 3.час

Понедељак, претчас

10.Жељко Нинковић

Среда, претчас

Уторак, 7.час; петак, 6.час

Петак, 7.час

Понедељак, 5.час

 

11.Бисерка Јовић

Уторак, претчас

Понедељак, претчас; среда, претчас

Четвртак, претчас

Понедељак, 2.час

Среда, 7.час

12. Мира

Чикош

 

Петак, 7.час

Среда, 7.час

Петак, 2.час

Петак, 7.час

13.Бранка Видицки

 

Понедељак, 7.час

Среда, претчас

Среда, 4.час

Петак, претчас

14.Златко

Голић

 

 

Уторак, 7.час

Уторак, 4.час

 

15.Ивана Ђурђевић

 

Четвртак, претчас (непарна недеља)

Среда, претчас (пар.неде); уторак, претчас

Четвртак, 1.час

Среда, претчас;      (непарна недеља); уторак, 7.час

16.Славица Вишекруна

 

 

Четвртак, 7.час

Понеде-љак, 3.час

 

17.Јасмина Манчић

 

 

 

Уторак, 5.час

 

18.Ненад

Тошић

 

 

 

 

 

19.Јована Перуновић

 

 

 

 

 

20.Ерна Јуковић Хајровић

 

 

Петак, 5.час

Среда, 3.час

 

21.Ксенија Кукрић

 

Четвртак, 5.час

Понедељак, 5.час

Петак, 3.час

 

22.Виолета Ивановић

 

Четвртак, 5.час

Понедељак, 5.час

Уторак, 2.час

 

23.Биљана П.Стојиљковић

 

Среда, 5.час

Четвртак, 5.час

Среда, 3.час

 

24.Весна Копрек

 

Понедељак, 5.час

Петак, 5.час

Четвртак, 1.час

 

25.Данијела Живић

Петак, 5.час

Понедељак, 5.час

 

Петак, 2.час

 

26.Маја Змијанац

Петак, 5.час

Понедељак, 5.час

 

Четвртак, 3.час