Почетна             Школа               Запослени             Ученици              Родитељи              Тендери              Учимо другачије             Контакт          

Наставничком већу су представници стручних већа изнели предлоге за следеће уџбенике за 2, 3, 6.и 7. разред ,за наредне 4 (четири), односно једну годину:

 За II разред:

 Српски језик, Фреска; Математика, Фреска; Свет око нас, Фреска; Музичко, Фреска; Француски језик, Завод за уџбенике

За III разред:

Српски језик, Фреска; Математика, Фреска; Природа и друштво, Фреска; Музичко, Фреска; Француски језик, Завод за уџбенике

За VI разред:

Српски језик, Klett; Техника и технологија, Нови Логос; Физика, Klett; Музичко, Klett; Математика, Klett;  Информатика, Едука; Географија, Нови Логос; Историја, Завод за уџбенике;Биологија, Нови Логос; Француски језик, Завод за уџбенике;  Енглески језик, Завод за уџбенике; Ликовно, Едука

За VII разред:

Српски језик, Нови Логос Уметност речи, читанка, Дар речи, граматика; Техника и технологија, Нови Логос; Физика, Klett; Математика, Klett; Музичко, Klett; Географија, Нови Логос; Историја, Едука; Биологија, Нови Логос; Хемија, Герундијум; Француски језик, Завод за уџбенике; Енглески језик, Завод за уџбенике; Информатика, Едука; Ликовно, Едука

Путања

ПочетнаУченициУџбеници за школску 2020/2021.годину
Joomla templates by Joomlashine