Почетна             Школа               Запослени             Ученици              Родитељи              Тендери              Учимо другачије             Контакт          

Распоред контролних и писмених задатака у другом полугодишту школске 2020/2021.године

 

5/1

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Енглески језик

писмена вежба

29. 1. 2021.

5/01

Математика

писмени задатак

2. 2. 2021.

1/02

Француски језик

писмени задатак

11. 2. 2021.

2/02

Српски језик и књижевност

контролни задатак

23. 2. 2021.

4/02

Математика

контролни задатак

11. 3. 2021.

2/03

Француски језик

контролни задатак

18. 3. 2021.

3/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

23. 3. 2021.

4/03

Математика

писмени задатак

1. 4. 2021.

1/04

Енглески језик

контролни задатак

2. 4. 2021.

1/04

Српски језик и књижевност

контролни задатак

9. 4. 2021.

2/04

Српски језик и књижевност

контролни задатак

23. 4. 2021.

4/04

Српски језик и књижевност

писмени задатак

21. 5. 2021.

4/05

Математика

контролни задатак

25. 5. 2021.

5/05

Енглески језик

писмена вежба

31. 5. 2021.

6/05

Француски језик

писмени задатак

3. 6. 2021.

1/06

Српски језик и књижевност

контролни задатак

8. 6. 2021.

2/06

Математика

писмени задатак

15. 6. 2021.

3/06

 5/2 

Предмет

 

Врста

Датум

Недеља у месецу

Енглески језик

писмени задатак

29. 1. 2021.

5/01

Математика

писмени задатак

2. 2. 2021.

1/02

Француски језик

писмени задатак

12. 2. 2021.

2/02

Српски језик и књижевност

контролни задатак

23. 2. 2021.

4/02

Математика

контролни задатак

11. 3. 2021.

2/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

23. 3. 2021.

4/03

Математика

писмени задатак

1. 4. 2021.

1/04

Француски језик

контролни задатак

2. 4. 2021.

1/04

Енглески језик

контролни задатак

5. 4. 2021.

2/04

Српски језик и књижевност

контролни задатак

9. 4. 2021.

2/04

Српски језик и књижевност

контролни задатак

23. 4. 2021.

4/04

Српски језик и књижевност

писмени задатак

21. 5. 2021.

4/05

Математика

контролни задатак

25. 5. 2021.

5/05

Француски језик

писмени задатак

27. 5. 2021.

5/05

Енглески језик

писмена вежба

31. 5. 2021.

6/05

Српски језик и књижевност

контролни задатак

8. 6. 2021.

2/06

Математика

писмена вежба

15. 6. 2021.

3/06

   5/3

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

3. 2. 2021.

1/02

Француски језик

писмена вежба

11. 2. 2021.

2/02

Српски језик и књижевност

контролни задатак

19. 2. 2021.

3/02

Енглески језик

контролни задатак

25. 2. 2021.

4/02

Српски језик и књижевност

писмени задатак

15. 3. 2021.

3/03

Математика

контролни задатак

16. 3. 2021.

3/03

Француски језик

контролни задатак

1. 4. 2021.

1/04

Српски језик и књижевност

контролни задатак

2. 4. 2021.

1/04

Математика

писмени задатак

6. 4. 2021.

2/04

Енглески језик

писмени задатак

22. 4. 2021.

4/04

Српски језик и књижевност

писмени задатак

12. 5. 2021.

3/05

Математика

контролни задатак

19. 5. 2021.

4/05

Енглески језик

контролни задатак

20. 5. 2021.

4/05

Француски језик

писмени задатак

28. 5. 2021.

5/05

Српски језик и књижевност

контролни задатак

9. 6. 2021.

2/06

Математика

писмени задатак

11. 6. 2021.

2/06

 6/1

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

3. 2. 2021.

1/02

Француски језик

писмена вежба

11. 2. 2021.

2/02

Српски језик и књижевност

контролни задатак

19. 2. 2021.

3/02

Енглески језик

контролни задатак

25. 2. 2021.

4/02

Српски језик и књижевност

контролни задатак

19. 3. 2021.

3/03

Математика

контролни задатак

16. 3. 2021.

3/03

Француски језик

контролни задатак

1. 4. 2021.

1/04

Српски језик и књижевност

писмени задатак

2. 4. 2021.

1/04

Математика

писмени задатак

6. 4. 2021.

2/04

Енглески језик

писмени задатак

22. 4. 2021.

4/04

Српски језик и књижевност

писмени задатак

12. 5. 2021.

3/05

Математика

контролни задатак

19. 5. 2021.

4/05

Енглески језик

контролни задатак

20. 5. 2021.

4/05

Француски језик

писмени задатак

28. 5. 2021.

5/05

Српски језик и књижевност

контролни задатак

9. 6. 2021.

2/06

Математика

писмени задатак

11. 6. 2021.

2/06

  7/1

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

3. 2. 2021.

1/02

Енглески језик

контролни задатак

4. 2. 2021.

1/02

Француски језик

писмени задатак

12. 2. 2021.

2/02

Српски језик и књижевност

контролни задатак

17. 2. 2021.

3/02

Физика

 

контролни задатак

22. 2. 2021.

4/02

Математика

контролни задатак

16. 3. 2021.

3/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

22. 3. 2021.

4/03

Физика

 

контролни задатак

29. 3. 2021.

5/03

Математика

писмени задатак

8. 4. 2021.

2/04

Енглески језик

писмени задатак

12. 4. 2021.

3/04

Француски језик

контролни задатак

21. 4. 2021.

4/04

Српски језик и књижевност

писмена вежба

11. 5. 2021.

3/05

Математика

контролни задатак

19. 5. 2021.

4/05

Физика

 

контролни задатак

24. 5. 2021.

5/05

Француски језик

писмени задатак

26. 5. 2021.

5/05

Српски језик и књижевност

писмени задатак

9. 6. 2021.

2/06

Математика

писмени задатак

10. 6. 2021.

2/06

Енглески језик

писмени задатак

14. 6. 2021.

3/06

 7/2

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Физика

контролни задатак

18. 1. 2021.

4/01

Математика

писмени задатак

3. 2. 2021.

1/02

Енглески језик

писмени задатак

4. 2. 2021.

1/02

Француски језик

писмени задатак

12. 2. 2021.

2/02

Српски језик и књижевност

контролни задатак

17. 2. 2021.

3/02

Физика

контролни задатак

22. 2. 2021.

4/02

Енглески језик

контролни задатак

11. 3. 2021.

2/03

Математика

контролни задатак

16. 3. 2021.

3/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

22. 3. 2021.

4/03

Физика

контролни задатак

29. 3. 2021.

5/03

Математика

писмени задатак

8. 4. 2021.

2/04

Француски језик

контролни задатак

12. 4. 2021.

3/04

Енглески језик

писмени задатак

29. 4. 2021.

5/04

Српски језик и књижевност

писмена вежба

11. 5. 2021.

3/05

Математика

контролни задатак

19. 5. 2021.

4/05

Физика

контролни задатак

24. 5. 2021.

5/05

Француски језик

писмени задатак

28. 5. 2021.

5/05

Српски језик и књижевност

писмени задатак

9. 6. 2021.

2/06

Математика

писмени задатак

10. 6. 2021.

2/06

8/1

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

8. 2. 2021.

2/02

Француски језик

писмени задатак

11. 2. 2021.

2/02

Енглески језик

писмени задатак

18. 2. 2021.

3/02

Енглески језик

писмени задатак

18. 2. 2021.

3/02

Српски језик и књижевност

контролни задатак

26. 2. 2021.

4/02

Математика

контролни задатак

12. 3. 2021.

2/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

16. 3. 2021.

3/03

Француски језик

контролни задатак

23. 3. 2021.

4/03

Српски језик и књижевност

контролни задатак

29. 3. 2021.

5/03

Математика

писмени задатак

2. 4. 2021.

1/04

Физика

контролни задатак

5. 4. 2021.

2/04

Енглески језик

контролни задатак

8. 4. 2021.

2/04

Енглески језик

контролни задатак

8. 4. 2021.

2/04

Француски језик

писмени задатак

26. 4. 2021.

5/04

Математика

контролни задатак

30. 4. 2021.

5/04

Физика

контролни задатак

10. 5. 2021.

3/05

Српски језик и књижевност

писмени задатак

11. 5. 2021.

3/05

Енглески језик

писмени задатак

20. 5. 2021.

4/05

Енглески језик

писмени задатак

20. 5. 2021.

4/05

Српски језик и књижевност

контролни задатак

1. 6. 2021.

1/06

Математика

писмени задатак

3. 6. 2021.

1/06

  8/2

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Енглески језик

писмени задатак

4. 2. 2021.

1/02

Математика

писмени задатак

8. 2. 2021.

2/02

Француски језик

писмени задатак

12. 2. 2021.

2/02

Српски језик и књижевност

контролни задатак

25. 2. 2021.

4/02

Енглески језик

контролни задатак

11. 3. 2021.

2/03

Математика

контролни задатак

15. 3. 2021.

3/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

16. 3. 2021.

3/03

Француски језик

контролни задатак

26. 3. 2021.

4/03

Српски језик и књижевност

контролни задатак

29. 3. 2021.

5/03

Математика

писмена вежба

1. 4. 2021.

1/04

Физика

контролни задатак

5. 4. 2021.

2/04

Математика

контролни задатак

28. 4. 2021.

5/04

Енглески језик

писмени задатак

29. 4. 2021.

5/04

Физика

контролни задатак

10. 5. 2021.

3/05

Српски језик и књижевност

писмени задатак

11. 5. 2021.

3/05

Француски језик

писмени задатак

28. 5. 2021.

5/05

Српски језик и књижевност

контролни задатак

1. 6. 2021.

1/06

Математика

писмени задатак

2. 6. 2021.

1/06

 8/3

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

писмени задатак

8. 2. 2021.

2/02

Француски језик

писмени задатак

10. 2. 2021.

2/02

Енглески језик

писмени задатак

19. 2. 2021.

3/02

Српски језик и књижевност

контролни задатак

25. 2. 2021.

4/02

Математика

контролни задатак

12. 3. 2021.

2/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

16. 3. 2021.

3/03

Енглески језик

контролни задатак

25. 3. 2021.

4/03

Српски језик и књижевност

контролни задатак

29. 3. 2021.

5/03

Математика

писмени задатак

2. 4. 2021.

1/04

Француски језик

контролни задатак

5. 4. 2021.

2/04

Физика

контролни задатак

6. 4. 2021.

2/04

Математика

контролни задатак

30. 4. 2021.

5/04

Српски језик и књижевност

писмени задатак

11. 5. 2021.

3/05

Физика

контролни задатак

12. 5. 2021.

3/05

Енглески језик

писмени задатак

25. 5. 2021.

5/05

Математика

писмени задатак

28. 5. 2021.

5/05

Француски језик

писмени задатак

31. 5. 2021.

6/05

Српски језик и књижевност

контролни задатак

1. 6. 2021.

1/06

  

 

Путања

ПочетнаУченициНаша такмичењаРаспоред контролних и писмених задатака у другом полугодишту школске 2020/2021.године
Joomla templates by Joomlashine