Дан детета

Наша школа је и ове године обележила Дан детета. Са ученицима  се на часовима разговарало о дечјим правима, о томе како у неким срединама деца тешко живе.  Деца често морају да раде како би помогли својим родитељима. Многа деца су угрожена и не могу да уживају у детињству. Наравно, како сама деца кажу, нека од веома важних права деце су право да се  школују,  да буду уважавани у сваком погледу, да  имају породицу и домовину... 

У холу школе постављени су панои  са радовима посвећеним Дану детета које су поставили ученици уз помоћ својих наставника.

 

 

У посети Правно-биротехничкој школи

 
 
У оквиру професионалне оријентације, ученици 8. разреда су 23.10.2019.
године, посетили средњу Правно-биротехничку школу "Димитрије                     
Давидовић", у пратњи наставнице Иване Ђурђевић и директорке школе
Јасмине Стојчић.
Професори су припремили различите активности да би основцима
показали шта се учи у њиховој школи. Ученици су присуствовали
часовима Српског, Математике, Правне и пословне кореспонденције,
Информатике, Физичког, Ликовног, Психологије, Историје, Филозофије...
Имали су прилику да послушају награђене ученике на такмичењу из
рецитовања поезије, да погледају снимак са драмске секције, да се
друже са вршњацима из других школа
  
        .
    
         

Поздрав пролећу

          Школска манифестација "Поздрав пролећу" у којој су учествовали сви ученици школе са својим учитељима и наставницима одржана је 18. априла 2019. године. Млађи ученици су кредама у боји осликавали двориште испред школе док су старији имали турнир у малом фудбалу и кошарци. Лепо смо се дружили и радовали пролећном сунцу. 

 

Распоред писмених и контролних задатака

КАЛЕНДАР ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ТЕСТИРАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

ПЕТИ РАЗРЕД – 5/1

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Српски језик и књижевност

иницијални тест

  6. 9. 2019.

1/09

Математика

иницијални тест

10. 9. 2019.

2/09

Француски језик

иницијални тест

16. 9. 2019.

3/09

Математика

контролни задатак

 7. 10.2019.

2/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

25.10.2019.

4/10

Математика

писмени задатак

 1.11. 2019.

1/11

Српски језик и књижевност

контролни задатак

6. 11. 2019.

2/11

Француски језик

контролни задатак

7. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

тест

19.11.2019.

3/11

Математика

контролни задатак

 6.12. 2019.

1/12

Српски језик и књижевност

писмени задатак

13.12. 2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

16. 12.2019.

3/12

Српски језик и књижевност

контролни задатак

19. 12.2019.

3/12

Енглески језик

Контролни задатак

27.12. 2019

4/12

Математика

писмени задатак

14. 1. 2020.

3/01

Српски језик и књижевност

тестирање

23. 1. 2020.

4/01

 

ШЕСТИ РАЗРЕД – 6/1

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Српски језик и књижевност

иницијални тест

  6. 9. 2019.

1/09

Математика

иницијални тест

11. 9. 2019.

2/09

Српски језик и књижевност

контролни задатак

24. 9. 2019.

4/09

Математика

контролни задатак

 9. 10.2019.

2/10

Француски језик

контролни задатак

22. 10.2019.

4/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

23. 10.2019.

4/10

Физика

контролни задатак

28. 10.2019.

5/10

Математика

писмени задатак

30. 10.2019.

5/10

Енглески језик

контролни задатак

  8.11. 2019.

1/11

Српски језик и књижевност

контролни задатак

14.11. 2019.

3/11

Српски језик и књижевност

писмени задатак

 3. 12. 2019.

1/12

Енглески језик

писмени задатак

13.12. 2019.

2/12

Физика

контролни задатак

18.12. 2019.

3/12

Математика

контролни задатак

19.12. 2019.

3/12

Српски језик и књижевност

контролни задатак

   9. 1. 2020.

2/01

Математика

писмени задатак

  15.1. 2020.

2/01

 

ШЕСТИ РАЗРЕД – 6/2

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Математика

иницијални тест

11. 9. 2019.

2/09

Српски језик и књижевност

контролни задатак

25. 9. 2019.

4/09

Математика

контролни задатак

 9. 10. 2019.

2/10

Француски језик

контролни задатак

23. 10. 2019.

4/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

24. 10. 2019.

4/10

Физика

контролни задатак

29. 10. 2019.

5/10

Математика

писмени задатак

30. 10. 2019.

5/10

Енглески језик

контролни задатак

  8.11. 2019.

1/11

Српски језик и књижевност

контролни задатак

15. 11. 2019.

3/11

Српски језик и књижевност

писмени задатак

4. 12. 2019.

1/12

Енглески језик

писмени задатак

13.12. 2019.

2/12

Физика

контролни задатак

17. 12. 2019.

3/12

Математика

контролни задатак

19.12.2019

3/12

Српски језик и књижевност

контролни задатак

9. 1. 2020.

2/01

Математика

писмени задатак

15.1.2020.

2/01

 

СЕДМИ РАЗРЕД – 7/1

предмет

врста

датум

недеља

у несецу

Физика

иницијални тест

  6. 9. 2019.

1/09

Француски језик

иницијални тест

10. 9. 2019.

2/09

Српски језик и књижевност

иницијални тест

16. 9. 2019.

3/09

Математика

иницијални тест

19. 9. 2019.

3/09

Математика

контролни задатак

26. 9. 2019.

4/09

Српски језик и књижевност

контролни задатак

9. 10. 2019.

2/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

23.10.2019.

4/10

Математика

писмени задатак

4. 11. 2019.

2/11

Француски језик

контролни задатак

7. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

Контролни задатак

19.11. 2019

 4/11

Српски језик и књижевност

контролни задатак

21. 11.2019.

4/11

Физика

контролни задатак

22. 11.2019.

4/11

Математика

контролни задатак

 2. 12. 2019.

1/12

Српски језик и књижевност

писмени задатак

 4. 12. 2019.

1/12

Енглески језик

Писмени задатак

10. 12.2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

19. 12.2019.

3/12

Математика

писмени задатак

25. 12.2019.

4/12

Физика

контролни задатак

27. 12.2019.

4/12

Српски језик и књижевност

тестирање

22. 1. 2020.

4/01

 

СЕДМИ РАЗРЕД – 7/2

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Физика

иницијални тест

  6. 9. 2019.

1/09

Француски језик

иницијални тест

10. 9. 2019.

2/09

Српски језик и књижевност

иницијални тест

16. 9. 2019.

3/09

Математика

иницијални тест

23. 9. 2019.

4/09

Математика

контролни задатак

27. 9. 2019.

4/09

Српски језик и књижевност

контролни задатак

9. 10. 2019.

2/10

Српски језик и књижевност

писмени задатак

22. 10.2019.

4/10

Математика

писмени задатак

6. 11. 2019.

2/11

Француски језик

контролни задатак

8. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

Контролни задатак

14.11.2019.

3/11

Српски језик и књижевност

контролни задатак

20. 11.2019.

4/11

Физика

контролни задатак

22. 11.2019.

4/11

Математика

контролни задатак

2. 12. 2019.

1/12

Српски језик и књижевност

писмени задатак

3. 12. 2019.

1/12

Енглески језик

Писмени задатак

10.12. 2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

20. 12.2019.

3/12

Математика

писмени задатак

25. 12.2019.

4/12

Физика

контролни задатак

27. 12.2019.

4/12

Српски језик и књижевност

тестирање

22. 1.2020.

4/01

 

ОСМИ РАЗРЕД – 8/1

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Физика

иницијални тест

 3. 9. 2019.

1/09

Математика

иницијални тест

 3. 9. 2019.

1/09

Српски језик

иницијални тест

16. 9. 2019.

3/09

Српски језик

контролни задатак

9. 10. 2019.

1/10

Математика

контролни задатак

4. 10. 2019.

1/10

Српски језик

писмени задатак

16. 10.2019.

3/10

Француски језик

контролни задатак

29. 10. 2019.

5/10

Математика

писмени задатак

30. 10. 2019.

5/10

Математика

контролни задатак

 6. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

Контролни задатак

14.11. 2019.

3/11

Физика

контролни задатак

19.11. 2019.

4/11

Српски језик

писмени задатак

13. 12. 2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

19. 12. 2019.

3/12

Математика

писмени задатак

23. 12. 2019.

4/12

Физика

контролни задатак

24. 12. 2019.

4/12

Енглески језик

Писмени  задатак

26.12. 2019.

5/12

Српски језик

контролни задатак

15. 1. 2020.

3/01

Српски језик

тестирање

22. 1. 2020.

4/01

 

ОСМИ РАЗРЕД – 8/2

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Физика

иницијални тест

2. 9. 2019.

1/09

Математика

иницијални тест

3. 9. 2019.

1/09

Српски језик

иницијални тест

18. 9. 2019.

3/09

Математика

контролни задатак

3. 10. 2019.

1/10

Српски језик

контролни задатак

9. 10. 2019.

2/10

Српски језик

писмени задатак

16. 10. 2019.

3/10

Француски језик

контролни задатак

30. 10. 2019.

5/10

Математика

писмени задатак

31. 10. 2019.

5/10

Математика

контролни задатак

6. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

Контролни задатак

14.11. 2019.

3/11

Физика

контролни задатак

19. 11. 2019.

4/11

Српски језик

писмени задатак

13. 12. 2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

20. 12. 2019.

3/12

Математика

писмени задатак

23. 12. 2019.

4/12

Физика

контролни задатак

24. 12. 2019.

4/12

Енглески језик

Писмени  задатак

26.12. 2019.

4/12

Српски језик

контролни задатак

15. 1. 2020.

3/01

Српски језик

тестирање

22. 1. 2020.

4/01

 

ОСМИ РАЗРЕД – 8/3

предмет

врста

датум

недеља у несецу

Физика

иницијални тест

3. 9. 2019.

1/09

Математика

иницијални тест

4. 9. 2019.

1/09

Српски језик

иницијални тест

16. 9. 2019.

3/09

Математика

контролни задатак

4. 10. 2019.

1/10

Српски језик

контролни задатак

9. 10. 2019.

2/10

Српски језик

писмени задатак

16. 10. 2019.

3/10

Француски језик

контролни задатак

29. 10. 2019.

5/10

Математика

писмени задатак

30. 10. 2019.

5/10

Математика

контролни задатак

6. 11. 2019.

2/11

Енглески језик

Контролни задатак

13.11. 2019.

3/11

Физика

контролни задатак

19. 11. 2019.

4/11

Српски језик

писмени задатак

13. 12. 2019.

2/12

Француски језик

писмени задатак

19. 12. 2019.

3/12

Математика

писмени задатак

23. 12. 2019.

4/12

Физика

контролни задатак

24. 12. 2019.

4/12

Енглески језик

Писмени  задатак

25.12. 2019.

4/12

Српски језик

контролни задатак

15. 1. 2020.

3/01

Српски језик

тестирање

22. 1. 2020.

4/01

 

 Млади ликовни уметници на такмичењу

И ове године, у нашој школи је одржано општинско такмичење из Ликовне културе. Учествовало је 13 основних школа Земуна и укупно 40 ученика.  Ученици су бирали једну од три понуђене технике: вајарство, цртање или сликање. Тема је била: ЖИВОТИЊА. 

            Специјални жири, у саставу Љубица Станковић, професор ликовног у пензији, Милица Михајловић, мастер историчар уметности и Миланка Алексић, учитељица, одлучио је да се за технику ВАЈАРСТВО, доделе две прве награде за ученике: Немања Станисављевић (ОШ "Горња варош") и Розана Мехмети (ОШ "Сутјеска") и три друге награде за ученике: Дијана Драгосављевић (ОШ "Соња Маринковић"), Симона Шашић (ОШ "Сава Шумановић") и Анастасија Рачуница (ОШ "Сава Шумановић").

За технику ЦРТЕЖ, 1.награду је освојио Милош Божић (ОШ "Михајло Пупин"), 2.награду је добила Нађа Ђуровић (ОШ "Лазар Саватић") и 3.награду је добила Теодора Стевановић (ОШ "Лазар Саватић").

За технику СЛИКАРСТВО, 1.награду је добио Никола Остојић (ОШ "Митраљета"), 2.награду је добила Маја Ушљебрка (ОШ "Бранко Радичевић") и 3.награду је добила Марта Петровић (ОШ "Бранко Радичевић").

Специјалну награду жирија су добиле ученице Ивана Ђорђевић (ОШ "Вељко Рамадановић") и Катарина Комљен (ОШ "Вељко Рамадановић").

Изложба дечијих радова биће постављена од 22.априла до 13.маја у школској трпезарији. Позивамо све љубитеље уметности да дођу и погледају!

 Јасмина Стојчић, директорка школе

 

Још чланака...

Поткатегорије

Путања

ПочетнаУченици