Уџбеници за други и шести разред за школску 2019/20. г.

Уџбеници за други разред за школску 2019/20. годину

 

Предмет

Уџбеник

Издавач

Аутор

 

 

 

 

 

Српски језик

Читанка за 2. Разред ОШ

Фреска

Светлана Јоксимовић

Граматика, уџбеник за 2. Разред ОШ

Фреска

Светлана Јоксимовић

Латиница-уџбеник за 2. Разред ОШ

Фреска

Светлана Јоксимовић

Радна свеска 2 уз Читанку за 2. разред ОШ

Фреска

Светлана Јоксимовић

 

Француски језик

Couleurs-француски језик за 2. разред ОШ, уџбеник и радна свеска

 

Завод за уџбенике

Весна Фила, Милица Голубовић-Тасевска

 

Математика

Математика, уџбеник за 2. Разред ОШ (први, други, трећи и четврти део)

 

 

Фреска

 

Светлана Јоксимовић

 

Свет око нас

Свет око нас 2, уџбеник из два дела за 2. разред ОШ

 

Фреска

Славица Гомилановић, Марија Бастић

Ликовна култура

Ликовна култура, уџбеник за 2. Разред ОШ

 

Фреска

 

Јован Глигоријевић

Музичка култура

Чаробни свет музике, музичка култура за 2. Разред ОШ

 

Фреска

 

Др Гордана Илић

 

 

 

 

 

Уџбеници за шести разред за школску 2019/20.годину

 

Предмет

Уџбеник

Издавач

Аутор

 

 

Српски језик

Извор, Читанка за шести разред основне школе

 

Klett

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

Граматика 6, уџбеник за шести  разред основне школе

 

Klett

 

Весна Ломпар

 

 

Француски језик

Images de France,француски језик за шести разред основне школе; шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска)

 

 

Завод

за уџбенике

 

Весна Фила,  Милица Голубовић-Тасевска

 

 

Енглески језик

 

 

Talk Talk 2, енглески језик за шести разред основне школе, друга година учења;уџбенички комплет (уџбеник са аудио ЦД-ом и радна свеска)

 

 

 

Завод

за уџбенике

 

 

Наталија Кантар

 

Ликовна култура

Ликовна култура, уџбеник за шести разред основне школе;

 

 

Едука

 

Драган Ђорђевић,

Зоран Игњатовић

 

Музичка култура

Музичка култура 6, за шести разред основне школе;

 

 

Klett

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић,

Саша Кесић,

Биљана Лековић

 

 

Историја

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе

 

Завод

за уџбенике

 

Раде Михаљчић

 

Географија

Географија за шести разред основне школе

 

Нови Логос

Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић

 

 

 

Физика

Физика 6, уџбеник са збирком задатака и  лабораторијским вежбама зашести разред основне школе

 

 

Нови Логос

Александар Кандић,

Горан Попарић

Физика 6, збирка задатака за шести разред основне школе

Нови Логос

Александар Кандић

 

 

Математика

Математика, уџбеник за шести разред основне школе;

 

Klett

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

Математика, збирка задатака за шести разред основне школе

 

Klett

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

 

Биологија

Биологија 6, уџбеник из два дела за шести разред основне школе;

 

 

Нови Логос

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

 

 

Техника

и технологија

Техника и технологија за шести разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

 

 

 

Едука

 

 

Зоран Д. Лапчевић

 

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарствоса дигиталним материјалима на ЦД-у за шести разред основне школе

 

 

 

Едука

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

Обавештење о упису ученика у први разред школске 2019/2020.године

У први разред основне школе уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година, уписују деца рођена од 1. марта 2011. до 29. фебруара 2012. године. Могу се уписати и деца рођена и пре 1. марта 2011. године, која из оправданих разлога нису раније уписана у први разред. Редован  упис у први разред траје  од 1. априла 2019. године до 31. маја 2019. Дете се може уписати и после овог датума, до 31. августа 2019. године.

По извршеном упису, психолог школе заказују термин за тестирање детета.

Школа је дужна да упише дете са местом пребивалишта које територијално припада школи. На захтев родитеља, школа може уписати и дете чије место пребивалишта територијално не припада школи. У том случају, родитељ подноси молбу за упис детета Секретаријату школе накасније до 31. јануара 2019. године. После разматрања молби, родитељ се обавештава о томе да ли дете може уписати у ову школу или не.

Документа потребна за упис у први разред:

·         Извод из матичне књиге рођених

·         Здравствено уверење о способност детета за упис у школу

·         Потврда из предшколске установе о завршеном припремном предшколском програму

·         Потврда о пријави адресе становања

Списак уџбеника за школску 2018/2019.г.

 

ПРВИ РАЗРЕД

Математика, Издавач: Фреска, Шифра: СРП1МАТ11123
 Свет око нас, Фреска СРП1СВЕ11151
 Српски језик, Фреска, СРП1СРП11097

 Француски језик, Завод за уџбенике, СРП1ФРА11129

(Images1, Комплет: уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

 

ДРУГИ РАЗРЕД

Српски језик            Читанка за други разред,

                                  Марела Манојловић, Снежана Бабуновић, Едука

                                  Радна свеска, Марела Манојловић,

                                  Снежана Бабуновић, Едука

 

Математика             Уџбеник са радним листовима 2а и 2б, 

                                 Светлана Јоксимовић, Едука

                                

Свет око нас              Уџбеник са радним листовима Свет око нас 2а и 2б,

                                   Марела Манојловић, Бранкица Вељковић, Едука

                                  

Француски језик        Images de France 2,

                                    Весна Фила, Милица Голубовић Тасевски, 

                                    Завод за уџбенике

                                   

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Српски језик            Читанка Водено огледало 3,

                                  В. Пруловић и група аутора, Едука

                                  Радна свеска за српски језик 3,

                                  Н. Тодоров, С. Зарупски, Едука

Математика              Математика 3 а  -  Радна свеска,

                                  С. Зарупски, Б. Влаховић, Едука

                                  Математика 3 б – Радна свеска,

                                  С. Зарупски,  Б. Влаховић, Едука

Природа и                 Природа и друштво 3а – Уџбеник,

 друштво                   В. Матановић и група аутора, Едука

                                  Природа и друштво 3б – Радна свеска,

                                  В. Матановић и група аутора, Едука

Француски језик     MOTS Уџбеник – трећа година учења,

                                 В. Фила, М. Голубовић Тасевска, ЗУНС

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Српски језик

Читанка "Трешња у цвету", Н. Тодоров, М. Плавшић

Поуке о језику , Б. Пруловић, М. Цветковић

Радна свеска, Тодоров, С. Зарупски

 

Математика


Уџбеник 4а, 4б, С. Јоксимовић

Радна свеска 4а, 4б, С. Јоксимовић

 

Природа и друштво


Уџбеник и Радна свеска, Љ. Вдовић, Б.Матијевић

Све књиге је урадила Издавачка кућа "Едука".

 

 ПЕТИ РАЗРЕД

 

Биологија, Нови Логос, СРП5БИО11067
Географија, Нови Логос, СРП5ГЕО11065
Енглески језик, Завод за уџбенике, СРП5ЕНГ11047
( Talk, Talk, комплет уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)
Историја, Едука д.о.о. Београд, СРП5ИСТ11051
Математика, Klett, СРП5МАТ11078
Српски језик, Klett, СРП5СРП11006 читанка "Расковник"
Српски језик, Klett, СРП5СРП11006, Граматика
Француски језик, Завод за уџбенике, СРП5ФРА11024,
Images de France, комплет уџбеник и радна свеска и аудио ЦД)
Музичка култура, Klett, 650-02-00179/2018-07 , аутори: Г.Грујић, М.Соколовић Игњачевић, С.Кесић
Ликовна култура, Klett, 650-02-00081/2018, аутор: Јован Мрђеновачки
Техника и технологија, "Едука", 650-02-00065/2018, аутор: Зоран Д. Лапчевић
Информатика и рачунарство, 650-02-00086/2018,
аутори: К.Алексић, К.Вељковић, М.Бајчетић, Д. Крсмановић

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

Издавач:  Завод за уџбенике и наставна средства

1.            ГЕОГРАФИЈА 

               Уџбеник за 6. разред основне школе,

               Рада Ситарица, Милутин Тадић

 

2.         ИСТОРИЈА 

  Уџбеник за 6. разред основне школе,

  Раде Михаљчић

  Историјска читанка и радна свеска,  

  Марко Шуица, Снежана Кнежевић

 

3.         ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

  Уџбеник за 6. разред основне школе,  

  Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић

 

4.         МУЗИЧКО 6 

 

5.         ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 Talk, Talk 2, књига (аутор: Наталија Кантар)

 Talk, Talk 2, радна свеска (аутор: Наталија Кантар)

 

 6.        ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

           Images de France 6- уџбеник I радна свеска,

           Весна Фила, Милица Г. Тасевска, Едука

 

  7.     ТИО 

Уџбеник I радна свеска за 6. разред основне школе

Зоран Лапчевић

 

8.         ЛИКОВНО 

  Ликовна култура за 6. разред основне школе,

  Јован Мрђеновачки, Нови логос

 

9.         ФИЗИКА 

Уџбеник са збирком задатака I лабораторијским вежбама

за 6. разред основне школе

аутори: Александар Кандић, Горан Попарић

 

10.       БИОЛОГИЈА 

  Уџбеник за 6. разред основне школе,

  Драгана Миличић, Имре Кризмановић, Математископ

 

11.        МАТЕМАТИКА 

Уџбеник I збирка задатака за 6. разред основне школе,

Владимир Стојановић, Klett

 

12.       СРПСКИ ЈЕЗИК 

  Читанка  “Маштарија речи”,

  аутор: Наташа Станковић Шошо

  Граматика 6, аутор: Весна Ломпар, Klett

 

 СЕДМИ РАЗРЕД

 

 

Наставни предмет

Назив уџбеника (остале литературе) аутори и издавачи

 

Српски језик

„Уметност речи“,  читанка за 7. разред

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић , Нови Логос

„Дар речи“, граматика за 7. разред

Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић

Француски језик

ImagesdeFrance 7, В. Фила, М.Г. Тасевска - уџбеник

ImagesdeFrance 7, В. Фила, М.Г. Тасевска – радна свеска

Завод за уџбенике

Ликовна култура

Ликовна култура за  7. разред основне школе

Зоран Игњатовић и Драган Ђорђевић

Едука

Музичка култура

Музичка култура 7 , уџбеник са електронским аудио додатком за 7. разред основне школе

Гордана Стојковић, Милица Рајчевић

Завод за уџбенике

Историја

Уџбеник за 7. разред основне школе, Милица Омрчен

Радна свеска за 7. разред-, Милица Омрчен и Невена Грбовић

Едука

Географија

Уџбеник за 7. разред основне школе,

Милутин Тадић

Завод за уџбенике

Физика

Уџбеник „Физика 7“ са збирком задатака и лаб. вежбама за 7. разред основне школе, Душка Латас, Антон Балаж

Збирка задатака „Физика 7“ за 7. раз. осн. школе, Братислав Јовановић, Срђа Зрнић, Нови Логос

Математика

„Математика 7“ уџбеник, Владимир Стојановић

Радна свеска „Математика 7“, Владимир Стојановић,  Математископ

Биологија

„Биологија 7“ уџбеник

Имре Кризманић, Зорица Лазић, Албина Холод, Нови Логос

Хемија

„Хемија 7“ уџбеник

Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић, Нови Логос

„Хемија 7“ радна свеска из хемије са демонстрационим огледима, лабораторијским вежбама и задацима за 7. разред основне школе

Техничко и информатичко образовање

Уџбеник за седми разред основне школе,

аутор: Драган Голубовић, Едука

Енглески језик

Talk, talk 3, уџбеник за седми разред основне школе,

Наталија Кантар

Talk, talk 3, радна свеска за седми разред основне школе,

Наталија Кантар, Завод уа уџбенике

Православна верска настава

Православни катихизис за седми разред, 

владика Игњатије Мидић

Фреска

Информатика и рачунарство

Уџбеник за седми разред основне школе,

Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић, Драган Маринчић

Завод за уџбенике

 

 

 ОСМИ  РАЗРЕД

Наставни предмет

Издавач

Назив уџбеника (остале литературе) и аутори

 

Српски језик Нови Логос

„Уметност речи“,  читанка за 8. разред

Наташа Станковић Шошо

„Дар речи“, граматика за 8. разред, Светлана Вулић

Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић

Француски језик

Завод за уџбенике

ImagesdeFrance 8, В. Фила, М.Г. Тасевска - уџбеник

ImagesdeFrance 8, В. Фила, М.Г. Тасевска – радна свеска

Ликовна култура

 Едука

Ликовна култура за  8. разред основне школе

Зоран Игњатовић и Драган Ђорђевић

Музичка култура

Завод за уџбенике

Музичка култура 8 , уџбеник са електронским аудио додатком за 8. разред основне школе

Гордана Стојковић, Милица Рајчевић

Историја

БИГЗ, школство доо

Мозаик прошлости, уџбеник за 8. разред основне школе, Зоран Павловић, Јово Боснић

Радна свеска за 8. разред, Зоран Павловић, Јово Боснић

Географија

Завод за уџбенике

Уџбеник са картом Србије за 8. разред основне школе, Србољуб Стаменковић, Драгица Гатарић

Физика

Нови Логос

Уџбеник „Физика 8“ са збирком задатака и лаб. вежбама за 8. разред основне школе, Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић

Математика

Математископ

„Математика 8“ уџбеник, Владимир Стојановић

Збирка задатака за 8. разред, Владимир Стојановић

Биологија

Нови Логос

Радни уџбеник за осми разред,

Гордана Субаков Симић

Хемија

Нови Логос

Хемија за осми разред основне школе

Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић

Техничко и информатичко образовање

Едука

Уџбеник за осми разред основне школе,

др Драган Голубовић, Небојша Голубовић

Енглески језик

Завод за уџбенике

Talk, talk 4, уџбеник за осми разред основне школе,

Наталија Кантар

Talk, talk 4, радна свеска за осми разред основне школе,

Наталија Кантар

Православна верска настава

Фреска

Православни катихизис за осми разред, 

владика Игнатије Мидић

Информатика и рачунарство

Завод за уџбенике

Уџбеник за осми разред основне школе,

Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић, Драган Маринчић

 

 

 

 

 

Важно обавештење о бесплатним уџбеницима

За школску 2018/19. годину бесплатне уџбенике добијају:

- ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

- ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану ИОП-у);

Опширније: Важно обавештење о бесплатним уџбеницима

Путања

ПочетнаРодитељи