Почетна             Школа               Запослени             Ученици              Родитељи              Тендери              Учимо другачије             Контакт          

Уџбеници за други и шести разред за школску 2019/20. г.

Уџбеници за други разред за школску 2019/20. годину

 

Предмет

Уџбеник

Издавач

Аутор

 

 

 

 

 

Српски језик

Читанка за 2. Разред ОШ

Фреска

Светлана Јоксимовић

Граматика, уџбеник за 2. Разред ОШ

Фреска

Светлана Јоксимовић

Латиница-уџбеник за 2. Разред ОШ

Фреска

Светлана Јоксимовић

Радна свеска 2 уз Читанку за 2. разред ОШ

Фреска

Светлана Јоксимовић

 

Француски језик

Couleurs-француски језик за 2. разред ОШ, уџбеник и радна свеска

 

Завод за уџбенике

Весна Фила, Милица Голубовић-Тасевска

 

Математика

Математика, уџбеник за 2. Разред ОШ (први, други, трећи и четврти део)

 

 

Фреска

 

Светлана Јоксимовић

 

Свет око нас

Свет око нас 2, уџбеник из два дела за 2. разред ОШ

 

Фреска

Славица Гомилановић, Марија Бастић

Ликовна култура

Ликовна култура, уџбеник за 2. Разред ОШ

 

Фреска

 

Јован Глигоријевић

Музичка култура

Чаробни свет музике, музичка култура за 2. Разред ОШ

 

Фреска

 

Др Гордана Илић

 

 

 

 

 

Уџбеници за шести разред за школску 2019/20.годину

 

Предмет

Уџбеник

Издавач

Аутор

 

 

Српски језик

Извор, Читанка за шести разред основне школе

 

Klett

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

Граматика 6, уџбеник за шести  разред основне школе

 

Klett

 

Весна Ломпар

 

 

Француски језик

Images de France,француски језик за шести разред основне школе; шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска)

 

 

Завод

за уџбенике

 

Весна Фила,  Милица Голубовић-Тасевска

 

 

Енглески језик

 

 

Talk Talk 2, енглески језик за шести разред основне школе, друга година учења;уџбенички комплет (уџбеник са аудио ЦД-ом и радна свеска)

 

 

 

Завод

за уџбенике

 

 

Наталија Кантар

 

Ликовна култура

Ликовна култура, уџбеник за шести разред основне школе;

 

 

Едука

 

Драган Ђорђевић,

Зоран Игњатовић

 

Музичка култура

Музичка култура 6, за шести разред основне школе;

 

 

Klett

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић,

Саша Кесић,

Биљана Лековић

 

 

Историја

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе

 

Завод

за уџбенике

 

Раде Михаљчић

 

Географија

Географија за шести разред основне школе

 

Нови Логос

Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић

 

 

 

Физика

Физика 6, уџбеник са збирком задатака и  лабораторијским вежбама зашести разред основне школе

 

 

Нови Логос

Александар Кандић,

Горан Попарић

Физика 6, збирка задатака за шести разред основне школе

Нови Логос

Александар Кандић

 

 

Математика

Математика, уџбеник за шести разред основне школе;

 

Klett

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

Математика, збирка задатака за шести разред основне школе

 

Klett

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

 

Биологија

Биологија 6, уџбеник из два дела за шести разред основне школе;

 

 

Нови Логос

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

 

 

Техника

и технологија

Техника и технологија за шести разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

 

 

 

Едука

 

 

Зоран Д. Лапчевић

 

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарствоса дигиталним материјалима на ЦД-у за шести разред основне школе

 

 

 

Едука

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

Обавештење о упису ученика у први разред школске 2019/2020.године

У први разред основне школе уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година, уписују деца рођена од 1. марта 2011. до 29. фебруара 2012. године. Могу се уписати и деца рођена и пре 1. марта 2011. године, која из оправданих разлога нису раније уписана у први разред. Редован  упис у први разред траје  од 1. априла 2019. године до 31. маја 2019. Дете се може уписати и после овог датума, до 31. августа 2019. године.

По извршеном упису, психолог школе заказују термин за тестирање детета.

Школа је дужна да упише дете са местом пребивалишта које територијално припада школи. На захтев родитеља, школа може уписати и дете чије место пребивалишта територијално не припада школи. У том случају, родитељ подноси молбу за упис детета Секретаријату школе накасније до 31. јануара 2019. године. После разматрања молби, родитељ се обавештава о томе да ли дете може уписати у ову школу или не.

Документа потребна за упис у први разред:

·         Извод из матичне књиге рођених

·         Здравствено уверење о способност детета за упис у школу

·         Потврда из предшколске установе о завршеном припремном предшколском програму

·         Потврда о пријави адресе становања

Важно обавештење о бесплатним уџбеницима

За школску 2018/19. годину бесплатне уџбенике добијају:

- ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

- ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану ИОП-у);

Опширније: Важно обавештење о бесплатним уџбеницима

Путања

ПочетнаРодитељи
Joomla templates by Joomlashine