Обавештење о упису ученика у први разред школске 2019/2020.године

У први разред основне школе уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година, уписују деца рођена од 1. марта 2011. до 29. фебруара 2012. године. Могу се уписати и деца рођена и пре 1. марта 2011. године, која из оправданих разлога нису раније уписана у први разред. Редован  упис у први разред траје  од 1. априла 2019. године до 31. маја 2019. Дете се може уписати и после овог датума, до 31. августа 2019. године.

По извршеном упису, психолог школе заказују термин за тестирање детета.

Школа је дужна да упише дете са местом пребивалишта које територијално припада школи. На захтев родитеља, школа може уписати и дете чије место пребивалишта територијално не припада школи. У том случају, родитељ подноси молбу за упис детета Секретаријату школе накасније до 31. јануара 2019. године. После разматрања молби, родитељ се обавештава о томе да ли дете може уписати у ову школу или не.

Документа потребна за упис у први разред:

·         Извод из матичне књиге рођених

·         Здравствено уверење о способност детета за упис у школу

·         Потврда из предшколске установе о завршеном припремном предшколском програму

·         Потврда о пријави адресе становања