Почетна             Школа               Запослени             Ученици              Родитељи              Тендери              Учимо другачије             Контакт          

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2021/2022

 

У понедељак, 24.јануара 2022. године за све ученике школе настава у другом полугодишту школске 2021/2022. године почиње непосредно, у простору школе. Пошто број ученика по одељењу не прелази 16, одељења се не деле у две групе и не прелази се на комбиновани модел наставе. Уколико у одељењима буде више од два ученика заражених вирусом ковид-19, та одељења ће прећи на комбиновани модел наставе. (Делиће се у две групе, а по једна група ће боравити у школи, сваки други дан).                                                                                                                                                                                   Директор школе, Јасмина Стојчић

Летопис

Летопис ОШ ”Сутјеска” за шк. 2020/2021. годину можете погледати овде.

Резултати са општинског такмичења из Технике и технологије

Резултате такмичења можете погледати овде. Честитамо учесницима и њиховим наставницима!

Покажи свету како чуваш планету

Изабрани уџбеници за школску 2021/2022. годину

На предлог актива разредне наставе и чланова стручних већа предметне наставе, после разматрања чланова Савета родитеља, Наставничко веће је 29.марта 2021.године донело одлуку да се за учење у трећем, четвртом, седмом и осмом разреду користе следећи уџбеници:

 

Уџбеници  за трећи разред за школску 2021/2022. годину

ПРЕДМЕТ

НАСЛОВ ИЗДАВАЧА

 НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИМЕ АУТОРА

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА

 

Српски језик

 

Фреска

Читанка

за трећи разред основне школе

Граматика

за трећи разред основне школе

Радна свеска

за трећи разред основне школе

Светлана Јоксимовић

650-02-00569/2019-07

 од 4.2.2020.

Француски језик

ЈП "Завод за уџбенике"

MOTS 3, француски језик за трећи разред основне школе; трећа година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Весна Фила, Милица Голубовић-Тасевска

650-02-00490/2019-07

 од 10.2.2020.

Математика

Фреска

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе

 (први, други, трећи и четврти део)"

Светлана Јоксимовић

650-02-00570/2019-07

 од 23.1.2020.

Природа и друштво

Фреска

Природа и друштво 3

уџбеник за трећи разред основне школе

 (први и други део)"

мр Марија Бастић,

Славица Гомилановић

 

650-02-00571/2019-07

од 6.2.2020.

Музичка култура

Фреска

Чаробни свет музике,

музичка култура за трећи разред основне школе

др Гордана Илић

650-02-00598/2019-07

од 11.2.2020.

Ликовна култура

Фреска

Ликовна култура,

уџбеник за трећи разред основне школе"

Јован Глигоријевић

650-02-00615/2019-07

 од 17.1.2020.

 

Уџбеници  за четврти разред за школску 2021/2022. годину

 

Српски језик

 

Фреска

СРПСКИ ЈЕЗИК 4, за четврти разред основне школе;

уџбенички комплет; ћирилица

- Читанка за четврти разред

основне школе

- Свет речи, уџбеник за четврти

разред основне школе

- Радна свеска за четврти разред основне школе

Светлана Јоксимовић

650-02-00264/2020-07

од 16.12.2020.

Француски језик

DATA STATUS

Alex et Zoé et compagnie 3, француски језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Colette Samson

650-02-00127/2020-07 од 21.9.2020.

Математика

Фреска

Математика 4,

уџбеник за четврти

разред основне школе

(први, други, трећи и

четврти део); ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00237/2020-07

од 19.11.2020.

Природа и друштво

Фреска

Природа и друштво 4,

уџбеник за 4.разред основне школе

– први део  - Природа и друштво 4, уџбеник за 4.

разред основне школе

– други део 

- Природа и друштво 4, тематски атлас уз

уџбеник природе и

друштва за 4. разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

мр Марија Бастић,

Славица Гомилановић

 

650-02-00262/2020-07

од 5.1.2021.

Музичка култура

Фреска

Чаробни свет музике,

музичка култура за четврти разред основне школе

др Гордана Илић

650-02-00274/2020-07

од 13.11.2020.

Ликовна култура

Фреска

Ликовна култура 4

уџбеник за четврти разред основне школе

Јован Глигоријевић

650-02-00274/2020-07

од 31.12.2020.

 

Уџбеници  за седми разред за школску 2021/2022. годину

Предмет

Назив издавача

Наслов уџбеника

Име аутора

Број и датум решења министра

Српски језик и књижевност

Нови Логос

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 7 за седми разред основне школе; уџбенички комплет

Наташа Станковић
Шошо,
Бошко Сувајџић,
Слађана Савовић,
Јелена Срдић,
Драгана Ћећез Иљукић

650-02-00529/2019-07 од 20.1.2020.

Француски језик

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Images de France 7

Весна Фила, Милица Голубовић Тасевска

650-02-00492/2019-07
од 25.2.2020.

Енглески језик

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Talk Talk, енглески језик за седми разред основне школе, трећа година учења; уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Наталија Кантар

650-02-00447/2019-07 од 4.2.2020.

Ликовна култура

Едука

Ликовна култура за 7.разред

 Драган Ђорђевић Зоран Игњатовић

650-02-00483/2019-07 од 16.1.2020.

Музичка култура

Едука

ИЗ МУЗИЧКЕ КУТИЈЕ, уџбеник музичке културе за седми разред основне школе

Борис Марковић

 

Историја

Едука

Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе; ћирилиц

Милица Омрчен, Невена Грбовић

650-02-00484/2019-7 од 24. 2. 2020

Географија

"Нови Логос"

Географија 7. уџбеник за 7. разред основне школе

Дејан Шабић Снежана Вујадиновић

650-02-00618/2019-07 од28. 1. 2020

Физика

KLETT

Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе               
збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми
разред основне школе; уџбенички комплет;
ћирилица

Марина Радојевић

650-02-00462/2019-07 од 4.2.2020.

Математика

"Вулкан знања"

Математика , уџбеник са збирком задатака за седми разред основне школе

Оливера Тодоровић

650-02-00331/2020-07 од 28.01.2021.

Биологија

Нови Логос

Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе 1. и 2. део

Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски

650-02-00594/2019-07 од 11.2.2020.

Хемија

Герундијум

1. Хемија 7-уџбеник 2. Лабораторијске вежбе са задацима из хемије  

Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић- Нинковић

650-02-00555/2019-07 од 27.01.2020.

Техника и технологија

„НОВИ ЛОГОС”

Технологија за седми разред основне школе;

Иван Ђисалов, Дијана Каруовић, Иван Палинкаш.

650-02-00464/2019-07 од 12.2.2020

Информатика и рачунарство

„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица

Дијана Каруовић, Ерика Елеван

650-02-00517/2019-07 од 27.2.2020

 

Уџбеници  за осми разред за школску 2021/2022. годину

 

Предмет

Назив издавача

Наслов уџбеника

Име аутора

Број и датум решења министра

Српски језик и књижевност

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Српски језик и књижевност за 8. разред основне школе, уџбенички комплет

др Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов

650-02-00097/2020-07 од 11.9.2020.

Француски језик

 DATA STATUS”

Merci 4 француски језик за
осми разред основне
школе,
први страни језик,
осма година учења;
уџбенички комплет
(уџбеник са
мултимедијалним
ДВД-ом и радна
свеска)

S. Champagne,I. Rubio,E.F. Ruiz,A.C.Couderc

650-02-00175/2020-07 од 27.10.2020.

Енглески језик

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Talk, Talk 4, енглески језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник са аудио
компакт диском, и радна свеска)

Наталија Кантар

650-02-00169/2020-07 од 26.10.2020.

Ликовна култура

Едука

Ликовна култура за 8.разред основне школе

Драган Ђорђевић Зоран Игњатовић

650-02-00217/2020-07 од 9.11.2020.

Музичка култура

ВУЛКАН ЗНАЊЕ

Музичка култура 8, уџбеника за осми разред основне школе

Јасмина Чолић, Александра Хаџи-Ђорђевић

650-02-00171/2020-07 од 26.10.2020.

Историја

Вулкан издаваштво

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица

Весна Димитријевић

650-02-00313/2020-07 од 11.2.2021

Географија

ЈП" Завод за уџбенике"

Географија 8.уџбеник за осми разред основне школе

Милка Бубало Живковић Драгица Гатарић

650-02-00391/2020-07  од 01.02.2021.

Физика

KLETT

Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе                        Физика 8,
збирка задатака са
лабораторијским
вежбама за осми
разред основне школе;
уџбенички комплет;
ћирилица

Марина Радојевић

650-02-00256/2020-07 од 4.12.2020.

Математика

"Вулкан знања"

Математика , уџбеник са збирком задатака за осми разред основне школе.

Оливера Тодоровић, Верица Марковић

 650-02-003902020-07 од 24.2.2021.

Биологија

Нови Логос

Биологија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски

650-02-00279/2020-07 од 4.12.2020.

Хемија

Герундијум

1. Хемија 8 -уџбеник       2. Лабораторијске вежбе са задацима из хемије  

Јасна Адамов, Соња Велимировић, Гордан Гајић, Снежана Калмаковић

650-02500378/2020-07 од 11.01.2020.

Техника и технологија

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање); ћирилица

Жељко Васић, Борислав Дакић

650-02-00247/2020 -07 од 13.1.2021

Информатика и рачунарство

„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред основне школе;

др Дијана Каруовић, мр Ерика Елевен

650-02-00246/2020 -07 од 4.12.2020.

Још чланака...

Путања

ПочетнаШкола
Joomla templates by Joomlashine