Почетна             Школа               Запослени             Ученици              Родитељи              Тендери              Учимо другачије             Контакт          

Настава

Распоред реализације писмених и контролних задатака и тестирања у првом полугодишту школске 2021/2022.године

Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту 2021/2022.  5/1

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

САДРЖАЈ РАДА

ДАТУМ

Српски језик и књижевност

иницијални тест

Градиво обрађено у ч...

  8. 9. 2021.

Математика

иницијални тест

Градиво четвртог раз...

  9. 9. 2021.

Математика

контролни задатак

Природни бројеви и д...

  4.10.2021.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Писање састава на за...

26.10.2021.

Математика

писмени задатак

Природни бројеви, де...

29.10.2021.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Падежи

  5.11.2021.

Француски језик

контролни задатак

Unite 1 et 2

  8.11 2021.

Енглески језик

контролни задатак

градиво из 1, 2, 3 и...

  9.11.2021.

Математика

контролни задатак

Основни геометријски...

  2.12.2021.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Именске речи

14.12.2021.

Француски језик

писмени задатак

gradivo prvog polugo...

15.12.2021.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Писање састава на за...

21.12.2021.

Математика

писмени задатак

Основни геометријски...

27.12.2021.

 Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту 2021/2022.  5/2

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

САДРЖАЈ РАДА

ДАТУМ

Српски језик и књижевност

иницијални тест

Градиво обрађено у ч...

  8. 9. 2021.

Математика

иницијални тест

Градиво четвртог раз...

  9. 9. 2021.

Математика

контролни задатак

Природни бројеви и д...

 4. 10. 2021.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Писање састава на за...

26.10. 2021.

Математика

писмени задатак

Природни бројеви, де...

29.10. 2021.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Падежи

  5.11. 2021.

Енглески језик

контролни задатак

градиво из 1, 2, 3 и...

 8. 11. 2021.

Француски језик

контролни задатак

unite 1 et 2

 9. 11. 2021.

Математика

контролни задатак

Основни геометријски...

 2. 12. 2021.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Именске речи

14. 12.2021.

Француски језик

писмени задатак

Градиво првог пол.

16. 12.2021.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Писање састава на за...

21. 12.2021.

Математика

писмени задатак

Основни геометријски...

27. 12.2021.

 Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту 2021/2022.  6/1

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

САДРЖАЈ РАДА

ДАТУМ

Математика

иницијални тест

Градиво петог разред...

   3. 9. 2021.

Српски језик и књижевност

иницијални тест

Градиво обрађено у п...

   9. 9. 2021.

Математика

контролни задатак

Скуп целих бројева

 8. 10. 2021.

Француски језик

контролни задатак

Grammaire

21.10. 2021.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Три теме.

25.10. 2021.

Физика

контролни задатак

Кретање

26.10. 2021.

Математика

писмени задатак

Скуп целих бројева и...

1. 11. 2021.

Енглески језик

контролни задатак

Градиво 1. и 2. лекц...

5. 11. 2021.

Француски језик

писмени задатак

Vocabulaire

2. 12. 2021.

Математика

контролни задатак

Троугао

3. 12. 2021.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Три теме.

8. 12. 2021.

Енглески језик

писмена вежба

Градиво првог пол.

10. 12.2021.

Физика

контролни задатак

Сила

21. 12. 2021.

Математика

писмени задатак

Троугао и скуп рацио...

24. 12. 2021.

 Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту 2021/2022.  6/2

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

САДРЖАЈ РАДА

ДАТУМ

 

Математика

иницијални тест

Градиво обрађено у п...

3. 9. 2021.

 

Српски језик и књижевност

иницијални тест

Градиво обрађено у п...

9. 9. 2021.

 

Математика

контролни задатак

Скуп целих бројева

8. 10. 2021.

 

Француски језик

контролни задатак

Grammaire

21. 10. 2021.

 

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Три теме.

25. 10. 2021.

 

Физика

контролни задатак

Кретање

27. 10. 2021.

 

Математика

писмени задатак

Скуп целих бројева и...

1. 11. 2021.

 

Енглески језик

контролни задатак

Градиво из 1. и 2. л...

5. 11. 2021.

 

Француски језик

писмени задатак

Vocabulaire

2. 12. 2021.

 

Математика

контролни задатак

Троугао

3. 12. 2021.

 

 

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Три теме.

8. 12. 2021.

 

Енглески језик

писмена вежба

Градиво првог пол.

10. 12. 2021.

 

Физика

контролни задатак

Сила

20. 12. 2021.

 

Математика

писмени задатак

Троугао и скуп рацио...

24. 12. 2021.

                 

 Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту 2021/2022.  6/3

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

САДРЖАЈ РАДА

ДАТУМ

Математика

иницијални тест

Градиво обрађено у п...

3. 9. 2021.

Српски језик и књижевност

иницијални тест

Градиво обрађено у п...

9. 9. 2021.

Математика

контролни задатак

Скуп целих бројева

8. 10. 2021.

Француски језик

контролни задатак

Grammaire

21. 10. 2021.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Три теме.

25. 10. 2021.

Физика

контролни задатак

Кретање

27. 10. 2021.

Математика

писмени задатак

Скуп целих бројева,...

1. 11. 2021.

Енглески језик

контролни задатак

Градиво из 1. и 2. л...

4. 11. 2021.

Француски језик

писмени задатак

Vocabulaire

2. 12. 2021.

Математика

контролни задатак

Троугао

3. 12. 2021.

Енглески језик

писмена вежба

Градиво првог полуго...

6. 12. 2021.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Три теме.

8. 12. 2021.

Физика

контролни задатак

Сила

20. 12. 2021.

Математика

писмени задатак

Троугао и скуп рацио...

24. 12. 2021.

Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту 2021/2022.  7/1

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

САДРЖАЈ РАДА

ДАТУМ

Физика

иницијални тест

Градиво 6. разреда

2. 9. 2021.

Математика

иницијални тест

Градиво шестог разре...

7. 9. 2021.

Српски језик и књижевност

иницијални тест

Градиво обрађено у ш...

17. 9. 2021.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Променљиве и непроме...

30. 9. 2021.

Математика

контролни задатак

Реални бројеви (квар...

8. 10. 2021.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Писање састава на за...

11.10.2021.

Математика

писмени задатак

Реални бројеви, Пита...

29.10.2021.

Енглески језик

контролни задатак

Градиво из 1, 2. и 3...

3.11.2021.

Енглески језик

контролни задатак

градиво из 1, 2. и 3...

3.11.2021.

Француски језик

контролни задатак

unite 1 et 2

8.11. 2021.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Лични и нелични глаг...

18.11. 2021.

Физика

контролни задатак

Сила и кретање

23.11. 2021.

Математика

контролни задатак

Питагорина теорема

30.11. 2021.

Енглески језик

писмени задатак

Градиво првог полуго...

8. 12. 2021.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Писање састава на за...

16.12. 2021.

Француски језик

писмени задатак

Градиво првог пол.

22. 12 2021.

Математика

писмени задатак

Алгебарски изрази, П...

24. 12 2021.

Српски језик и књижевност

тестирање

Полугодишњи тест

27. 12 2021.

 Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту 2021/2022.  8/1

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

САДРЖАЈ РАДА

ДАТУМ

Физика

иницијални тест

градиво 7. разреда

6. 9. 2021.

Српски језик и књижевност

иницијални тест

Градиво обрађено у п...

7. 9. 2021.

Математика

иницијални тест

Градиво седмог разре...

7. 9. 2021.

Математика

контролни задатак

Сличност

30. 9. 2021.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Систематизација садр.

12. 10 2021.

Математика

писмени задатак

Сличност, тачка, пра...

22. 10 2021.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Три теме.

25. 10 2021.

Француски језик

контролни задатак

unite 0 et 1

27. 10.2021.

Енглески језик

контролни задатак

Градиво из 1, 2. и 3...

10. 11 2021.

Физика

контролни задатак

Светлосне појаве

22. 11.2021.

Математика

контролни задатак

Линеарне једначине и...

26. 11 2021.

Енглески језик

писмени задатак

Градиво првог пол.

6. 12. 2021.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Три теме.

9. 12. 2021.

Физика

контролни задатак

Електрично поље

13. 12.2021.

Математика

писмени задатак

Линеарне једначине и...

20. 12.2021.

Француски језик

писмени задатак

Градиво првог пол.

22. 12.2021.

Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту 2021/2022.  8/2

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

САДРЖАЈ РАДА

ДАТУМ

Физика

иницијални тест

градиво 7. разреда

1. 9. 2021.

Српски језик и књижевност

иницијални тест

Градиво обрађено у п...

7. 9. 2021.

Математика

иницијални тест

Градиво 7. разреда

7. 9. 2021.

Математика

контролни задатак

Сличност

30. 9. 2021.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Систематизација садр.

11. 10.2021.

Математика

писмени задатак

Сличност, тачка...

22. 10 2021.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Три теме.

25. 10 2021.

Француски језик

контролни задатак

unite 0 et 1

26. 10.2021.

Енглески језик

контролни задатак

Градиво из 1, 2. и 3...

8. 11. 2021.

Физика

контролни задатак

Светлосне појаве

22. 11 2021.

Математика

контролни задатак

Линеарне једначине и...

26. 11.2021.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Три теме.

9. 12. 2021.

Енглески језик

писмени задатак

Градиво првог пол.

10.12. 2021.

Физика

контролни задатак

Електрично поље

13.12. 2021.

Математика

писмени задатак

Линеарне једначине и...

20.12. 2021.

Француски језик

писмени задатак

Градиво првог пол.

21.12. 2021.

 

Путовање - час у природи на Авали

     Ученици четвртог разреда наше школе посетили су Авалу где су имали час у природи. У оквиру тематске недеље под називом Путовања истоимени час су припремиле и реализовале креативне учитељице Мирослава Вучковић и Биљана Пилиповић. Ученици су прво на разапнути канап дрвеним штипаљкама качили цртеже превозних средстава које су претходно обојили, а затим говорили њихова имена на српском и ромском језику. Изненадили су присутне када су на шеснаест језика света говорили "Срећан пут" што је било веома занимљиво и забавно. Чуо се немачки, кинески, румунски, бугарски, француски, енглески језик... Следећи део часа ученици су уз песме о путовању исцртавали кредама своја стопала по асфалту и изазивали осмехе пролазника. Затим су на балоне које су надували лепили поруке о љубави, другарству, путовању и закачили их поред пута да их и друга деца нађу и прочитају. Све време учитељице су вешто подстицале децу својим питањима о превозним средствима и начинима путовања. Час је завршен песмом "Ивин воз", а возић је предводила учитељица Мирослава. Деца су тражила да се песма понови и уживали у песми и игри.

     Час је био изузетно добро организован, динамичан, пун свежих и оригиналних идеја две искусне учитељице. 

     Четвртаци су обишли споменик Незнаном јунаку, упознали део флоре и фауне Авале, пели се на Авалски торањ и чули много занимљивих прича од својих учитељица. Задовољна су била и деца и родитељ Алил Рашити који је пратио децу као и обе учитељице. Сви ћемо памтити ово кратко путовање, а нарочито необичан и успешан час у природи.

Гордана Јовановић

Joomla templates by Joomlashine