Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту школске 2020/2021. године

Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту 2020/2021.  5/1

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

САДРЖАЈ РАДА

ДАТУМ

Српски језик и књижевност

иницијални тест

Градиво из претходни...

7. 9. 2020.

Математика

иницијални тест

Градиво четвртог раз...

9. 9. 2020.

Математика

контролни задатак

Природни бројеви и д...

5. 10. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Први школски писмени...

8. 10. 2020.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Падежи

27. 10. 2020.

Математика

писмени задатак

Природни бројеви и д...

29. 10. 2020.

Енглески језик (2. страни језик) (изборни)

контролни задатак

test

9. 11. 2020.

Француски језик (1. страни језик)

контролни задатак

Grammaire/Vocabulair...

12. 11. 2020.

Математика

контролни задатак

Основни геометријски...

30. 11. 2020.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Придеви

1. 12. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Други школски писмен...

15. 12. 2020.

Француски језик (1. страни језик)

писмени задатак

Grammaire/Vocabulair...

17. 12. 2020.

Математика

писмени задатак

Основни геометријски...

21. 1. 2021.

 Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту 2020/2021.  5/2

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

САДРЖАЈ РАДА

ДАТУМ

Српски језик и књижевност

иницијални тест

Градиво из претходни...

7. 9. 2020.

Математика

иницијални тест

Градиво четвртог раз...

9. 9. 2020.

Математика

контролни задатак

Природни бројеви и д...

5. 10. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Први школски писмени...

8. 10. 2020.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Падежи

27. 10. 2020.

Математика

писмени задатак

Природни бројеви и д...

29. 10. 2020.

Француски језик (1. страни језик)

контролни задатак

les pieces de la mai...

3. 11. 2020.

Енглески језик (2. страни језик) (изборни)

контролни задатак

Grammaire/Vocabulair...

9. 11. 2020.

Математика

контролни задатак

Основни геометријски...

30. 11. 2020.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Придеви

1. 12. 2020.

Француски језик (1. страни језик)

писмени задатак

Unite 1.2.3

11. 12. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Други школски писмен...

15. 12. 2020.

Математика

писмени задатак

Основни геометријски...

21. 1. 2021.

 Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту 2020/2021.  5/3

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

САДРЖАЈ РАДА

ДАТУМ

Српски језик и књижевност

иницијални тест

Градиво обрађено у п...

9. 9. 2020.

Математика

контролни задатак

Дељивост, растављање...

5. 10. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Писање састава на за...

8. 10. 2020.

Енглески језик (2. страни језик) (изборни)

контролни задатак

Поздрављање, предста...

15. 10. 2020.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Падежи

27. 10. 2020.

Математика

писмени задатак

Природни бројеви и д...

28. 10. 2020.

Француски језик (1. страни језик)

контролни задатак

Unite 1, 2,

5. 11. 2020.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Придеви

1. 12. 2020.

Математика

контролни задатак

Основни појмови геом...

4. 12. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Писање састава на за...

15. 12. 2020.

Енглески језик (2. страни језик) (изборни)

контролни задатак

Представљање, бројев...

24. 12. 2020.

Математика

писмени задатак

Основни појмови геом...

19. 1. 2021.

 Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту 2020/2021.  6/1

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

САДРЖАЈ РАДА

ДАТУМ

Математика

иницијални тест

Градиво петог разред...

7. 9. 2020.

Српски језик и књижевност

иницијални тест

Градиво петог разред...

9. 9. 2020.

Математика

контролни задатак

Цели бројеви

7. 10. 2020.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Грађење речи

9. 10. 2020.

Француски језик (1. страни језик)

контролни задатак

vocabulaire le futu...

15. 10. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Писање састава на за...

22. 10. 2020.

Физика

контролни задатак

Кретање

 27. 10. 2020.

Математика

писмени задатак

Цели бројеви, троуга...

28. 10. 2020.

Енглески језик (1. страни језик)

контролни задатак

Grammar; Vocabulary

  2. 11. 2020.

Француски језик (1. страни језик)

писмени задатак

Le passe compose - l...

25. 11. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Писање састава на за...

  9. 12. 2020.

Математика

контролни задатак

Рационални бројеви (...

15. 12. 2020.

Енглески језик(2.страни језик)

писмени задатак

Grammar: Past Simple...

21. 12. 2020.

Физика

контролни задатак

Сила

22. 12. 2020.

Српски језик и књижевност

тестирање

Гласови и гласовне п...

28. 12. 2020.

Математика

писмени задатак

Рационални бројеви

12. 1.   2021.

Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту 2020/2021.  7/1

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

САДРЖАЈ РАДА

ДАТУМ

Математика

иницијални тест

Градиво шестог разре...

7. 9. 2020.

Физика

иницијални тест

градиво 6. разреда

7. 9. 2020.

Српски језик и књижевност

иницијални тест

Градиво из претходно...

8. 9. 2020.

Математика

контролни задатак

Реални бројеви (степ...

1. 10. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Први школски писмени...

20. 10. 2020.

Математика

писмени задатак

Реални бројеви, Пита...

3. 11. 2020.

Француски језик (1. страни језик)

контролни задатак

futur proche vegetat...

6. 11. 2020.

Енглески језик (2. страни језик) (изборни)

контролни задатак

Grammaire/Vocabulair...

9. 11. 2020.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Глаголски облици

17. 11. 2020.

Физика

контролни задатак

Сила и кретање

30. 11. 2020.

Француски језик (1. страни језик)

писмени задатак

passe recent presen...

16. 12. 2020.

Математика

контролни задатак

Цели алгебарски изра...

18. 12. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Други школски писмен...

21. 12. 2020.

Енглески језик (2. страни језик) (изборни)

писмени задатак

Grammaire/Vocabulair...

 14. 1 2021.

Физика

контролни задатак

Кретање тела под деј...

18. 1. 2021.

Математика

писмени задатак

Цели алгебарски изра...

19. 1. 2021.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Реченични чланови и...

25. 1. 2021.

Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту 2020/2021.  7/2

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

САДРЖАЈ РАДА

ДАТУМ

Математика

иницијални тест

Градиво шестог разре...

7. 9. 2020.

Физика

иницијални тест

градиво 6.разреда

7. 9. 2020.

Српски језик и књижевност

иницијални тест

Градиво из претходно...

8. 9. 2020.

Математика

контролни задатак

Реални бројеви(степе...

1. 10. 2020.

Енглески језик (2. страни језик) (изборни)

иницијални тест

Градиво шестог разре...

1. 10. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Први школски писмени...

19. 10. 2020.

Енглески језик (2. страни језик) (изборни)

контролни задатак

The Present Simple T...

29. 10. 2020.

Француски језик (1. страни језик)

контролни задатак

vocabulaire ffutur p...

2. 11. 2020.

Математика

писмени задатак

Реални бројеви, Пита...

3. 11. 2020.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Глаголски облици

16. 11. 2020.

Физика

контролни задатак

Сила и кретање

30. 11. 2020.

Француски језик (1. страни језик)

писмени задатак

Unite 1,2,3

11. 12. 2020.

Енглески језик (2. страни језик) (изборни)

писмени задатак

Градиво првог полуго...

17. 12. 2020.

Математика

контролни задатак

Цели алгебарски изра...

18. 12. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Други школски писмен...

21. 12. 2020.

Физика

контролни задатак

Кретање тела под деј...

18. 1. 2021.

Математика

писмени задатак

Цели алгебарски изра...

19. 1. 2021.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Реченични чланови и...

25. 1. 2021.

 Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту 2020/2021.  8/1

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

САДРЖАЈ РАДА

ДАТУМ

Физика

иницијални тест

градиво 7. разреда

3. 9. 2020.

Математика

иницијални тест

градиво седмог разре...

7. 9. 2020.

Српски језик и књижевност

иницијални тест

Градиво седмог разре...

9. 9. 2020.

Математика

контролни задатак

Сличност

29. 9. 2020.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Развој језика, истор...

6. 10. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Писање састава на да...

13. 10. 2020.

Француски језик (1. страни језик)

контролни задатак

vocabulaire compara...

22. 10. 2020.

Математика

писмени задатак

Сличност , Тачка ,пр...

26. 10. 2020.

Енглески језик (1. страни језик)

контролни задатак

Grammar; Vocabulary

12. 11. 2020.

Физика

контролни задатак

Светлосне појаве

23. 11. 2020.

Математика

контролни задатак

Линеарне једначине и...

30. 11. 2020.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Реченични чланови, п...

8. 12. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Писање састава на да...

15. 12. 2020.

Француски језик (1. страни језик)

писмени задатак

vocabulaire discour...

17. 12. 2020.

Математика

контролни задатак

Призма

22. 12. 2020.

Физика

контролни задатак

Електрично поље

28. 12. 2020.

Енглески језик (2. страни језик)

писмени задатак

The world we live in

18. 1.  2020.

Математика

писмени задатак

Призма , пирамида ,...

21. 1. 2021.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Зависне реченице, књ...

25. 1. 2021.

Математика

тестирање

полугодишњи тест - Г...

26. 1. 2021.

Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту 2020/2021.  8/2

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

САДРЖАЈ РАДА

ДАТУМ

Физика

иницијални тест

градиво 7. разреда

2. 9. 2020.

Математика

иницијални тест

Градиво седмог разре...

7. 9. 2020.

Српски језик и књижевност

иницијални тест

Градиво седмог разре...

9. 9. 2020.

Математика

контролни задатак

Сличност

29. 9. 2020.

Енглески језик (2. страни језик) (изборни)

иницијални тест

Градиво 7. разреда

1. 10. 2020.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Развој језика, истор...

6. 10. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Писање састава на за...

13. 10. 2020.

Енглески језик (2. страни језик) (изборни)

контролни задатак

Education, Present S...

22. 10. 2020.

Математика

писмени задатак

Тачка ,права ,раван...

26. 10. 2020.

Француски језик (1. страни језик)

контролни задатак

Unite 1. 2.

28. 10. 2020.

Физика

контролни задатак

Светлосне појаве

23. 11. 2020.

Математика

контролни задатак

Линеарне једначине и...

30. 11. 2020.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Реченични чланови

8. 12. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Писање састава

15. 12. 2020.

Француски језик (1. страни језик)

писмени задатак

Unite 1, 2, 3

16. 12. 2020.

Математика

контролни задатак

Призма

22. 12. 2020.

Енглески језик (2. страни језик) (изборни)

писменизадатак

Градиво из првог пол...

24. 12. 2020.

Физика

контролни задатак

Електрично поље

28. 12. 2020.

Математика

писмени задатак

Призма , пирамида ,...

21. 1. 2021.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Зависне реченице, књ...

25. 1. 2021.

Математика

тестирање

Полугодишњи тест - г...

26. 1. 2021.

Распоред контролних и писмених задатака у првом полугодишту 2020/2021.  8/3

ПРЕДМЕТ

ВРСТА

САДРЖАЈ РАДА

ДАТУМ

Физика

иницијални тест

градиво 7.разреда

2. 9. 2020.

Математика

иницијални тест

Градиво седмог разре...

7. 9. 2020.

Српски језик и књижевност

иницијални тест

Градиво седмог разре...

9. 9. 2020.

Математика

контролни задатак

Сличност

29. 9. 2020.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Развој језика, истор...

6. 10. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Писање састава на да...

13. 10. 2020.

Математика

писмени задатак

Тачка ,права ,раван...

26. 10. 2020.

Француски језик (1. страни језик)

контролни задатак

vocabulaire le passe...

28. 10. 2020.

Енглески језик (2. страни језик) (изборни)

контролни задатак

Grammar; Vocabulary

13. 11. 2020.

Физика

контролни задатак

Светлосне појаве

24. 11. 2020.

Математика

контролни задатак

Линеарне једначине и...

30. 11. 2020.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Реченични чланови, п...

8. 12. 2020.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

Писање састава на да...

15. 12. 2020.

Математика

контролни задатак

Призма

22. 12. 2020.

Француски језик (1. страни језик)

писмени задатак

le vocabulaire disc...

23. 12. 2020.

Физика

контролни задатак

Електрично поље

29. 12. 2020.

Енглески језик (2. страни језик) (изборни)

Писмени задатак

The world we live in

19. 1. 2021.

Математика

писмени задатак

Линеарне једначине и...

21. 1. 2021.

Српски језик и књижевност

контролни задатак

Зависне реченице и к...

25. 1. 2021.

Математика

тестирање

Полугодишњи тест -гр...

26. 1. 2021.