Почетна             Школа               Запослени             Ученици              Родитељи              Тендери              Учимо другачије             Контакт          

Систематизација радних места

Систематизација радних места

Распоред одржавања часова допунске и додатне наставе и слободних активности

 
     

 

Име и презиме

Додатна

Допунска

Секција

ЧОС

Предмет

Припремна настава

Гордана Јовановић

понедељак 7.р. 6. час

среда. 5.р. 6.час уторак 7.р. 7 час

четвртак 7. час

четвртак -1   7/1

српски језик

 

Стојанка Стојевски

четвртак 6.р.-1.час 

среда. 5.р. 7.час 6.р. -1

уторак 6.р.7./петак 8.р.-1

8/1 чос понед.-1

Српски језик

петак 7.час

Драгана Радујко

уторак 7. разред претчас

понедељак 6.час 6. разред среда 5 р. претчас

Драмска секција, старија смена понедељак 9. час

уторак 6. час

Француски језик

 

Душица Цветковић

 

Четвртак -1 5.разред

Љубитељи страног језика 3.разред Рецитаторска секција 4 .разред

 

Француски језик

 

Маја Ф.Цвејић

уторак -1 8/1 и 8/3

понедељак -1 6/1

 

четвртак 6.час

Енглески језик

 

Бранка Видицки

 

 Биологија 5. разред петак 6 час

петак претчас Еколошка секција

5. разред

Биологија

Биологија 8.разред понедељак 6. час

Љиљана Ђорђевић

 

Географија 6.разред уторак-1

Понедељак -1

 

Географија

Географија 8. разред среда-1

Драгана Несторов

 

 

Понедељак претчас

7-2 уторак 6.час

Историја

Петак 6.час

Ивана Ђурђевић

 

Физика VI четвртак -1.час непарна недеља

Авио моделари -1.час парна , -1. и -2.час непарна недеља

V-2 ЧОС уторак -1

Физика, Техника и технологија

Физика VIII разред Четвртак -1.час парна недеља

Ивана Бастаја

 

 

Информатичка секција
-2.час среда, 5.р.;
Авио моделари
-1.час четвртак, 5.р.

V-3 ЧОС петак 5.час

Информатика и рачунарство,
Техника и технологија

 

Соња Петрушић

 

 

Четвртак, 5.час сваке друге недеље

 

Француски језик

 

Бранка Поповић

 

V р. четвртак претчас непарна недеља                               VIII р. четвртак претчас парна недеља 

 

 

Енглески језик

 

Мира Чикош

 

петак -1 час

среда 9 час св. друга

 

Хемија

Среда 9.ч, свака др.

Јасмина Манчић

 

 

уторак,9 час

 

одбојка

 

Славица Вишекруна

 

8/1кош сек 9 час

утор.стон тен 9час8/2

 

 

 

Марија Мутавџић

 

 

среда 7.и 8.час

 

Хор

 

Бане Гавриловић

 

 

понедељак 9.час

 

Ликовна култура

 

Бисерка Јовић

четвртак 5.р. 8.час

ут.5.р. 8.ч и чет.8.р.-1.ч.

понед.8.р. 8.час

8/2 чос понед.-1

математика

среда 8.р. -2

Жељко Нинковић

понедељак 5.р 5.ч

среда 7.р.-1.час; петак 6.р.6.час.

петак -2,-1. час 6,7р

 

математика

 

Сенад Хајровић

 

 

Петак, 5. час

 

Ислам

 

Маја Змијанац

 

уторак, 5. час

петак, 5. час

среда, 5. час

I разред

 

Биљана П.Стојиљковић

 

понедељак, 5. час

петак, 5. час

уторак, 5. час

II разред

 

Ксенија Кукрић

 

понедељак, 5. час

четвртак, 5. час

петак, 4. час

III разред

 

Виолета Ивановић

 

понедељак, 5. час

четвртак, 5. час

петак, 4. час

III разред

 

Весна Копрек

 

 

 

 

IV разред

 

Данијела Живић

 

 

 

 

IV разред

 

Мирјана Пешко

 

 

Понедељком у 13.30

 

Библиотечка секција

 

                   

 

     

Обавештење

Због епидемије КОВИД-19 већина радника школе посао обавља од куће те их можете контактирати телефоном.

Јасмина Стојчић, директор школе: 0669411633

Марина Борокић, шеф рачуноводства: 0638837015

Биљана Станишић, секретар школе: 0611501633

Милена Јовановић, благајница: 0643553543

Задужења чланова Наставничког већа у школској 2020/2021. години

             Задужења чланова Наставнићког већа у школској 2020/2021. години

          Црвени крст: Светлана Миловановић, Душица Цветковић, Драгана Радујко, Марија Мутавџић, Драгана Несторов, Ивана Ђурђевић, Биљана П.Стојиљковић, Виолета Ивановић, Весна Копрек

          Реализација спортских активности: Славица Вишекруна, Јасмина Манчић, Виолета Ивановић

          Литерарна секција:  Гордана Јовановић, Биљана С.Пилиповић

          Хор: Марија Мутавџић

          Драмска секција: Стојанка Стојевски,  Драгана Радујко, Ксенија Кукрић

          Рецитаторска секција: Маја Фуруновић, Маја Змијанац

          Новинарска секција: Гордана Јовановић,Драгана Радујко, Виолета Ивановић                                                                                                  

          Еколошка секција : Бранка Видицки

          Ликовна секција: Бане Гавриловић, Миланка Алексић, Маја Змијанац

          Млади хемичари: Мира Чикош

          Млади историчари: Драгана Несторов

          Млади географи: Љиљана Ђорђевић

          Млади математичари:  Бисерка Јовић, Жељко Нинковић, 

          Млади физичари: Ивана Ђурђевић

          Љубитељи страног језика:  Душица Цветковић, Бранка Поповић

          Авио-моделарство: Ивана Ђурђевић, Ивана Бастаја

          Информатика:  Ивана Бастаја

          Спортске активности: Јасмина Манчић – одбојка, фудбал, Славица Вишекруна – кошарка, стони тенис

          Вршњачки тим: Љиљана Ђорђевић,  Гордана Јовановић

          Реализација културних активности: Стојанка Стојевски, Гордана Јовановић, Марија Мутавџић, Бане Гавриловић, Ивана Ђурђевић, Ивана Бастаја,  Јована Перуновић, Сенад Хајровић, Ксенија Кукрић, Биљана П.Стојиљковић

·         Стручни  актив за развојно планирање:  Директор школе:  Јасмина Стојчић, Светлана Миловановић, психолог школе, Бане Гавриловић, Стојанка Стојевски,  Гордана Јовановић,  Драгана Несторов, Маја Змијанац, Весна Копрек,  Данијела Живић, Биљана Пилиповић Стојиљковић, представник локалне самоуправе, представник Савета родитеља, представник ученичког парламента

 

Остала задужења наставника       

 

          Распоред часова: Бранка Видицки

          Организовање и извођење екскурзија: одељенске старешине

          Савет родитеља школе-координатори: Јасмина Стојчић, Светлана Миловановић

          Област друштвено-корисног рада: Маја Змијанац, Ксенија Кукрић, Виолета Ивановић, Славица Вишекруна, Љиљана Ђорђевић, Сенад Хајровић, Ивана Бастаја, Маја Фуруновић Цвејић, Драгана Радујко, Бане Гавриловић, Бисерка Јовић

          Инвентар: Маја Змијанац, Ксенија Кукрић, Данијела Живић, Драгана Радујко, Љиљана Ђорђевић, Жељко Нинковић, Мира Чикош

          Преглед педагошке документације: одељенске старешине, руководиоци Одељенских већа, психолог Светлана Миловановић

          Записник Наставничког већа:  Стојанка Стојевски

          Ученики парламент: Маја Фуруновић Цвејић

 

Тим за професионалну оријентацију:

1.      Директор

2.      Психолог

3.      Гордана Јовановић

4.      Драгана Несторов

5.      Стојанка Стојевски

6.      Бисерка Јовић

Тим за ИОП

1.      Психолог

2.      Бранка Видицки

3.      Ивана Ђурђевић

4.      Ивана Бастаја

5.      Виолета Ивановић

6.      Ксенија Кукрић

Педагошки колегијум:

1.      Директор

2.      Мааја Змијанац

3.      Биљана П. Стојиљковић

4.      Виолета Ивановић

5.      Весна Копрек

6.      Бранка Видицки

7.      Драгана Радујко

8.      Гордана Јовановић

9.      Бисерка Јовић

10.  Стојанка Стојевски

11.  Маја Ф.Цвејић

12.  Бане Гавриловић

13.  Драгана Несторов

14.  Ивана Бастаја

15.  Ивана Ђурђевић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

1.      Директор

2.      Психолог

3.      Руководиоци стручних већа

4.      Представник Ученичког парламента

5.      Представник Савета родитеља

6.      Представник ШО

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

1.      Светлана Миловановић

2.      Биљана П. Cтојиљковић

3.      Ксенија Кукрић

4.      Данијела Живић

5.      Маја Змијанац

6.      Бранка Поповић

7.      Ивана Ђурђевић

8.      Жељко Нинковић

9.      Гордана Јовановић

10.  Бранка Видицки

11.  Представник Ученичког парламента

12.  Представник Савета родитеља

13.  Представник ШО

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања, и занемаривања:

1.      - Светлана Миловановић-психолог

2.      - Ивана Ђурђевић- наставник физике

3.      - Стојанка Стојевски- наставник српског језика

4.      - Виолета Ивановић - наставник разредне наставе

5.      - Јасмина Манчић- наставник физичког васпитања

6.      - Славица Вишекруна- наставник физичког васпитања

7.      - Драгана Несторов- наставник историје

8.      - Сања Ковачевић- школски полицајац

 

Стручни  актив за развојно планирање чине:

 

1.      Јасмина Стојчић, директор школе

2.      Светлана Миловановић, психолог школе

3.      Данијела Живић, професор разредне наставе

4.      Ивана Ђурђевић, професор Физике и Технике и технологије

5.      Стојанка Стојевски,  професор Српског језика

6.      Жељко Нинковић, професор Математике

7.      Ксенија Кукрић, мастер професор разредне наставе

8.      Гордана Јовановић, професор Српског језика

9.      Биљана Пилиповић Стојиљковић, наставник разредне наставе

10.  Бане Гавриловић, професор Ликовне културе

11.  Виолета Ивановић, мастер професор разредне наставе

12.  Драгана Радујко, професор Француског језика

13.  Представник локалне самоуправе: Марко Ивановић                                                                        

14.  Представник Савета родитеља:

15.  Представник Ученичког парламентa:

 

Тим за самовредновање:

1.      Директор школе

2.      Светлана Миловановић

3.      Биљана П. Стојиљковић

4.      Миланка Алексић

5.      Ивана Ђурђевић

6.      Маја Ф. Цвејић

7.      Драгана Радујко

8.      Драгана Несторов

9.      Жељко Нинковић

10.  Љиљана Ђорђевић

11.  Ивана Бастаја

12.  Ксенија Кукрић

13.  Гордана Јовановић

14

 

Тим за развој Школског програма

1.      Руководиоци Одељенских већа од I-VIII разреда

 

Чаролија

У време кад нам се у животима дешавају неке нежељене и тешке ствари,  у време изолације и пандемије, неки чланови колектива школе смогли су снаге да покажу да се песмом може побећи од стварности. Постоји нека чаролија која ће нас сачувати од свих страхова, од болести и лоших завршетака. Зато су,  свако из свог дома и окружења,  неке наше колеге повезале стихове песме Мирослава Антића "Чаролија" у поруку коју шаље наша школа. Детињство је чаролија која увек траје и они који су сачували дете у себи имуни су на сва зла овог света.

Драга децо, ово су стихови за вас. Надамо се да сте добро и да ћемо се ускоро поново видети у школи. Желели смо да вам покажемо да мислимо на вас и да вас охрабримо у овом, не тако лепом времену.

Учите, усавршавајте се, играјте, певајте, рецитујте, волите...јер живот је један. Поздрављају вас ваши наставници!

Стихове рецитују: Светлана Миловановић, Бранка Поповић, Наташа Спасојевић, Бане Гавриловић, Ксенија Кукрић, Мира Чикош, Биљана Пилиповић Стојиљковић и Јасмина Стојчић.

Идеја: Јасмина Стојчић

Техничка обрада, монтажа, избор музике: Бане Гавриловић

Још чланака...

Путања

ПочетнаЗапослени
Joomla templates by Joomlashine