Тимови, школска 2018/2019. година

Стручни актив за развојно планирање:

1.       Јасмина Стојчић, директор школе

2.       Светлана Миловановић, психолог школе

3.       Златко Голић, наставник ТО

4.       Стојанка Стојевски, професор српског језика

5.       Ивана Ђурђевић, наставник ТО

6.       Бисерка Јовић, наставник математике

7.       Славица Вишекруна, наставник физичког васпитања

8.       Маја Змијанац, професор разредне наставе

9.       Олгица Фикет, наставник разредне наставе

10.   Миланка Алексић, наставник разредне наставе

11.   Мирослава Вучковић, наставник разредне наставе

12.   Биљана Пилиповић Стојиљковић, наставник разредне наставе

13.   Представник локалне самоуправе                                                                       

14.   Представник Савета родитеља: Сандра Радосављевић

15.   Представник Ученичког парламента: Ина Станковић

16.   Представник јединице локалне самоуправе: Марко Ивановић

 

Tим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

1.       Јасмина Стојчић, директор школе

2.       Светлана Миловановић, психолог

3.       Ивана Ђурђевић, наставникфизике

4.       Стојанка Стојевски, наставниксрпског јeзика

5.       Олгица Фикет, наставникразредне наставе

6.       Јасмина Манчић, наставник физичког васпитања

7.       Славица Вишекруна, наставник физичког васпитања

8.       Зоран Петровић, наставник физичког васпитања

9.       Ђурђица Даутовић, наставник историје

10.   Васић Дејан, школски полицајац

Координатор тима: Светлана Миловановић

                                                                                  

Тим за израду пројекта: „Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме“:

1.       Јасмина Стојчић, директор школе

2.       Светлана Миловановић, психолог школе

3.       Биљана Пилиповић Стојиљковић

4.       Драгана Радујко

5.       Катарина Микић

6.       Марија Мутавџић

7.       Бане Гавриловић

8.       Славица Вишекруна

9.       Сенад Хајровић

10.   Стојанка Стојевски

11.   Мирослава Вучковић

12.   Миланка Алексић

 

Тим за самовредновање:

1.       Јасмина Стојчић, директор школе                        

2.       Светлана Миловановић, психолог школе            

3.       Љиљана Ђорђевић                                                   

4.       Биљана П. Стојиљковић                                          

5.       Ивана Ђурђевић                                                      

6.       Славица Вишекруна                                               

7.       Олгица Фикет                                                                      

8.       Верица П. Дурковић                                       

9.       Бојана Божић  

10.   Бане Гавриловић

11.   Мирослава Вучковић

12.   Марија Мутавџић

13.   Бисерка Јовић

14.   Вијера Томан

15.   Представник Ученичког парламента: Вук Мандић    

16.   Представник Савета родитеља: Џеват Салијевски

17.   Представник јединице локалне самоуправе: Марко Ивановић

                                                

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе:

1.       Јасмина Стојчић, директор школе

2.       Светлана Миловановић, психолог школе

3.       Весна Копрек, руководилац Стручног већа разредне наставе

4.       Гордана Јовановић, руководилац Стручног већа Српског језика

5.       Драгана Радујко, руководилац Стручног већа страних језика

6.       Бисерка Јовић, руководилац Стручног већа Математике

7.       Славица Вишекруна, руководилац Стручног већа Музичке, Ликовне и Физичке културе

8.       Љиљана Ђорђевић, руководилац Стручног већа Историје и Географије

9.       Златко Голић, руководилац Стручног већа Техничког и информатичког образовања

10.   Тамара Ивановић, руководилац Стручног већа Природних наука

11.   Представник Ученичког парламента: Давид Антић

12.   Представник Савета родитеља: Фатмир Браими

13.   Представник јединице локалне самоуправе: Марко Ивановић

 

Тим за развој међупредметне компетенције и предузетништва:

1.       Светлана Миловановић, психолог школе

2.       Биљана Пилиповић Стојиљковић

3.       Данијела Живић

4.       Маја Змијанац

5.       Олгица Фикет

6.       Верица Патрногић Дурковић

7.       Ивана Ђурђевић

8.       Жељко Нинковић

9.       Гордана Јовановић

10.   Бранка Видицки

 

Тим за професионални развој:

1.       Јасмина Стојчић, директор школе

2.       Светлана Миловановић, психолог школе

3.       Славица Вишекруна

4.       Ивана Ђурђевић

5.       Бранка Видицки

6.       Мирјана Роквић

7.       Драгана Радујко

8.       Бане Гавриловић

 

Тим за ИОП:

1.       Јасмина Стојчић, директор                         

2.       Светлана Миловановић, психолог     

3.       Ивана Ђурђевић                                             

4.       Славица Вишекруна

5.       Данијела Живић

6.       Бане Гавриловић

 

Педагошки колегијум школе чине руководиоци Одељењских већа и руководиоци Стручних већа школе.

Сабор психолога на Златибору

 

          Шездесет шести међународни конгрес психолога одржан је од 30. маја. до 2. јуна 2018. године на Златибору. Ове године тема је била  „Футуризам у психологији – психологија у зони будућег развоја”.

           Конгресу је присуствовала и психолог наше школе Светлана Миловановић која је задовољна организацијом и понуђеним садржајима. Каже да је то била прилика да се психолози упознају са најновијим истраживањима из области психологије и сродних дисциплина, да се размене искуства из праксе, да се стекну нове вештине и остваре контакти са колегама из региона и света.

          Рад на скупу је био организован кроз пленарна предавања, симпозијуме, округле столове, радионице и постер секције.

 

View the embedded image gallery online at:
http://sutjeskazemun.edu.rs/index.php/z-p-sl-ni#sigFreeIdb7242386da

Табела додатних активности у школској 2018/2019.години

ТАБЕЛА ДОДАТНИХ АКТИВНОСТИ

                                                                                                                                             школска 2018/19.година

 ТАБЕЛА ДОДАТНИХ АКТИВНОСТИ

 

                                                                                                                                       

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ДОДАТНА НАСТ.

ДОПУНСКА НАСТ.

СЛОБОДНЕ АКТ.

ОТВОРЕНА ВРАТА

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

1.Стојанка Стојевски

Четвртак 6.

Четвртак претчас

Среда 6.

УТОРАК 3.

ЧЕТВРТАК 3.

2.Гордана Јовановић

Уторак 8.

Четвртак 7.

Четвртак 8.

Среда 5.

 Уторак 7. 

3.Наташа Спасојевић

 

 

Четвртак 6.

Среда 5.

 

4.Верица Дурковић

Уторак 7.

Среда 7.

Петак 7.

Четвртак 3.

 

5.Бранка Поповић

 

Понедељак 7.сваке друге недеље

 

Понедељак 7.сваке друге недеље

 

6.Мирјана Роквић

Среда претчас

Понедељак 7; петак 7.

Уторак, четвртак претчас

Среда 4.

 

7.Драгана Радујко

Уторак претчас

Четвртак претчас

Понедељак 7.

Уторак 1.

 

8.Марија Мутавџић

 

 

Петак 7.и 8.

Уторак 3.

 

9.Бане Гавриловић

 

 

Четвртак 6. и 7. сваке друге недеље

Уторак 4.

 

10.Ђурђица Даутовић

 

Понедељак претчас

Петак 6.

Понедељак 3.

Среда 7.и петак 6.

11.Драгана Несторов

Среда 7.сваке друге недеље

Среда 7.сваке друге недеље

 

Петак 3.

 

12.Љиљана Ђорђевић

 

Уторак претчас

Среда претчас

Петак 2.

Понедељак претчас

13.Жељко Нинковић

Среда 7; петак 7.

Понедељак 7; уторак претчас

Петак претчас

Понедељак 4.

 

14.Бисерка Јовић

Петак претчас

Уторак претчас; понедељак претчас

Понедељак 7.

Понедељак 4.

Четвртак 7.

15.Тамара Ивановић

 

 

 

Уторак 5.

Уторак претчас

16. Мира Чикош

 

 

Среда претчас

Петак 6.

 

17.Бранка Видицки

 

Понедељак 6.

Уторак 7.

Среда 5.

 

18.Златко Голић

 

 

Четвртак 7. и 8.

Четвртак 4.

 

19.Ивана Ђурђевић

 

Петак претчас

Понедељак претчас-сваке 2.недеље

Уторак 4.

Понедељак претчас-сваке 2.недеље

20.Славица Вишекруна

 

 

Среда 7.

Среда 2.

 

21.Јасмина Манчић

 

 

Уторак претчас

Уторак 3.

 

22.Зоран Петровић

 

 

Петак 7.

Петак 4.

 

23.Дејан Ранић

 

 

Петак 8.

Петак 4.

 

24.Бруно Стефановић

 

 

 

 

 

25.Сенад Хајровић

 

 

 

Уторак од 14 часова

 

26.Мирослава Вучковић

Петак 5.

Понедељак 5; среда 6.

 

Уторак 3.

 

27.Олгица Фикет

 

Четвртак 5; петак 5.

 

Среда 3.

 

28.Биљана П.Стојиљковић

Петак 5.

Понедељак 5; среда 6.

 

Уторак 2.

 

29.Весна Копрек

 

Уторак 5.

Петак 5.

Среда 4.

 

30.Данијела Живић

 

Понедељак 5.

Петак 5.

Уторак 2.

 

31.Маја Змијанац

 

Понедељак 5.

Уторак 5.

Четвртак 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Задужења наставника у 2017/18.години

 Одељењске старешине

Разред

Одељење

Презиме и име и  разредног старешине

I

1

Весна Копрек

           II

1

Данијела Живић

                2

Маја Змијанац

III

1

Мирослава Вучковић

 

IV

1

Олгица Фикет

2

Биљана Пилиповић Стојиљковић

 

V

1

Стојанка Стојевски

2

Бисерка Јовић

 

VI

1

Славица Вишекруна

2

Ивана Ђурђевић

3

Бранка Видицки

 

VII

1

Мирјана Роквић

2

Драгана Радујко

 

3

Бане Гавриловић

 

VIII

1

Љиљана Ђорђевић

2

Гордана Јовановић

 Руководиоци одељенских већа 

Одељенско веће

Презиме и име руководиоца

Одељенско веће

Презиме и име руководиоца

I

Весна Копрек

V

Бисерка Јовић

II

Данијела Живић

VI

Ивана Ђурђевић

III

Мирослава Вучковић

VII

 Драгана Радујко

IV

Биљана Пилиповић Стојиљковић

VIII

Љиљана Ђорђевић

 

Руководиоци стручних већа

 

СТРУЧНА ВЕЋА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РУКОВОДИОЦА

Млађих разреда

 Олгица Фикет

Српског језика

Гордана Јовановић

Страних језика

Верица Дурковић Патрногић

Математике

                                   Бојана Божић

Музичке, ликовне и физичке културе

Бане Гавриловић

Историје и географије

 Ђурђица Даутовић

Техничког образовања

Златко Голић

Природних наука

Бранка Видицки

Посебна задужења у оквиру тимова и актива  школе: 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ  школе чине директор и психолог школе,  Јасмина Стојчић и Светлана Миловановић, руководиоци Одељењских већа и руководиоци Стручних већа школе: Весна Копрек, Данијела Живић, Мирослава Вучковић, Биљана Пилиповић Стојиљковић, Бисерка Јовић, Ивана Ђурђевић, Драгана Радујко, Љиљана Ђорђевић, Олгица Фикет, Гордана Јовановић, Верица Дурковић  Патрногић, Бојана Божић, Бане Гавриловић, Ђурђица Даутовић, Златко Голић, Бранка Видицки

Актив за развој школског програма за школску 2017/18. годину

Стручни актив за развој школског програма чине руководиоци Одељенских  већа од првог до осмог разреда, руководиоци стручних већа и педагошко-психолошка служба – као и Пегашки колегијум.                                         

Стручни  актив за развојно планирање: 

 • Јасмина Стојчић, директор школе
 • Светлана Миловановић, психолог школе
 • Златко Голић, наставник ТО
 • Стојанка Стојевски, професор српског језика
 • Ивана Ђурђевић, наставник ТО
 • Бисерка Јовић, наставник математике
 • Славица Вишекруна, наставник физичког васпитања
 • Маја Змијанац, професор разредне наставе
 • Олгица Фикет, наставник разредне наставе
 • Миланка Алексић, наставник разредне наставе
 • Мирослава Вучковић, наставник разредне наставе
 • Биљана Пилиповић Стојиљковић, наставник разредне наставе
 • Представник локалне самоуправе   
 • Представник Савета родитеља                                                            
 • Представник Ученичког парламента                                                                      

Тим за самовредновање:  

 • Јасмина Стојчић, директор школе          
 • Светлана Миловановић, психолог школе            
 • Љиљана Ђорђевић                                                  
 • Биљана П.Стојиљковић                                           
 • Ивана Ђурђевић                                                      
 • Славица Вишекруна                                                       
 • Олгица Фикет                                                           
 • Верица П.Дурковић                                                
 • Бојана Божић
 • Бане Гавриловић
 • Мирослава Вучковић
 • Марија Мутавџић
 • Бисерка Јовић
 • Представник Ученичког парламента
 • Представник Савета родитеља
 • Представник Школског одбора                                                                       

За реализацију професионалне оријентације задужени су директор,  психолог,  и одељенске старешине 8. разреда који овај програм реализују према предвиђеном плану. Школске 2017/2018.године, одељењске старешине 8.разреда су Љиљана Ђорђевић и Гордана Јовановић.  

 Тим за инклузивно образовање  чине : Јасмина Стојчић, директор школе,  Светлана Миловановић, психолог школе,  Ивана Ђурђевић, професор физике и ТиО,  Биљана Пилиповић Стојиљковић, наставник разредне наставе и Љиљана Ђорђевић, професор географије.                                                                            

Тим  за заштиту деце/ ученика од насиља :

1.       Јасмина Стојчић- директор школе
2.       Светлана Миловановић-психолог,
3.       Ивана Ђурђевић- наставник физике
4.       Стојанка Стојевски- наставник српског ј.
5.       Олгица Фикет - наставникразредне наставе
6.       Јасмина Манчић- наставник физичког васпитања
7.       Славица Вишекруна- наставник физичког васпитања
8.       Зоран Петровић-наставник физичког васпитања
9.       Ђурђица Даутовић- наставник историје
10.    Васић Дејан- школски полицајац
             Координатор тима  Славица Вишекруна

Пројекат "Покренимо нашу децу" реализују сви наставници предметне наставе; Координатор  пројекта је Весна Копрек.                                                                                                                                                                                                                     

Вршњачим тимом руководе  Гордана Јовановић и Љиљана Ђорђевић. 

Задужења наставника у оквиру слободних активности ученика:

 

Опширније: Задужења наставника у 2017/18.години

Запослени у ОШ"Сутјеска"

Директор школе , Јасмина Стојчић                                                              психолог школе, Светлана Миловановић                                                          библиотакар школе, Наташа Спасојевић                                                            секретар школе-  Биљана Станишић                                                                      шеф рачуноводстава- Марина Борокић                                                                    благајник- Милена Јовановић

 

 • Весна Копрек, професор разредне наставе
 • Миланка Алексић, наставник разредне наставе
 • Данијела Живић, професор разредне наставе
 • Маја Змијанац, професор разредне наставе
 • Мирослава Вучковић, професор разредне наставе
 • Олгица Фикет, наставник разредне наставе
 • Биљана Пилиповић Стојиљковић, наставник разредне наставе

 Стручно веће српског језика:

 • Стојанка Стојевски, професор српског језика
 • Гордана Јовановић, професор српског језика
 • Наташа Спасојевић, професор српског језика

 Стручно веће страних језика:

 • Мирјана Роквић, професор француског језика
 • Драгана Радујко, професор француског језика
 • Верица Дурковић ,  професор енглеског језика
 • Бранка Петровић, професор енглеског језика

 Стручно веће ликовне културе, музичке културе и физичког васпитања:

 • Бане Гавриловић,професор ликовне културе
 • Марија Мутавџић, наставник музичке културе
 • Славица Вишекруна, професор физичког васпитања
 • Јасмина Манчић, професор физичког васпитања
 • Зоран Петровић, професор физичког васпитања

 Стручно веће историје и географије:

 • Ђурђица Даутовић, професор историје
 • Драгана Несторов, професор историје
 • Љиљана Ђорђевић, професор географије

 Стручно веће математике:

 • Бисерка Јовић, наставник математике
 • Бојана Божић, професор математике

 Стручно веће природних наука:

 • Бранка Видицки, наставник биологије
 • Ивана Ђурђевић, професор физике
 • Тамара Ивановић, професор хемије
 • Мира Чикош, професор хемије

 Стручно веће техничког и информатичког образовања:

 • Златко Голић, професор техничког и информатичког образовања
 • Ивана Ђурђевић, професор техничког и информатичког образовања
 • Дејан Ранић, професор информатикe и рачунарства

 Изборни предмети:

 • Љиљана Ђорђевић, грађанско васпитање
 • Ерна Јуковић, исламска веронаука
 • Бруно Стефановић, православна веронаука
 • Катарина Микић, педагошки асистент

Техничко особље:

 • Динко Алаваћ, домар
 • Нада Гигев
 • Радојка Ритановић
 • Соња Степић
 • Слађана Ђорђевић
 • Зденка Лаудат
 • Светлана Лукић
 • Јасмина Петричевић
 • Милена Комазец
 • Гордана Стојковски

Још чланака...

Путања

ПочетнаЗапослени