Запослени у ОШ"Сутјеска"

Директор школе , Јасмина Стојчић                                                              психолог школе, Светлана Миловановић                                                          библиотакар школе, Наташа Спасојевић                                                            секретар школе-  Биљана Станишић                                                                      шеф рачуноводстава- Марина Борокић                                                                    благајник- Милена Јовановић

 

 • Весна Копрек, професор разредне наставе
 • Миланка Алексић, наставник разредне наставе
 • Данијела Живић, професор разредне наставе
 • Маја Змијанац, професор разредне наставе
 • Мирослава Вучковић, професор разредне наставе
 • Олгица Фикет, наставник разредне наставе
 • Биљана Пилиповић Стојиљковић, наставник разредне наставе

 Стручно веће српског језика:

 • Стојанка Стојевски, професор српског језика
 • Гордана Јовановић, професор српског језика
 • Наташа Спасојевић, професор српског језика

 Стручно веће страних језика:

 • Мирјана Роквић, професор француског језика
 • Драгана Радујко, професор француског језика
 • Верица Дурковић ,  професор енглеског језика
 • Бранка Петровић, професор енглеског језика

 Стручно веће ликовне културе, музичке културе и физичког васпитања:

 • Бане Гавриловић,професор ликовне културе
 • Марија Мутавџић, наставник музичке културе
 • Славица Вишекруна, професор физичког васпитања
 • Јасмина Манчић, професор физичког васпитања
 • Зоран Петровић, професор физичког васпитања

 Стручно веће историје и географије:

 • Ђурђица Даутовић, професор историје
 • Драгана Несторов, професор историје
 • Љиљана Ђорђевић, професор географије

 Стручно веће математике:

 • Бисерка Јовић, наставник математике
 • Бојана Божић, професор математике

 Стручно веће природних наука:

 • Бранка Видицки, наставник биологије
 • Ивана Ђурђевић, професор физике
 • Тамара Ивановић, професор хемије
 • Мира Чикош, професор хемије

 Стручно веће техничког и информатичког образовања:

 • Златко Голић, професор техничког и информатичког образовања
 • Ивана Ђурђевић, професор техничког и информатичког образовања
 • Дејан Ранић, професор информатикe и рачунарства

 Изборни предмети:

 • Љиљана Ђорђевић, грађанско васпитање
 • Ерна Јуковић, исламска веронаука
 • Бруно Стефановић, православна веронаука
 • Катарина Микић, педагошки асистент

Техничко особље:

 • Динко Алаваћ, домар
 • Нада Гигев
 • Радојка Ритановић
 • Соња Степић
 • Слађана Ђорђевић
 • Зденка Лаудат
 • Светлана Лукић
 • Јасмина Петричевић
 • Милена Комазец
 • Гордана Стојковски

Путања

ПочетнаЗапослениЗапослени у ОШ"Сутјеска"