Тимови, школска 2018/2019. година

Стручни актив за развојно планирање:

1.       Јасмина Стојчић, директор школе

2.       Светлана Миловановић, психолог школе

3.       Златко Голић, наставник ТО

4.       Стојанка Стојевски, професор српског језика

5.       Ивана Ђурђевић, наставник ТО

6.       Бисерка Јовић, наставник математике

7.       Славица Вишекруна, наставник физичког васпитања

8.       Маја Змијанац, професор разредне наставе

9.       Олгица Фикет, наставник разредне наставе

10.   Миланка Алексић, наставник разредне наставе

11.   Мирослава Вучковић, наставник разредне наставе

12.   Биљана Пилиповић Стојиљковић, наставник разредне наставе

13.   Представник локалне самоуправе                                                                       

14.   Представник Савета родитеља: Сандра Радосављевић

15.   Представник Ученичког парламента: Ина Станковић

16.   Представник јединице локалне самоуправе: Марко Ивановић

 

Tим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

1.       Јасмина Стојчић, директор школе

2.       Светлана Миловановић, психолог

3.       Ивана Ђурђевић, наставникфизике

4.       Стојанка Стојевски, наставниксрпског јeзика

5.       Олгица Фикет, наставникразредне наставе

6.       Јасмина Манчић, наставник физичког васпитања

7.       Славица Вишекруна, наставник физичког васпитања

8.       Зоран Петровић, наставник физичког васпитања

9.       Ђурђица Даутовић, наставник историје

10.   Васић Дејан, школски полицајац

Координатор тима: Светлана Миловановић

                                                                                  

Тим за израду пројекта: „Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме“:

1.       Јасмина Стојчић, директор школе

2.       Светлана Миловановић, психолог школе

3.       Биљана Пилиповић Стојиљковић

4.       Драгана Радујко

5.       Катарина Микић

6.       Марија Мутавџић

7.       Бане Гавриловић

8.       Славица Вишекруна

9.       Сенад Хајровић

10.   Стојанка Стојевски

11.   Мирослава Вучковић

12.   Миланка Алексић

 

Тим за самовредновање:

1.       Јасмина Стојчић, директор школе                        

2.       Светлана Миловановић, психолог школе            

3.       Љиљана Ђорђевић                                                   

4.       Биљана П. Стојиљковић                                          

5.       Ивана Ђурђевић                                                      

6.       Славица Вишекруна                                               

7.       Олгица Фикет                                                                      

8.       Верица П. Дурковић                                       

9.       Бојана Божић  

10.   Бане Гавриловић

11.   Мирослава Вучковић

12.   Марија Мутавџић

13.   Бисерка Јовић

14.   Вијера Томан

15.   Представник Ученичког парламента: Вук Мандић    

16.   Представник Савета родитеља: Џеват Салијевски

17.   Представник јединице локалне самоуправе: Марко Ивановић

                                                

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе:

1.       Јасмина Стојчић, директор школе

2.       Светлана Миловановић, психолог школе

3.       Весна Копрек, руководилац Стручног већа разредне наставе

4.       Гордана Јовановић, руководилац Стручног већа Српског језика

5.       Драгана Радујко, руководилац Стручног већа страних језика

6.       Бисерка Јовић, руководилац Стручног већа Математике

7.       Славица Вишекруна, руководилац Стручног већа Музичке, Ликовне и Физичке културе

8.       Љиљана Ђорђевић, руководилац Стручног већа Историје и Географије

9.       Златко Голић, руководилац Стручног већа Техничког и информатичког образовања

10.   Тамара Ивановић, руководилац Стручног већа Природних наука

11.   Представник Ученичког парламента: Давид Антић

12.   Представник Савета родитеља: Фатмир Браими

13.   Представник јединице локалне самоуправе: Марко Ивановић

 

Тим за развој међупредметне компетенције и предузетништва:

1.       Светлана Миловановић, психолог школе

2.       Биљана Пилиповић Стојиљковић

3.       Данијела Живић

4.       Маја Змијанац

5.       Олгица Фикет

6.       Верица Патрногић Дурковић

7.       Ивана Ђурђевић

8.       Жељко Нинковић

9.       Гордана Јовановић

10.   Бранка Видицки

 

Тим за професионални развој:

1.       Јасмина Стојчић, директор школе

2.       Светлана Миловановић, психолог школе

3.       Славица Вишекруна

4.       Ивана Ђурђевић

5.       Бранка Видицки

6.       Мирјана Роквић

7.       Драгана Радујко

8.       Бане Гавриловић

 

Тим за ИОП:

1.       Јасмина Стојчић, директор                         

2.       Светлана Миловановић, психолог     

3.       Ивана Ђурђевић                                             

4.       Славица Вишекруна

5.       Данијела Живић

6.       Бане Гавриловић

 

Педагошки колегијум школе чине руководиоци Одељењских већа и руководиоци Стручних већа школе.

Путања

ПочетнаЗапослениТимови, школска 2018/2019. година