Почетна             Школа               Запослени             Ученици              Родитељи              Тендери              Учимо другачије             Контакт          

             Задужења чланова Наставнићког већа у школској 2020/2021. години

          Црвени крст: Светлана Миловановић, Душица Цветковић, Драгана Радујко, Марија Мутавџић, Драгана Несторов, Ивана Ђурђевић, Биљана П.Стојиљковић, Виолета Ивановић, Весна Копрек

          Реализација спортских активности: Славица Вишекруна, Јасмина Манчић, Виолета Ивановић

          Литерарна секција:  Гордана Јовановић, Биљана С.Пилиповић

          Хор: Марија Мутавџић

          Драмска секција: Стојанка Стојевски,  Драгана Радујко, Ксенија Кукрић

          Рецитаторска секција: Маја Фуруновић, Маја Змијанац

          Новинарска секција: Гордана Јовановић,Драгана Радујко, Виолета Ивановић                                                                                                  

          Еколошка секција : Бранка Видицки

          Ликовна секција: Бане Гавриловић, Миланка Алексић, Маја Змијанац

          Млади хемичари: Мира Чикош

          Млади историчари: Драгана Несторов

          Млади географи: Љиљана Ђорђевић

          Млади математичари:  Бисерка Јовић, Жељко Нинковић, 

          Млади физичари: Ивана Ђурђевић

          Љубитељи страног језика:  Душица Цветковић, Бранка Поповић

          Авио-моделарство: Ивана Ђурђевић, Ивана Бастаја

          Информатика:  Ивана Бастаја

          Спортске активности: Јасмина Манчић – одбојка, фудбал, Славица Вишекруна – кошарка, стони тенис

          Вршњачки тим: Љиљана Ђорђевић,  Гордана Јовановић

          Реализација културних активности: Стојанка Стојевски, Гордана Јовановић, Марија Мутавџић, Бане Гавриловић, Ивана Ђурђевић, Ивана Бастаја,  Јована Перуновић, Сенад Хајровић, Ксенија Кукрић, Биљана П.Стојиљковић

·         Стручни  актив за развојно планирање:  Директор школе:  Јасмина Стојчић, Светлана Миловановић, психолог школе, Бане Гавриловић, Стојанка Стојевски,  Гордана Јовановић,  Драгана Несторов, Маја Змијанац, Весна Копрек,  Данијела Живић, Биљана Пилиповић Стојиљковић, представник локалне самоуправе, представник Савета родитеља, представник ученичког парламента

 

Остала задужења наставника       

 

          Распоред часова: Бранка Видицки

          Организовање и извођење екскурзија: одељенске старешине

          Савет родитеља школе-координатори: Јасмина Стојчић, Светлана Миловановић

          Област друштвено-корисног рада: Маја Змијанац, Ксенија Кукрић, Виолета Ивановић, Славица Вишекруна, Љиљана Ђорђевић, Сенад Хајровић, Ивана Бастаја, Маја Фуруновић Цвејић, Драгана Радујко, Бане Гавриловић, Бисерка Јовић

          Инвентар: Маја Змијанац, Ксенија Кукрић, Данијела Живић, Драгана Радујко, Љиљана Ђорђевић, Жељко Нинковић, Мира Чикош

          Преглед педагошке документације: одељенске старешине, руководиоци Одељенских већа, психолог Светлана Миловановић

          Записник Наставничког већа:  Стојанка Стојевски

          Ученики парламент: Маја Фуруновић Цвејић

 

Тим за професионалну оријентацију:

1.      Директор

2.      Психолог

3.      Гордана Јовановић

4.      Драгана Несторов

5.      Стојанка Стојевски

6.      Бисерка Јовић

Тим за ИОП

1.      Психолог

2.      Бранка Видицки

3.      Ивана Ђурђевић

4.      Ивана Бастаја

5.      Виолета Ивановић

6.      Ксенија Кукрић

Педагошки колегијум:

1.      Директор

2.      Мааја Змијанац

3.      Биљана П. Стојиљковић

4.      Виолета Ивановић

5.      Весна Копрек

6.      Бранка Видицки

7.      Драгана Радујко

8.      Гордана Јовановић

9.      Бисерка Јовић

10.  Стојанка Стојевски

11.  Маја Ф.Цвејић

12.  Бане Гавриловић

13.  Драгана Несторов

14.  Ивана Бастаја

15.  Ивана Ђурђевић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

1.      Директор

2.      Психолог

3.      Руководиоци стручних већа

4.      Представник Ученичког парламента

5.      Представник Савета родитеља

6.      Представник ШО

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

1.      Светлана Миловановић

2.      Биљана П. Cтојиљковић

3.      Ксенија Кукрић

4.      Данијела Живић

5.      Маја Змијанац

6.      Бранка Поповић

7.      Ивана Ђурђевић

8.      Жељко Нинковић

9.      Гордана Јовановић

10.  Бранка Видицки

11.  Представник Ученичког парламента

12.  Представник Савета родитеља

13.  Представник ШО

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања, и занемаривања:

1.      - Светлана Миловановић-психолог

2.      - Ивана Ђурђевић- наставник физике

3.      - Стојанка Стојевски- наставник српског језика

4.      - Виолета Ивановић - наставник разредне наставе

5.      - Јасмина Манчић- наставник физичког васпитања

6.      - Славица Вишекруна- наставник физичког васпитања

7.      - Драгана Несторов- наставник историје

8.      - Сања Ковачевић- школски полицајац

 

Стручни  актив за развојно планирање чине:

 

1.      Јасмина Стојчић, директор школе

2.      Светлана Миловановић, психолог школе

3.      Данијела Живић, професор разредне наставе

4.      Ивана Ђурђевић, професор Физике и Технике и технологије

5.      Стојанка Стојевски,  професор Српског језика

6.      Жељко Нинковић, професор Математике

7.      Ксенија Кукрић, мастер професор разредне наставе

8.      Гордана Јовановић, професор Српског језика

9.      Биљана Пилиповић Стојиљковић, наставник разредне наставе

10.  Бане Гавриловић, професор Ликовне културе

11.  Виолета Ивановић, мастер професор разредне наставе

12.  Драгана Радујко, професор Француског језика

13.  Представник локалне самоуправе: Марко Ивановић                                                                        

14.  Представник Савета родитеља:

15.  Представник Ученичког парламентa:

 

Тим за самовредновање:

1.      Директор школе

2.      Светлана Миловановић

3.      Биљана П. Стојиљковић

4.      Миланка Алексић

5.      Ивана Ђурђевић

6.      Маја Ф. Цвејић

7.      Драгана Радујко

8.      Драгана Несторов

9.      Жељко Нинковић

10.  Љиљана Ђорђевић

11.  Ивана Бастаја

12.  Ксенија Кукрић

13.  Гордана Јовановић

14

 

Тим за развој Школског програма

1.      Руководиоци Одељенских већа од I-VIII разреда

 

Путања

ПочетнаЗапослениЗадужења чланова Наставничког већа у школској 2020/2021. години
Joomla templates by Joomlashine