Почетна             Школа               Запослени             Ученици              Родитељи              Тендери              Учимо другачије             Контакт          

Деца и интернет

 

Психолог школе Светлана Миловановић присуствовала је конференцији "Деца и интернет - паметно од почетка" која је одржана 16.5.2019. године у Dorcol Plaz Добрачина бр. 59. На конференцији су представљени резултати пројекта "Безбедан интернет за целу породицу" који су показали да су родитељи, васпитачи и учитељи значајно напредовали у нивоу дигиталних знања и вештина. Они су кроз тренинге и обуке учили како да помогну деци узраста од 4 до 8 година у првим корацима које праве у дигиталном окружењу.

Пројекат “Безбедан интернет за целу породицу” покренули су УНИЦЕФ и Теленор, а спроводе га Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Ужички центар за права детета. Циљ пројекта је информисање и пружања подршке деци предшколског и млађег школског узраста дабезбедно и конструктивно користе дигиталне уређаје и интернет.

 

 

 

Стручно усавршавање у нашој школи

          Семинар под називом "Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању" одржан је у нашој школи 20. и 21. априла 2019. године. Семинар је водио Салим Горанац, дипломирани дефектолог у ОШ "Сава Jовановић Сирогојно", Земун. Циљ семинара је професионално оснаживање школе тј. наставника за развој и спровођење ефикаснијег система подршке ученицима у инклузивној пракси. Семинар је похађало 20 полазника.

 

Запослени у ОШ"Сутјеска"

Запослени у Основној школи „Сутјеска“                                                                                                                

Директор школе, Јасмина  Стојчић                                                                                                                                    

Психолог школе, Светлана Миловановић                                                                                                        

Библиотакар школе, Мирјана Пешко                                                                                                                                                                                                                 

Секретар школе,  Биљана Станишић;                                                                                                                                                     

Шеф рачуноводстава, Марина Борокић;                                                                                                                                                        

Благајник, Милена Јовановић;

 

Весна Копрек, професор разредне наставе

Миланка Алексић, наставник разредне наставе

Данијела Живић, професор разредне наставе

Маја Змијанац, професор разредне наставе

Ксенија Кукрић, професор разредне наставе

Биљана Пилиповић Стојиљковић, наставник разредне наставе

 Стручно веће српског језика:

Стојанка Стојевски, професор српског језика

Гордана Јовановић, професор српског језика

 Стручно веће страних језика:

Драгана Радујко, професор француског језика

Душица Цветковић, професор француског језика

Војислава Лабус ,  професор енглеског језика

 Стручно веће ликовне културе, музичке културе и физичког васпитања:

Бане Гавриловић,професор ликовне културе

Марија Мутавџић, наставник музичке културе

Славица Вишекруна, професор физичког васпитања

Јасмина Манчић, професор физичког васпитања

 Стручно веће историје и географије:

Драгана Несторов, професор историје

Љиљана Ђорђевић, професор географије

 Стручно веће математике: 

Бисерка Јовић, наставник математике

Тамара Ботић, наставник математике

Стручно веће природних наука:

Бранка Видицки, наставник биологије

Ивана Ђурђевић, професор физике

Мира Чикош, професор хемије

 Стручно веће техничког и информатичког образовања:

Ивана Ђурђевић, професор техничког и информатичког образовања

Ивана Бастаја, професор информатикe и рачунарства

 Изборни предмети

Љиљана Ђорђевић, грађанско васпитање

Сенад Хајровић , исламска веронаука

Борко Топаловић, православна веронаука

Зоран Јовановић, педагошки асистент

Техничко особље: 

Дејан Јовановић, домар

Радојка Ритановић, спремачица

Соња Степић, спремачица

Гордана Стојковски, спремачица

Светлана Лукић, спремачица

Андријана Коцић, спремачица

Весна Милановић, спремачица

Невена Јојић, Спремачица

Александра Радоичић, спремачица

Милена Комазец, спремачица

Задужења наставника у 2017/18.години

 Одељењске старешине

Разред

Одељење

Презиме и име и  разредног старешине

I

1

Весна Копрек

           II

1

Данијела Живић

                2

Маја Змијанац

III

1

Мирослава Вучковић

 

IV

1

Олгица Фикет

2

Биљана Пилиповић Стојиљковић

 

V

1

Стојанка Стојевски

2

Бисерка Јовић

 

VI

1

Славица Вишекруна

2

Ивана Ђурђевић

3

Бранка Видицки

 

VII

1

Мирјана Роквић

2

Драгана Радујко

 

3

Бане Гавриловић

 

VIII

1

Љиљана Ђорђевић

2

Гордана Јовановић

 Руководиоци одељенских већа 

Одељенско веће

Презиме и име руководиоца

Одељенско веће

Презиме и име руководиоца

I

Весна Копрек

V

Бисерка Јовић

II

Данијела Живић

VI

Ивана Ђурђевић

III

Мирослава Вучковић

VII

 Драгана Радујко

IV

Биљана Пилиповић Стојиљковић

VIII

Љиљана Ђорђевић

 

Руководиоци стручних већа

 

СТРУЧНА ВЕЋА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РУКОВОДИОЦА

Млађих разреда

 Олгица Фикет

Српског језика

Гордана Јовановић

Страних језика

Верица Дурковић Патрногић

Математике

                                   Бојана Божић

Музичке, ликовне и физичке културе

Бане Гавриловић

Историје и географије

 Ђурђица Даутовић

Техничког образовања

Златко Голић

Природних наука

Бранка Видицки

Посебна задужења у оквиру тимова и актива  школе: 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ  школе чине директор и психолог школе,  Јасмина Стојчић и Светлана Миловановић, руководиоци Одељењских већа и руководиоци Стручних већа школе: Весна Копрек, Данијела Живић, Мирослава Вучковић, Биљана Пилиповић Стојиљковић, Бисерка Јовић, Ивана Ђурђевић, Драгана Радујко, Љиљана Ђорђевић, Олгица Фикет, Гордана Јовановић, Верица Дурковић  Патрногић, Бојана Божић, Бане Гавриловић, Ђурђица Даутовић, Златко Голић, Бранка Видицки

Актив за развој школског програма за школску 2017/18. годину

Стручни актив за развој школског програма чине руководиоци Одељенских  већа од првог до осмог разреда, руководиоци стручних већа и педагошко-психолошка служба – као и Пегашки колегијум.                                         

Стручни  актив за развојно планирање: 

 • Јасмина Стојчић, директор школе
 • Светлана Миловановић, психолог школе
 • Златко Голић, наставник ТО
 • Стојанка Стојевски, професор српског језика
 • Ивана Ђурђевић, наставник ТО
 • Бисерка Јовић, наставник математике
 • Славица Вишекруна, наставник физичког васпитања
 • Маја Змијанац, професор разредне наставе
 • Олгица Фикет, наставник разредне наставе
 • Миланка Алексић, наставник разредне наставе
 • Мирослава Вучковић, наставник разредне наставе
 • Биљана Пилиповић Стојиљковић, наставник разредне наставе
 • Представник локалне самоуправе   
 • Представник Савета родитеља                                                            
 • Представник Ученичког парламента                                                                      

Тим за самовредновање:  

 • Јасмина Стојчић, директор школе          
 • Светлана Миловановић, психолог школе            
 • Љиљана Ђорђевић                                                  
 • Биљана П.Стојиљковић                                           
 • Ивана Ђурђевић                                                      
 • Славица Вишекруна                                                       
 • Олгица Фикет                                                           
 • Верица П.Дурковић                                                
 • Бојана Божић
 • Бане Гавриловић
 • Мирослава Вучковић
 • Марија Мутавџић
 • Бисерка Јовић
 • Представник Ученичког парламента
 • Представник Савета родитеља
 • Представник Школског одбора                                                                       

За реализацију професионалне оријентације задужени су директор,  психолог,  и одељенске старешине 8. разреда који овај програм реализују према предвиђеном плану. Школске 2017/2018.године, одељењске старешине 8.разреда су Љиљана Ђорђевић и Гордана Јовановић.  

 Тим за инклузивно образовање  чине : Јасмина Стојчић, директор школе,  Светлана Миловановић, психолог школе,  Ивана Ђурђевић, професор физике и ТиО,  Биљана Пилиповић Стојиљковић, наставник разредне наставе и Љиљана Ђорђевић, професор географије.                                                                            

Тим  за заштиту деце/ ученика од насиља :

1.       Јасмина Стојчић- директор школе
2.       Светлана Миловановић-психолог,
3.       Ивана Ђурђевић- наставник физике
4.       Стојанка Стојевски- наставник српског ј.
5.       Олгица Фикет - наставникразредне наставе
6.       Јасмина Манчић- наставник физичког васпитања
7.       Славица Вишекруна- наставник физичког васпитања
8.       Зоран Петровић-наставник физичког васпитања
9.       Ђурђица Даутовић- наставник историје
10.    Васић Дејан- школски полицајац
             Координатор тима  Славица Вишекруна

Пројекат "Покренимо нашу децу" реализују сви наставници предметне наставе; Координатор  пројекта је Весна Копрек.                                                                                                                                                                                                                     

Вршњачим тимом руководе  Гордана Јовановић и Љиљана Ђорђевић. 

Задужења наставника у оквиру слободних активности ученика:

 

Опширније: Задужења наставника у 2017/18.години

Браво за Марију

 Наша драга колегиница професорка музичке културе Марија Мутавџић           добила је признање "Златни виолински кључ" од Пријатеља деце Београда               за изузетан педагошки рад и постигнуте резултате на градским такмичењима         и промоцију "Дечјих музичких свечаности Београда" за период                             од 2013. до 2017.г.  Честитамо !!!   Колектив и ђаци  ОШ"Сутјеска"                                                                 

 

Путања

ПочетнаЗапослени
Joomla templates by Joomlashine