НАСТАВА

Уџбеници

Распоред часова млађих разреда
школска 2023/2024.

Биљана П. Стојиљковић

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2 Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
Дигитални свет Свет око нас Француски језик Свет око нас физичко васпитање
4 физичко васпитање Ликовна килтура Музичка култура Грађанско/верска Француски језик
5 Час одељен. старешине Слободна активност Додатни рад физичко васпитање
6

Виолета Ивановић

часПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
1Српски језикМатематикаФранцуски језикМатематикаСрпски језик
2МатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језикМатематика
3Дигитални светСвет око насМузичка култураСвет око насФранцуски језик
4физичко васпитањеЛиковна килтураФранцуски језикГрађанско/верскафизичко васпитање
5Час одељен. старешинеСлободна активност физичко васпитањеДодатни рад
6     

Весна Копрек

 

часПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
1Српски језикМатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језик
2МатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језикМатематика
3Свет око насМузичка култураСвет око насЛиковна килтурафизичко васпитање
4физичко васпитањеДигитални светфизичко васпитањеЛиковна килтураФранцуски језик
5Додатни радЧас одељен. старешинеФранцуски језикГрађанско/верскаСлободна активност
6Обогаћен једносменски радОбогаћен једносменски радОбогаћен једносменски радОбогаћен једносменски рад 

Данијела Живић

 

часПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
1МатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језикфизичко васпитање
2Српски језикМатематикаФранцуски језикМатематикаМатематика
3Француски језикПрирода и друштвоСрпски језикГрађанско/верскаСрпски језик
4Дигитални светфизичко васпитањеЛиковна килтураПрирода и друштвоМузичка култура
5Час одељен. старешинеДодатни радфизичко васпитањеЛиковна килтураСлободна активност
6Обогаћен једносменски радОбогаћен једносменски радДодатни рад  

Олга Пејић

 

часПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
1Француски језикСрпски језикСрпски језикСрпски језикфизичко васпитање
2Српски језикМатематикаМатематикаГрађанско/верскаСрпски језик
3МатематикаПрирода и друштвоФранцуски језикМатематикаМатематика
4Дигитални светфизичко васпитањеЛиковна килтураПрирода и друштвоМузичка култура
5Час одељен. старешинеДодатни радфизичко васпитањеЛиковна килтураСлободна активност
6Обогаћен једносменски радОбогаћен једносменски радДодатни рад  

Маја Змијанац

 

часПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
1МатематикаСрпски језикФранцуски језикСрпски језикфизичко васпитање
2Француски језикМатематикаМатематикаМатематикаСрпски језик
3Српски језикЛиковна килтураСрпски језикГрађанско/верскаМатематика
4Природа и друштвоЛиковна килтураПрирода и друштвоМузичка култураДигитални свет
5физичко васпитањеДодатни радфизичко васпитањеЧас одељен. старешинеДодатни рад
6Обогаћен једносменски радОбогаћен једносменски радОбогаћен једносменски радОбогаћен једносменски рад 

Распоред писмених провера
школска 2023/2024.

Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 20. 9. 2023. 4/09 Положај предмета и бића
Математика контролни задатак 29. 9. 2023. 5/09 Величина предмета и бића
Математика контролни задатак 10. 10. 2023. 3/10 Линије
Српски језик контролни задатак 17. 10. 2023. 4/10 Обрађена штампана слова и велико слово у називу насеља
Српски језик контролни задатак 27. 10. 2023. 5/10 Обрађена штампана слова; упитник
Свет око нас контролни задатак 2. 11. 2023. 1/11 Ја и други
Математика контролни задатак 6. 11. 2023. 2/11 Бројеви од 1 до 5. Упоређивање бројева
Српски језик контролни задатак 16. 11. 2023. 3/11 Тачка и узвичник
Српски језик контролни задатак 22. 11. 2023. 4/11 Диктат од научених штампаних слова
Свет око нас контролни задатак 30. 11. 2023. 5/11 Сналажење у простору и времену
Математика контролни задатак 1. 12. 2023. 1/12 Бројеви од 0 до 5. Сабирање и одузимање бројева од 0 до 5. Бројевна права. Претходник и следбеник. Редни бројеви
Српски језик контролни задатак 4. 12. 2023. 2/12 Штампана слова
Српски језик контролни задатак 25. 12. 2023. 5/12 Научена писана слова
Математика контролни задатак 26. 12. 2023. 5/12 Бројеви до 10
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 20. 9. 2023. 4/09 Положај предмета и бића
Математика контролни задатак 29. 9. 2023. 5/09 Величина предмета и бића
Математика контролни задатак 10. 10. 2023. 3/10 Линије
Српски језик контролни задатак 17. 10. 2023. 4/10 Обрађена штампана слова
Српски језик контролни задатак 27. 10. 2023. 5/10 Oбрађена слова; велико слово (на почетку назива насеља)
Свет око нас контролни задатак 2. 11. 2023. 1/11 Ја и други
Математика контролни задатак 6. 11. 2023. 2/11 Бројеви од 0 до 5
Српски језик контролни задатак 16. 11. 2023. 3/11 Тачка и узвичник
Српски језик контролни задатак 22. 11. 2023. 4/11 Диктат од научених штампаних слова
Свет око нас контролни задатак 30. 11. 2023. 5/11 Сналажење у простору и времену
Српски језик контролни задатак 4. 12. 2023. 2/12 Штампана слова
Српски језик контролни задатак 25. 12. 2023. 5/12 Научена писана слова
Математика контролни задатак 26. 12. 2023. 5/12 Бројеви до 10
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Провера знања (сабиање и одузимање, геометријске фигуре….)
Свет око нас контролни задатак 13. 9. 2023. 3/09 Мерење времена часовником.
Српски језик иницијални тест 15. 9. 2023. 3/09 Глас, самогласници и сугласници, слог, реченица Провера стечених знања
Математика писмена вежба 4. 10. 2023. 2/10 Сабирање и одузимање са прелазом десетице
Српски језик писмена вежба 10. 10. 2023. 3/10 Реченице према значењу
Свет око нас писмена вежба 17. 10. 2023. 4/10 Како меримо време
Математика писмена вежба 17. 10. 2023. 4/10 Задаци са две операције.
Математика писмена вежба 6. 11. 2023. 2/11 Једначине са сабирањем и одузимањем.
Српски језик писмена вежба 22. 11. 2023. 4/11 Употреба великог слова у писању личних имена, презимена, надимака и имена животиња
Математика писмена вежба 28. 11. 2023. 5/11 Римски бројеви.
Српски језик писмена вежба 19. 12. 2023. 4/12 Именице
Математика контролни задатак 20. 12. 2023. 4/12 Права и полуправа, дуж. Мере за дужину
Свет око нас контролни задатак 20. 12. 2023. 4/12 Полугодишња провера знања.
 
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика иницијални тест 7. 9. 2023. 2/09 Иницијални тест
Природа и друштво иницијални тест 7. 9. 2023. 2/09 Иницијални тест
Математика контролни задатак 22. 9. 2023. 4/09 Да проверим знање (Читање, писање и упоређивање бројева до 1000)
Српски језик контролни задатак 12. 10. 2023. 3/10 Управни и неуправни говор
Природа и друштво контролни задатак 19. 10. 2023. 4/10 Мој крај
Математика контролни задатак 31. 10. 2023. 6/10 Задаци с три рачунске операције
Српски језик контролни задатак 15. 11. 2023. 3/11 Контролни задатак – правопис: писање назива
Природа и друштво контролни задатак 16. 11. 2023. 3/11 Оријентација у простору и времену
Математика контролни задатак 21. 11. 2023. 4/11 Множење и дељење троцифрених бројева једноцифреним
Српски језик контролни задатак 6. 12. 2023. 2/12 Контролни задатак – именице и личне заменице
Математика контролни задатак 8. 12. 2023. 2/12 Множење и дељење до 1000; Изрази с две и три рачунске операције
Природа и друштво контролни задатак 14. 12. 2023. 3/12 Прошлост
Математика контролни задатак 21. 12. 2023. 4/12 Проверавам своје знање (угао, паралелне и нормалне праве)
Српски језик контролни задатак 25. 12. 2023. 5/12 Контролни задатак – глаголи
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика иницијални тест 5. 9. 2023. 2/09 Провера знања из другог разреда
Природа и друштво иницијални тест 7. 9. 2023. 2/09 Провера знања из другог разреда
Српски језик иницијални тест 7. 9. 2023. 2/09 Провера стеченог знања из другог разреда
Српски језик контролни задатак 12. 9. 2023. 3/09 Управни и неуправни говор
Математика контролни задатак 22. 9. 2023. 4/09 Читање, писање и упоређивање бројева до 1000, римске и арапске цифре
Природа и друштво контролни задатак 19. 10. 2023. 4/10 Мој крај
Математика контролни задатак 24. 10. 2023. 5/10 Сабирање и одузимање троцифрених бројева
Музичка култура практичан рад 27. 10. 2023. 5/10 Извођење научених песама
Српски језик контролни задатак 15. 11. 2023. 3/11 Правопис – писање назива
Природа и друштво контролни задатак 23. 11. 2023. 4/11 Оријентација у природи
Српски језик контролни задатак 8. 12. 2023. 2/12 Именице и личне заменице
Математика контролни задатак 12. 12. 2023. 3/12 Множење и дељење до 1000
Природа и друштво контролни задатак 21. 12. 2023. 4/12 Прошлост
Математика контролни задатак 22. 12. 2023. 4/12 Угао, паралелне и нормалне праве
Српски језик контролни задатак 27. 12. 2023. 5/12 Глаголи
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 28. 9. 2023. 5/09 Скуп природних бројева N и скуп No
Српски језик контролни задатак 4. 10. 2023. 2/10 Променљиве и непроменљиве речи
Математика писмени задатак 2. 11. 2023. 1/11 Вишецифрени бројеви (сабирање,одузимање, текстуални задаци, месна вредност цифре)
Српски језик контролни задатак 24. 11. 2023. 4/11 Пишем правилно
Природа и друштво контролни задатак 27. 11. 2023. 5/11 Моја отаџбина
Српски језик писмени задатак 13. 12. 2023. 3/12 Опис лика
Природа и друштво контролни задатак 20. 12. 2023. 4/12 Човек као природно и друштвено биће
Математика контролни задатак 25. 12. 2023. 5/12 Множење и дељење; математички изрази
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Провера знања
Српски језик и књижевност иницијални тест 15. 9. 2023. 3/09 Градиво обрађено до краја четвртог разреда
Математика контролни задатак 5. 10. 2023. 2/10 Дељивост
Енглески језик контролни задатак 16. 10. 2023. 4/10 Градиво 1. и 2. поглавља
Енглески језик контролни задатак 16. 10. 2023. 4/10 Градиво 1. и 2. поглавља
Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 10. 2023. 5/10 Писање састава на дату тему
Математика писмени задатак 30. 10. 2023. 6/10 Дељивост Скупови
Француски језик контролни задатак 1. 11. 2023. 1/11 vocabulaire et grammaire – unites 1. 2
Српски језик и књижевност контролни задатак 6. 11. 2023. 2/11 Падежи
Српски језик и књижевност писмени задатак 4. 12. 2023. 2/12 Писање састава на дату тему
Математика контролни задатак 5. 12. 2023. 2/12 Основни геометријски појмови
Француски језик писмени задатак 13. 12. 2023. 3/12 unites – 1, 2, et 3
Српски језик и књижевност контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Именске речи
Енглески језик писмени задатак 18. 12. 2023. 4/12 Градиво 3., 4. и 5. поглавља
Енглески језик контролни задатак 18. 12. 2023. 4/12 Градиво 3., 4. и 5. поглавља
Математика писмени задатак 25. 12. 2023. 5/12 Тачка права раван Централна симетрија Разломци
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Провера знања
Српски језик и књижевност иницијални тест 15. 9. 2023. 3/09 Градиво обрађено до краја четвртог разреда
Математика контролни задатак 5. 10. 2023. 2/10 Дељивост
Енглески језик контролни задатак 16. 10. 2023. 4/10 Градиво 1. и 2. поглавља
Енглески језик контролни задатак 16. 10. 2023. 4/10 Градиво 1. и 2. поглавља
Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 10. 2023. 5/10 Писање састава на дату тему
Математика писмени задатак 30. 10. 2023. 6/10 Дељивост Скупови
Француски језик контролни задатак 1. 11. 2023. 1/11 vocabulaire et grammaire – unites 1. 2
Српски језик и књижевност контролни задатак 6. 11. 2023. 2/11 Падежи
Српски језик и књижевност писмени задатак 4. 12. 2023. 2/12 Писање састава на дату тему
Математика контролни задатак 5. 12. 2023. 2/12 Основни геометријски појмови
Француски језик писмени задатак 13. 12. 2023. 3/12 unites 1, 2, et 3
Српски језик и књижевност контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Именске речи
Енглески језик контролни задатак 18. 12. 2023. 4/12 Градиво 3. и 4. поглавља
Енглески језик контролни задатак 18. 12. 2023. 4/12 Градиво 3. и 4. поглавља
Математика писмени задатак 25. 12. 2023. 5/12 Тачка права раван Централна симетрија
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Српски језик и књижевност иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Градиво обрађено претходне године.
Математика иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Провера знања градива
Српски језик и књижевност контролни задатак 22. 9. 2023. 4/09 Гласови.
Математика контролни задатак 9. 10. 2023. 3/10 Поредак и основне рачунске операције у скупу целих бројева
Српски језик и књижевност писмени задатак 10. 10. 2023. 3/10 Задате теме.
Француски језик контролни задатак 19. 10. 2023. 4/10 vocabulaire et grammaire – unites 1. 2
Енглески језик контролни задатак 20. 10. 2023. 4/10 Градиво 1. и 2. поглавља
Физика контролни задатак 26. 10. 2023. 5/10 Кретање
Математика писмени задатак 30. 10. 2023. 6/10 Основне операције у скупу целих бројева Троугао
Математика контролни задатак 23. 11. 2023. 4/11 Сабирање и одузимање у скупу рационалних бројева
Француски језик писмени задатак 30. 11. 2023. 5/11 Unites – 1, 2, 3
Српски језик и књижевност контролни задатак 4. 12. 2023. 2/12 Гласовне промене.
Енглески језик писмени задатак 15. 12. 2023. 3/12 Градиво првог полугодишта
Физика контролни задатак 18. 12. 2023. 4/12 Сила
Српски језик и књижевност писмени задатак 20. 12. 2023. 4/12 Задате теме.
Математика писмени задатак 25. 12. 2023. 5/12 Сабирање и одузимање рационалних бројева Множење и дељење рационалних бројева Једначине
Српски језик и књижевност тестирање 26. 12. 2023. 5/12 Полугодишњи тест.
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Српски језик и књижевност иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Градиво обрађено претходне године.
Математика иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Провера знања градива
Српски језик и књижевност контролни задатак 25. 9. 2023. 5/09 Гласови.
Математика контролни задатак 9. 10. 2023. 3/10 Поредак и основне рачунске операције у скупу целих бројева
Српски језик и књижевност писмени задатак 18. 10. 2023. 4/10 Задате теме.
Француски језик контролни задатак 19. 10. 2023. 4/10 vocabulaire et grammaire – unites 1. 2
Енглески језик контролни задатак 23. 10. 2023. 5/10 Градиво 1. и 2. полугодишта
Енглески језик контролни задатак 23. 10. 2023. 5/10 Градиво 1. и 2. полугодишта
Физика контролни задатак 25. 10. 2023. 5/10 Кретање
Математика писмени задатак 30. 10. 2023. 6/10 Основне операције у скупу целих бројева Троугао
Српски језик и књижевност контролни задатак 23. 11. 2023. 4/11 Гласовне промене.
Математика контролни задатак 28. 11. 2023. 5/11 Сабирање и одузимање рационалних бројева
Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 12. 2023. 3/12 Задате теме.
Физика контролни задатак 18. 12. 2023. 4/12 Сила
Енглески језик писмени задатак 20. 12. 2023. 4/12 Градиво другог полугодишта
Енглески језик писмени задатак 20. 12. 2023. 4/12 Градиво првог полугодишта
Математика писмени задатак 25. 12. 2023. 5/12 Сабирање и одузимање рационалних бројева Множење и дељење рационалних бројева Једначине
Српски језик и књижевност тестирање 26. 12. 2023. 5/12 Полугодишњи тест.
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Физика иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Градиво 6. разреда
Математика иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Градиво шестог разреда .
Српски језик и књижевност иницијални тест 15. 9. 2023. 3/09 Градиво обрађено у шестом разреду
Српски језик и књижевност контролни задатак 3. 10. 2023. 2/10 Врсте речи
Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 10. 2023. 3/10 Писање састава на дату тему
Математика контролни задатак 13. 10. 2023. 3/10 Скуп реалних бројева
Енглески језик контролни задатак 17. 10. 2023. 4/10 Градиво 1. и 2. поглавља
Енглески језик контролни задатак 17. 10. 2023. 4/10 Градиво 1. и 2. поглавља
Математика писмени задатак 31. 10. 2023. 6/10 Скуп реалних бројева, Питагорина терема.
Хемија контролни задатак 1. 11. 2023. 1/11 Атоми и хемијски елементи
Француски језик контролни задатак 14. 11. 2023. 3/11 vocabulaire et grammaire – unites 1. 2
Српски језик и књижевност контролни задатак 23. 11. 2023. 4/11 Лични и нелични глаголски облици
Физика контролни задатак 24. 11. 2023. 4/11 Сила и кретање
Енглески језик писмени задатак 30. 11. 2023. 5/11 Градиво првог полугодишта
Енглески језик писмени задатак 30. 11. 2023. 5/11 Градиво првог полугодишта
Математика контролни задатак 5. 12. 2023. 2/12 Степен и операције са степенима
Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 12. 2023. 2/12 Писање састава на дату тему
Француски језик писмени задатак 14. 12. 2023. 3/12 Unites 1,2,3
Хемија контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Молекули елемената и једињења, јони и јонска једињења
Српски језик и књижевност тестирање 21. 12. 2023. 4/12 Градиво првог полугодишта
Математика писмени задатак 22. 12. 2023. 4/12 Степен и операције са степенима. Алгебарски изрази.
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Градиво седмог разреда.
Српски језик и књижевност иницијални тест 18. 9. 2023. 4/09 Градиво обрађено у шестом разреду
Физика иницијални тест 19. 9. 2023. 4/09 Градиво 6.разреда
Српски језик и књижевност контролни задатак 3. 10. 2023. 2/10 Врсте речи
Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 10. 2023. 3/10 Писање састава на дату тему
Математика контролни задатак 13. 10. 2023. 3/10 Скуп реалних бројева
Енглески језик контролни задатак 19. 10. 2023. 4/10 Градиво 1. и 2. поглавља
Математика писмени задатак 31. 10. 2023. 6/10 Скуп реалних бројева, Питагорина теорема.
Хемија контролни задатак 1. 11. 2023. 1/11 Атоми и хемијски елементи
Француски језик контролни задатак 14. 11. 2023. 3/11 vocabulaire et grammaire – unites 1. 2
Српски језик и књижевност контролни задатак 22. 11. 2023. 4/11 Лични и нелични глаголски облици
Физика контролни задатак 23. 11. 2023. 4/11 Сила и кретање
Српски језик и књижевност писмени задатак 30. 11. 2023. 5/11 Писање састава на дату тему
Математика контролни задатак 5. 12. 2023. 2/12 Степен и операције са степенима.
Енглески језик писмени задатак 7. 12. 2023. 2/12 Градиво првог полугодишта
Француски језик писмени задатак 14. 12. 2023. 3/12 Unites 1, 2,3
Хемија контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Молекули елемената и једињења, јони и јонска једињења
Српски језик и књижевност тестирање 21. 12. 2023. 4/12 Градиво обрађено у првом полугодишту
Математика писмени задатак 22. 12. 2023. 4/12 Степен и операције са степенима. Алгебарски изрази.
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Градиво седмог разреда.
Српски језик и књижевност иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Обрађено градиво претходних година.
Физика иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 градиво 7. разреда
Хемија контролни задатак 4. 10. 2023. 2/10 Метали, оксиди и хидроксиди
Математика контролни задатак 6. 10. 2023. 2/10 Сличност
Француски језик контролни задатак 19. 10. 2023. 4/10 vocabulaire et grammaire – unites 1. 2
Енглески језик контролни задатак 20. 10. 2023. 4/10 Градиво 1. и 2. поглавља
Енглески језик контролни задатак 20. 10. 2023. 4/10 Градиво 1. и 2. поглавља
Српски језик и књижевност писмени задатак 23. 10. 2023. 5/10 Задате теме.
Математика писмени задатак 31. 10. 2023. 6/10 Сличност. Тачка, права и раван
Српски језик и књижевност контролни задатак 1. 11. 2023. 1/11 Вук Стефановић Караџић – реформа језика, писма и правописа
Физика контролни задатак 21. 11. 2023. 4/11 Светлосне појаве
Математика контролни задатак 5. 12. 2023. 2/12 Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом.
Француски језик писмени задатак 7. 12. 2023. 2/12 Unites 1, 2,3
Енглески језик писмени задатак 11. 12. 2023. 3/12 Градиво првог полугодишта
Енглески језик писмени задатак 11. 12. 2023. 3/12 Градиво првог полугодишта
Хемија контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Неметали, оксиди неметала и киселине. Соли
Српски језик и књижевност писмени задатак 20. 12. 2023. 4/12 Задате теме.
Математика писмени задатак 22. 12. 2023. 4/12 Линеарне једначине са једном непознатом и призма.
Српски језик и књижевност тестирање 25. 12. 2023. 5/12 Полугодишњи тест.
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Градиво седмог разреда .
Српски језик и књижевност иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Градиво обрађено претходних година.
Физика иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Градиво 7. разреда
Српски језик и књижевност тестирање 26. 9. 2023. 5/09 Полугодишњи тест.
Хемија контролни задатак 4. 10. 2023. 2/10 Метали, оксиди и хидроксиди
Математика контролни задатак 6. 10. 2023. 2/10 Сличност
Француски језик контролни задатак 19. 10. 2023. 4/10 vocabulaire et grammaire – unites 1. 2
Српски језик и књижевност писмени задатак 23. 10. 2023. 5/10 Задате теме.
Енглески језик контролни задатак 24. 10. 2023. 5/10 Градиво 1. и 2. поглавља
Математика писмени задатак 31. 10. 2023. 6/10 Сличност . Тачка права и раван
Српски језик и књижевност контролни задатак 1. 11. 2023. 1/11 Вук Стефановић Караџић – реформа језика, писма и правописа
Физика контролни задатак 20. 11. 2023. 4/11 Сила и кретање
Математика контролни задатак 5. 12. 2023. 2/12 Линеарне једначине са једном непознатом
Француски језик писмени задатак 7. 12. 2023. 2/12 Unites 1, 2, 3
Енглески језик писмени задатак 14. 12. 2023. 3/12 Градиво првог полугодишта
Хемија контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Неметали, оксиди неметала и киселине. Соли
Српски језик и књижевност писмени задатак 20. 12. 2023. 4/12 Задате теме.
Математика писмени задатак 22. 12. 2023. 4/12 Линеарне једначине са једном непознатом. Призма
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Градиво седмог разреда
Физика иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 градиво 7. разреда
Српски језик и књижевност иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Градиво обрађено претходних година.
Хемија контролни задатак 4. 10. 2023. 2/10 Метали, оксиди и хидроксиди
Математика контролни задатак 10. 10. 2023. 3/10 Сличност
Српски језик и књижевност писмени задатак 16. 10. 2023. 4/10 Задате теме.
Француски језик контролни задатак 17. 10. 2023. 4/10 vocabulaire et grammaire – unites 1. 2
Енглески језик контролни задатак 24. 10. 2023. 5/10 Градиво 1. и 2. поглавља
Енглески језик контролни задатак 24. 10. 2023. 5/10 Градиво п1. и 2. поглавља
Математика писмени задатак 31. 10. 2023. 6/10 Сличност , тачка права и раван.
Српски језик и књижевност контролни задатак 1. 11. 2023. 1/11 Вук Стефановић Караџић – реформа језика, писма и правописа
Физика контролни задатак 20. 11. 2023. 4/11 Светлосне појаве
Математика контролни задатак 5. 12. 2023. 2/12 Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом.
Француски језик писмени задатак 8. 12. 2023. 2/12 Unites 1, 2, 3
Енглески језик писмени задатак 14. 12. 2023. 3/12 Градиво првог полугодишта
Енглески језик писмени задатак 14. 12. 2023. 3/12 Градиво првог полугодишта
Хемија контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Неметали, оксиди неметала и киселине. Соли
Српски језик и књижевност писмени задатак 20. 12. 2023. 4/12 Задате теме.
Математика писмени задатак 22. 12. 2023. 4/12 Линеарне једначине и неједначине са једном непознатм, призма.
Српски језик и књижевност тестирање 26. 12. 2023. 5/12 Полугодишњи тест.

02.12.2022

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину

Опис активности дан датум и време
Изјашњавање ученика осмог разреда писаним путем у школи или електронским путем на порталу, портал-www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тест током децембра од 01. до 30.12.2022. године
Провера тачности изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест (електронским путем и непосредно у школи) понедељак – петак од 23. до 27.01.2023. године
Пријем приговора/промена одлуке на изјашњење ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест и уношење исправки (непосредно у школи) понедељак-уторак 30 – 31.01.2023. године, 08 – 15ч
Објављивање коначног изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест (на званичном сајту МСШ и непосредно у школи) среда 01.02.2023. године, до 08ч
Пробни завршни испит – математика и пробни завршни испит по програму ФООО петак 24.03.2023. године, 12 – 14ч
Пробни завршни испит – српски/матерњи језик и трећи тест субота 25.03.2023. године, 9 – 11ч српски/матерњи језик; 11.30 – 13.30ч трећи тест
Анализа пробног завршног испита понедељак- петак од 27. до 31.03.2023. године
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу Моја средња школа, за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства од уторака до понедељка наредне недеље од 18. до 24.04.2023. године, до 16ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита петак и понедељак 21. и 24.04.2023. године, 09 – 16ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области петак-субота- недеља 12, 13. и 14.05.2023. године, у два термина: од 9 – 12ч  и 14 – 17ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија) субота 13.05.2023. године, 10 – 12ч биологија; 14 – 16ч хемија
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке субота-недеља 13.05.2023. године – српски/матерњи језик, 10 – 12ч; 14.05.2023. године – страни језик, 10 – 12 ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности субота 13.05.2023. године, 14-16ч
Пријемни испити у музичким школама петак-субота- недеља 19, 20. и 21.05.2023. године, од 10ч
Пријемни испити у балетским школама петак-субота- недеља 19, 20. и 21.05.2023. године, од 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику (математика) и  пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика) субота 20.05.2023. године, 10 – 12ч математика
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју субота 20.05.2023. године, 10 – 12ч географија; 14 – 16ч историја
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (физика) субота 20.05.2023. године, 14 – 16ч физика
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику субота и недеља 20.05.2023. године, писмени тест 13 – 15ч;21.05.2023. године, усмени испит oд 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за  математику недеља 21.05.2023. године, 10 – 12ч
Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит) од понедељка до уторка наредне недеље од 15. до 23.05.2023. године
Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит) од понедељка до уторка наредне недеље од 15. до 23.05.2023. године
Коначни резултати пријемних испита од уторка до среде наредне недеље од 16. до 24.05.2023. године
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији и спортских одељења при гимназијама (непосредно у школи) четвртак-субота 8 – 10.06.2023. године, 8 – 16ч
Провера језичких компетенција за двојезичну наставу у основном образовању субота и недеља 17. и 18.06.2023. године од 10ч
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама субота 17.06.2023. године, 10 – 11.30 ч српски језик; 12 – 13.30 ч енглески језик
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама недеља 18.06.2023. године 10 – 11.30 ч математика
Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику субота 24.06.2023. године од 10ч
Завршни испит – тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО среда 21.06.2023. године, 09 – 11ч
Завршни испит – тест из математике четвртак 22.06.2023. године, 09 – 11ч
Завршни испит – трећи тест петак 23.06.2023. године, 09 – 11ч
Супервизија спровођења завршног испита среданедеља од 21. до 25.06.2023. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ недеља 25.06.2023. године, до 8ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем) недеља и понедељак 25.06.2023. године, после 8ч и 26.06.2023. године, до 15ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи) понедељак 26.06.2023. године, 8 – 15ч
Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) понедељак и уторак 26.06.2023. године, после 16ч и 27.06.2023. године, до 8ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита електронским путем и непосредно у основној школи – за другостепену комисију уторак 27.06.2023. године, 08 – 15ч
Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) уторак 27.06.2023. године, после 16ч
Објављивање коначних резултата завршног испита среда 28.06.2023. године, до 08ч
Упис у музичке и балетске школе среда 28.06.2023. године, 08 – 15ч
Попуњавање листе жеља електронским путем четвртак и петак од 29.06.2023. године у 08ч до 30.06.2023. године у 15ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи) четвртак и петак 29. и 30.06.2023. године, 08 – 15ч
Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи) субота 01.07.2023. године, од 08ч
Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи) субота 01.07.2023. године, 08 – 15ч
Објављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту недеља 02.07.2023. године, до 08ч
Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама понедељак 03.07.2023. године, до 08ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу понедељак 03.07.2023. године, до 08ч
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи) понедељак 03.07.2023. године, 8-15ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга) понедељак-петак од 03.07.2023. године у 8ч до 07.07.2023. године до 15ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе понедељак и уторак 03. и 04.07.2023. године, 8 – 15ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу уторак 04.07.2023. године, до 24ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга среда 05.07.2023. године, до 08ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи осим за упис у музичке и балетске школе среда 05.07.2023. године, 08 – 15ч
Завршни испит – тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО (августовски рок) среда 16.08.2023. године, 09 – 11ч
Завршни испит – тест из математике четвртак 17.08.2023. године, 09 – 11ч
Завршни испит – трећи тест петак 18.08.2023. године, 09 – 11ч
Супервизија спровођења завршног испита среда-недеља од 16. до 20.08.2023. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе понедељак 21.08.2023. године, до 08ч
Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним уписним комисијама) понедељак 21.08.2023. године, 12 – 16ч
Објављивање коначних резултата завршног  испита понедељак 21.08.2023. године, до 20ч
Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама) уторак и среда 22. и 23.08.2023. године, 08 – 16ч
Унос одлука о упису среда 23.08.2023. године
Упис ученика у средње школе – трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе четвртак и петак 24. и 25.08.2023. године
Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу уторак – петак од 22. до 25.08.2023. године, 08 – 15ч

Табела додатних активности

школска  2023/2024. година

Име и презиме Додатна настава Допунска наст. Слободне активности Отворена врата Припремна настава
1. Стојанка Стојевски 7/1четвртак претчас 7/1,7/2 среда претчас 5/1, 5/2 уторак претчас Драмска понедељак 7/1 осми час Рецитаторска уторак 7/1 шести час понедељак други час
2. Гордана Јовановић 8. разред уторак 7. час 6. разред среда 7. час Вршњачка трибина – четвртак седми час
Литерарно-новинарска уторак 8. час
уторак 4. час среда претчас
3. Војислава Лабус 8/1, 8/2, 8/3 четвртак девети час 5/1,5/2 понедељак претчас 6/1, 6/2 среда претчас Страни језик кроз музику- четвртак осми час
Рецитаторска секција-уторак осми час
понедељак-трећи час
4. Душица Цветковић Страни језик кроз музику – среда претчас Први понедељак у месецу – четврти час
5. Драгана Радујко Уторак претчас – 8. р. Среда – седми час – 6. р. четвртак – претчас – 5. разред Страни језик кроз музику – понедељак осми час.
Вршњачка трибина – четвртак седми час
четвртак – трећи час  
6. Марија Мутавџић     Хор и оркестар 5. и 6.разред – понедељак претчас
Уметност 7. и 8.разред – среда претчас
Хор – понедељак 7.час
Клуб љубитеља музике – среда – 7 час
среда – други час
7. Бане Гавриловић Ликовна секција-петак 8. час Уторак 3. час
8. Драгана Несторов     Секција (Млади историчари)- 6.разред, уторак, 7. час Среда, 3. час 8-1, 8-2, 8-3; петак, 7.час
9. Љиљана Ђорђевић Седми разред – петак, 7. час Секција (Млади географи)- 5.разред, уторак 7. час.
Једносменски рад -8. час – пети разред – уторак
Једносменски рад – 7. час, шести разред – четвртак
Петак 6. час Четвртак 8. час
10. Тамара Ботић Петак, -1.час 6.разред Понедељак, -1.час, 6.разред Уторак, -1.час, 5.разред Петак, 6.и7.час Мешовита група 5.и 6. разред Петак, 2.час  
11. Бисерка Јовић Среда , -1 седми разред, Четвртак, -1 осми разред. Понедељак, -1 седми разред,
Уторак, -1 осми разред
Четвртак 4. час Петак претчас
12. Ивана Петровић Среда-предчас Петак-предчас Рециклажа-среда предчас Петак 3. час Среда-предчас
13. Бранка Видицки     Једносменски рад – Правимо одељенске вртове 8-1 и 8-2 понедељак 7. и 8. час
Еколошка секција 8. разред среда претчас
Среда 5. час Петак претчас
14. Ивана Бастаја Уторак 9.час Микробит клуб – парне недеље 8. и 9. час
Информатичка секција- сваке друге недеље петком 8.час
Четвртак 4.час
15. Ивана Ђурђевић Млади физичари- уторак претчас Микробит клуб- четвртак претчас парне недеље Млади истраживачи- четвртак претчас непарне недеље понедељак 3. час петак претчас
16. Саша Митровић уторак 7. час кошарка
уторак 8. час стони тенис
понедељак 4. час
17. Виолета Ивановић петак, 5. час уторак, 5. час среда 4. час
18. Биљана П.Стојиљковић среда, 5.час уторак, 5. час среда 3. час
19. Весна Копрек понедељак, 5.час петак,5.час среда,5.час
20. Данијела Живић среда, 6. час уторак, 5. час петак, 5. час среда, 2. час
21. Маја Змијанац петак 5. час уторак 5. час понедељак 2. час
22. Олга Пејић среда 6. час уторак 5. час петак 5. час среда 3. час  
Scroll to Top