НАСТАВА

Уџбеници

Распоред часова млађих разреда
школска 2022/2023.

Весна Копрек

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2 Математика Српски језик Грађанско/верска Српски језик Математика
3 Свет око нас Музичка култура Математика Физичко васпитање Физичко васпитање
4 Ликовна култура Дигитални свет Свет око нас Француски језик Слободне активности
5 Физичко васпитање Допунска настава Час одељен. старешине Француски језик
6 Обогаћен једносменски рад

Данијела Живић

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
2 Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
3 Физичко васпитање Дигитални свет Грађанско/верска Ликовна култура Свет око нас
4 Час одељен. старешине Француски језик Физичко васпитање Ликовна култура Француски језик
5 Обогаћен једносменски рад Музичка култура Допунска настава Физичко васпитање Слободне активности
6 Ромски језик

Маја Змијанац

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
2 Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
3 Физичко васпитање Ликовна култура Грађанско/верска Музичка култура Дигитални свет
4 Природа и друштво Ликовна култура Природа и друштво Француски језик Физичко васпитање
5 Час одељен. старешине Додатна настава Физичко васпитање Француски језик
6 Обогаћен једносменски рад Обогаћен једносменски рад

Биљана С. Пилиповић

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Математика Српски језик Математика Српски језик Физичко васпитање
2 Српски језик Математика Српски језик Француски језик Математика
3 Физичко васпитање Француски језик Природа и друштво Математика Српски језик
4 Природа и друштво Пројектна настава Грађанско/верска Музичка култура Ликовна култура
5 Час одељен. старешине Додатна настава Допунска настава Физичко васпитање Ликовна култура
6 Обогаћен једносменски рад Свет око нас Обогаћен једносменски рад Обогаћен једносменски рад

Ксенија Кукрић

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Математика Српски језик Математика Српски језик Физичко васпитање
2 Српски језик Математика Српски језик Математика Математика
3 Физичко васпитање Француски језик Природа и друштво Француски језик Српски језик
4 Природа и друштво Пројектна настава Грађанско/верска Музичка култура Ликовна култура
5 Час одељен. старешине Додатна настава Додатна настава Ликовна култура
6 Обогаћен једносменски рад Ромски језик Обогаћен једносменски рад Обогаћен једносменски рад

Распоред писмених провера
школска 2022/2023.

Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Српски језик писмена вежба 6. 2. 2023. 2/02 провера познавања писања писаним словима
Математика писмена вежба 9. 2. 2023. 2/02 провера знања -веза сабирања и одузимања.
Свет око нас писмена вежба 13. 2. 2023. 3/02 природа,биљке, главни делови биљке
Српски језик писмена вежба 9. 3. 2023. 2/03 диктат
Математика писмена вежба 14. 3. 2023. 3/03 провера знања
Српски језик писмена вежба 5. 4. 2023. 2/04 провера знања
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Српски језик писмена вежба 31. 1. 2023. 6/01 Писање штампаних слова латинице (диктат)
Математика контролни задатак 2. 2. 2023. 1/02 Таблица множења
Српски језик писмена вежба 7. 2. 2023. 2/02 Бајке, Д. Максимовић (домаћа лектира)
Математика контролни задатак 13. 2. 2023. 3/02 Таблично множење, замена места и здруживање чинилаца
Српски језик контролни задатак 27. 2. 2023. 5/02 Глаголи
Математика контролни задатак 16. 3. 2023. 3/03 Таблично дељење
Математика контролни задатак 30. 3. 2023. 5/03 Дељење
Математика контролни задатак 19. 4. 2023. 4/04 Једначине са множењем и дељењем
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 3. 3. 2023. 1/03 Једначине и неједначине
Природа и друштво контролни задатак 27. 3. 2023. 5/03 Разноврсност природе
Српски језик писмена вежба 29. 3. 2023. 5/03 Придеви
Српски језик контролни задатак 2. 5. 2023. 1/05 Врсте речи (именице, заменице, придеви, бројеви, глаголи)
Математика контролни задатак 11. 5. 2023. 2/05 Геометријске фигуре
Математика контролни задатак 1. 6. 2023. 1/06 Мерење и мере
Природа и друштво контролни задатак 14. 6. 2023. 3/06 Материјали
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 30. 1. 2023. 6/01 Површина правоугаоника и квадрата
Српски језик контролни задатак 9. 2. 2023. 2/02 Граматика
Природа и друштво контролни задатак 6. 3. 2023. 2/03 Материјали
Српски језик контролни задатак 9. 3. 2023. 2/03 Правопис
Математика контролни задатак 20. 3. 2023. 4/03 Једначине и неједначине
Српски језик контролни задатак 24. 3. 2023. 4/03 Диктат
Природа и друштво контролни задатак 27. 3. 2023. 5/03 Насељавање Словена; Српска држава у доба Немањића
Математика контролни задатак 31. 3. 2023. 5/03 Квадар и коцка
Математика писмени задатак 5. 4. 2023. 2/04 Трећи школски писмени задатак
Српски језик контролни задатак 21. 4. 2023. 4/04 Управни говор
Математика контролни задатак 4. 5. 2023. 1/05 Разломци
Природа и друштво контролни задатак 10. 5. 2023. 2/05 Први и Други српски устанак
Српски језик писмени задатак 12. 5. 2023. 2/05 Други школски писмени задатак
Математика контролни задатак 16. 5. 2023. 3/05 Децимални запис
Математика писмени задатак 30. 5. 2023. 5/05 Четврти школски писмени задатак
Српски језик тестирање 31. 5. 2023. 5/05 Годишњи тест из граматике
Српски језик тестирање 8. 6. 2023. 2/06 Годишњи тест из књижевности
Природа и друштво контролни задатак 12. 6. 2023. 3/06 Први и Други светски рат. Знамените личности и културна добра Републике Србије
Математика контролни задатак 14. 6. 2023. 3/06 Запремина коцке и квадра
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 30. 1. 2023. 6/01 Површина правоугаоника и квадрата
Српски језик контролни задатак 9. 2. 2023. 2/02 Анализа реченице
Српски језик контролни задатак 9. 3. 2023. 2/03 Како се пише
Српски језик контролни задатак 24. 3. 2023. 4/03 Диктат
Српски језик контролни задатак 21. 4. 2023. 4/04 Управни говор
Српски језик писмени задатак 12. 5. 2023. 2/05 Други школски писмени задатак
Српски језик тестирање 31. 5. 2023. 5/05 Годишњи тест из граматике
Српски језик тестирање 8. 6. 2023. 2/06 Годишњи тест из књижевности
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Српски језик и књижевност контролни задатак 23. 2. 2023. 4/02 Глаголски облици
Математика контролни задатак 28. 2. 2023. 5/02 ссс
Енглески језик контролни задатак 15. 3. 2023. 3/03 Градиво 7, 8 и 9. поглавља
Српски језик и књижевност писмени задатак 17. 3. 2023. 3/03 Писање састава на задате теме.
Математика писмени задатак 21. 3. 2023. 4/03 3. писмени задатак
Француски језик контролни задатак 27. 3. 2023. 5/03 Unite 4 et 5
Математика контролни задатак 25. 4. 2023. 5/04 ссс
Српски језик и књижевност контролни задатак 28. 4. 2023. 5/04 Реченица и њени делови
Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 5. 2023. 3/05 Писање састава на задату тему.
Енглески језик писмени задатак 17. 5. 2023. 3/05 Градиво другог полугодишта
Француски језик писмени задатак 29. 5. 2023. 5/05 Unite 4, 5, et 6
Математика писмени задатак 8. 6. 2023. 2/06 4. писмени задатак
Српски језик и књижевност тестирање 9. 6. 2023. 2/06 Градиво књижевности.
Српски језик и књижевност тестирање 15. 6. 2023. 3/06 Градиво граматике.
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Српски језик и књижевност контролни задатак 23. 2. 2023. 4/02 Глаголски облици.
Математика контролни задатак 28. 2. 2023. 5/02 разломци, децимални бројеви и угао
Енглески језик контролни задатак 16. 3. 2023. 3/03 Градиво 7. и 8. поглавља
Српски језик и књижевност писмени задатак 17. 3. 2023. 3/03 Писање састава на задате теме.
Математика писмени задатак 21. 3. 2023. 4/03 3. писмени задатак
Француски језик контролни задатак 30. 3. 2023. 5/03 Unite 4 et 5
Математика контролни задатак 25. 4. 2023. 5/04 ссс
Српски језик и књижевност контролни задатак 28. 4. 2023. 5/04 Реченица и њени делови.
Енглески језик писмени задатак 12. 5. 2023. 2/05 Градиво другог полугодишта
Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 5. 2023. 3/05 Писање састава на задате теме.
Француски језик писмени задатак 24. 5. 2023. 4/05 Unite 4, 5, et 6
Математика писмени задатак 8. 6. 2023. 2/06 4. писмени задатак
Српски језик и књижевност тестирање 9. 6. 2023. 2/06 Књижевност.
Српски језик и књижевност тестирање 15. 6. 2023. 3/06 Граматика.
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 13. 2. 2023. 3/02 Скуп рационалних бројева
Српски језик и књижевност контролни задатак 14. 2. 2023. 3/02 Заменице
Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 3. 2023. 2/03 Писање састава на дату тему
Француски језик контролни задатак 17. 3. 2023. 3/03 Unite 4 5
Српски језик и књижевност контролни задатак 21. 3. 2023. 4/03 Глаголски облици
Математика писмени задатак 23. 3. 2023. 4/03 Скуп рационалних бројева и  четвороугао
Енглески језик писмени задатак 30. 3. 2023. 5/03 Градиво 6, 7 и 8. поглавља
Српски језик и књижевност контролни задатак 25. 4. 2023. 5/04 Реченица и њени делови
Српски језик и књижевност писмени задатак 3. 5. 2023. 1/05 Писање састава на дату тему
Физика контролни задатак 8. 5. 2023. 2/05 Маса и густина
Математика контролни задатак 11. 5. 2023. 2/05 Скуп рационалних бројева – једначине и неједначине, правоугли координатни систем у равни
Енглески језик писмени задатак 23. 5. 2023. 4/05 Градиво другог полугодишта
Француски језик писмени задатак 26. 5. 2023. 4/05 Unite 4 5 6
Српски језик и књижевност тестирање 1. 6. 2023. 1/06 Градиво шестог разреда
Математика писмени задатак 12. 6. 2023. 3/06 Скуп рационалних бројева. пропорција , размера и површина троугла и четвороугла
Физика тестирање 14. 6. 2023. 3/06 Годишњи тест
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Српски језик и књижевност контролни задатак 10. 2. 2023. 2/02 Заменице
Математика контролни задатак 13. 2. 2023. 3/02 Скуп рационалних бројева
Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 3. 2023. 2/03 Писање састава на дату тему
Српски језик и књижевност контролни задатак 17. 3. 2023. 3/03 Глаголски облици
Математика писмени задатак 23. 3. 2023. 4/03 Скуп рационалних бројева и четвороугао
Француски језик контролни задатак 24. 3. 2023. 4/03 Unite 4 et 5
Енглески језик контролни задатак 30. 3. 2023. 5/03 Градиво 6, 7 и 8. поглавља
Српски језик и књижевност контролни задатак 25. 4. 2023. 5/04 Реченица и њени делови
Српски језик и књижевност писмени задатак 5. 5. 2023. 1/05 Писање састава на дату тему
Физика контролни задатак 8. 5. 2023. 2/05 Маса и густина
Математика контролни задатак 11. 5. 2023. 2/05 Скуп рационалних бројева- једначине и неједначине,  правоугли координатни систем у равни
Енглески језик писмени задатак 18. 5. 2023. 3/05 Градиво другог полугодишта
Српски језик и књижевност тестирање 24. 5. 2023. 4/05 Градиво шестог разреда
Француски језик писмени задатак 26. 5. 2023. 4/05 Unite 4 5 6
Математика писмени задатак 12. 6. 2023. 3/06 Скуп рационалних бројева, пропорција, размера, површина четвороугла и троугла
Физика тестирање 16. 6. 2023. 3/06 Годишњи тест
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Физика контролни задатак 23. 1. 2023. 5/01 Кретање тела под дејством силе теже. Силе трења.
Српски језик и књижевност контролни задатак 7. 2. 2023. 2/02 Служба речи у реченици.
Математика контролни задатак 1. 3. 2023. 1/03 многоугао
Енглески језик контролни задатак 10. 3. 2023. 2/03 Градиво 6, 7 и 8. поглавља
Физика контролни задатак 13. 3. 2023. 3/03 Равнотежа тела
Српски језик и књижевност писмени задатак 20. 3. 2023. 4/03 Писање састава на задату тему.
Француски језик контролни задатак 23. 3. 2023. 4/03 grammaire
Математика писмени задатак 31. 3. 2023. 5/03 Многоугао, полиноми
Математика контролни задатак 5. 5. 2023. 1/05 Растављање полинома на чиниоце
Енглески језик писмени задатак 12. 5. 2023. 2/05 Градиво другог полугодишта
Физика контролни задатак 15. 5. 2023. 3/05 Механички рад, енергија, снага
Српски језик и књижевност контролни задатак 16. 5. 2023. 3/05 Синтакса.
Француски језик писмени задатак 25. 5. 2023. 4/05 Vocabulaire
Српски језик и књижевност писмени задатак 29. 5. 2023. 5/05 Писање састава на задату тему.
Српски језик и књижевност тестирање 7. 6. 2023. 2/06 Годишњи тест.
Физика тестирање 12. 6. 2023. 3/06 Годишњи тест
Математика писмени задатак 13. 6. 2023. 3/06 Растављање полинома на чиниоце, круг
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Физика контролни задатак 23. 1. 2023. 5/01 Кретање тела под дејством силе теже. Силе трења.
Српски језик и књижевност контролни задатак 7. 2. 2023. 2/02 Служба речи у реченици.
Математика контролни задатак 1. 3. 2023. 1/03 Многоугао
Енглески језик контролни задатак 9. 3. 2023. 2/03 Градиво 6., 7. и 8. поглавља
Физика контролни задатак 13. 3. 2023. 3/03 Равнотежа тела
Српски језик и књижевност писмени задатак 20. 3. 2023. 4/03 Писање састава на задату тему.
Француски језик контролни задатак 23. 3. 2023. 4/03 Grammaire
Математика писмени задатак 31. 3. 2023. 5/03 Многоугао и полиноми
Математика контролни задатак 5. 5. 2023. 1/05 Растављање полинома на чиниоце
Енглески језик писмени задатак 8. 5. 2023. 2/05 Градиво другог полугодишта
Физика контролни задатак 15. 5. 2023. 3/05 Механички рад, енергија, снага
Српски језик и књижевност контролни задатак 16. 5. 2023. 3/05 Синтакса.
Француски језик писмени задатак 25. 5. 2023. 4/05 Vocabulaire
Српски језик и књижевност писмени задатак 29. 5. 2023. 5/05 Писање састава на задату тему.
Српски језик и књижевност тестирање 7. 6. 2023. 2/06 Годишњи тест.
Физика тестирање 12. 6. 2023. 3/06 Годишњи тест
Математика писмени задатак 13. 6. 2023. 3/06 Растављање полинома на чиниоце и круг
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 7. 2. 2023. 2/02 Површина и запремина пирамиде
Српски језик и књижевност контролни задатак 9. 2. 2023. 2/02 Фонетика, грађење речи, врсте речи
Српски језик и књижевност писмени задатак 9. 3. 2023. 2/03 Писање састава на дату тему
Српски језик и књижевност контролни задатак 16. 3. 2023. 3/03 Синтаксичке јединице
Француски језик контролни задатак 17. 3. 2023. 3/03 Unite 4 5
Енглески језик контролни задатак 22. 3. 2023. 4/03 Градиво 6., 7. и 8 поглавља
Математика писмени задатак 27. 3. 2023. 5/03 3. писмени задатак
Физика контролни задатак 28. 3. 2023. 5/03 Електрична струја
Математика контролни задатак 21. 4. 2023. 4/04 Линеарна функција, линеарне једначине и неједначине
Српски језик и књижевност тестирање 8. 5. 2023. 2/05 Књижевни текстови и књижевни појмови
Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 5. 2023. 3/05 Писање састава на дату тему
Српски језик и књижевност тестирање 19. 5. 2023. 3/05 Градиво осмог разреда
Математика писмени задатак 22. 5. 2023. 4/05 4. писмени задатак
Француски језик писмени задатак 23. 5. 2023. 4/05 Unite 4 5 6
Енглески језик писмени задатак 29. 5. 2023. 5/05 Градиво другог полугодишта
Физика тестирање 30. 5. 2023. 5/05 Годишњи тест
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 7. 2. 2023. 2/02 Површина и запремина пирамиде
Српски језик и књижевност контролни задатак 9. 2. 2023. 2/02 Фонетика, грађење речи, врсте речи
Српски језик и књижевност писмени задатак 9. 3. 2023. 2/03 Писање састава на дату тему
Енглески језик контролни задатак 16. 3. 2023. 3/03 Градиво 7., 8. и 9. поглавља
Српски језик и књижевност контролни задатак 17. 3. 2023. 3/03 Синтаксичке јединице
Француски језик контролни задатак 21. 3. 2023. 4/03 Unite 4 5 6
Француски језик контролни задатак 21. 3. 2023. 4/03 Unite 4 5
Математика писмени задатак 27. 3. 2023. 5/03 3. писмени задатак
Физика контролни задатак 28. 3. 2023. 5/03 Електрична струја
Математика контролни задатак 21. 4. 2023. 4/04 ссс
Српски језик и књижевност писмени задатак 5. 5. 2023. 1/05 Писање састава на дату тему
Српски језик и књижевност тестирање 10. 5. 2023. 2/05 Књижевни текстови и књижевни појмови
Енглески језик писмени задатак 11. 5. 2023. 2/05 Градиво другог полугодишта
Француски језик писмени задатак 18. 5. 2023. 3/05 Unite 4 5 6
Француски језик писмени задатак 18. 5. 2023. 3/05 Unite 4 5 6
Математика писмени задатак 22. 5. 2023. 4/05 4.писмени задатак
Српски језик и књижевност тестирање 24. 5. 2023. 4/05 Градиво осмог разреда
Физика тестирање 30. 5. 2023. 5/05 Годишњи тест

02.12.2022

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину

Опис активности дан датум и време
Изјашњавање ученика осмог разреда писаним путем у школи или електронским путем на порталу, портал-www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тест током децембра од 01. до 30.12.2022. године
Провера тачности изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест (електронским путем и непосредно у школи) понедељак – петак од 23. до 27.01.2023. године
Пријем приговора/промена одлуке на изјашњење ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест и уношење исправки (непосредно у школи) понедељак-уторак 30 – 31.01.2023. године, 08 – 15ч
Објављивање коначног изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест (на званичном сајту МСШ и непосредно у школи) среда 01.02.2023. године, до 08ч
Пробни завршни испит – математика и пробни завршни испит по програму ФООО петак 24.03.2023. године, 12 – 14ч
Пробни завршни испит – српски/матерњи језик и трећи тест субота 25.03.2023. године, 9 – 11ч српски/матерњи језик; 11.30 – 13.30ч трећи тест
Анализа пробног завршног испита понедељак- петак од 27. до 31.03.2023. године
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу Моја средња школа, за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства од уторака до понедељка наредне недеље од 18. до 24.04.2023. године, до 16ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита петак и понедељак 21. и 24.04.2023. године, 09 – 16ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области петак-субота- недеља 12, 13. и 14.05.2023. године, у два термина: од 9 – 12ч  и 14 – 17ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија) субота 13.05.2023. године, 10 – 12ч биологија; 14 – 16ч хемија
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке субота-недеља 13.05.2023. године – српски/матерњи језик, 10 – 12ч; 14.05.2023. године – страни језик, 10 – 12 ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности субота 13.05.2023. године, 14-16ч
Пријемни испити у музичким школама петак-субота- недеља 19, 20. и 21.05.2023. године, од 10ч
Пријемни испити у балетским школама петак-субота- недеља 19, 20. и 21.05.2023. године, од 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику (математика) и  пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика) субота 20.05.2023. године, 10 – 12ч математика
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју субота 20.05.2023. године, 10 – 12ч географија; 14 – 16ч историја
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (физика) субота 20.05.2023. године, 14 – 16ч физика
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику субота и недеља 20.05.2023. године, писмени тест 13 – 15ч;21.05.2023. године, усмени испит oд 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за  математику недеља 21.05.2023. године, 10 – 12ч
Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит) од понедељка до уторка наредне недеље од 15. до 23.05.2023. године
Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит) од понедељка до уторка наредне недеље од 15. до 23.05.2023. године
Коначни резултати пријемних испита од уторка до среде наредне недеље од 16. до 24.05.2023. године
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији и спортских одељења при гимназијама (непосредно у школи) четвртак-субота 8 – 10.06.2023. године, 8 – 16ч
Провера језичких компетенција за двојезичну наставу у основном образовању субота и недеља 17. и 18.06.2023. године од 10ч
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама субота 17.06.2023. године, 10 – 11.30 ч српски језик; 12 – 13.30 ч енглески језик
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама недеља 18.06.2023. године 10 – 11.30 ч математика
Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику субота 24.06.2023. године од 10ч
Завршни испит – тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО среда 21.06.2023. године, 09 – 11ч
Завршни испит – тест из математике четвртак 22.06.2023. године, 09 – 11ч
Завршни испит – трећи тест петак 23.06.2023. године, 09 – 11ч
Супервизија спровођења завршног испита среданедеља од 21. до 25.06.2023. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ недеља 25.06.2023. године, до 8ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем) недеља и понедељак 25.06.2023. године, после 8ч и 26.06.2023. године, до 15ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи) понедељак 26.06.2023. године, 8 – 15ч
Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) понедељак и уторак 26.06.2023. године, после 16ч и 27.06.2023. године, до 8ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита електронским путем и непосредно у основној школи – за другостепену комисију уторак 27.06.2023. године, 08 – 15ч
Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) уторак 27.06.2023. године, после 16ч
Објављивање коначних резултата завршног испита среда 28.06.2023. године, до 08ч
Упис у музичке и балетске школе среда 28.06.2023. године, 08 – 15ч
Попуњавање листе жеља електронским путем четвртак и петак од 29.06.2023. године у 08ч до 30.06.2023. године у 15ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи) четвртак и петак 29. и 30.06.2023. године, 08 – 15ч
Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи) субота 01.07.2023. године, од 08ч
Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи) субота 01.07.2023. године, 08 – 15ч
Објављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту недеља 02.07.2023. године, до 08ч
Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама понедељак 03.07.2023. године, до 08ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу понедељак 03.07.2023. године, до 08ч
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи) понедељак 03.07.2023. године, 8-15ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга) понедељак-петак од 03.07.2023. године у 8ч до 07.07.2023. године до 15ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе понедељак и уторак 03. и 04.07.2023. године, 8 – 15ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу уторак 04.07.2023. године, до 24ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга среда 05.07.2023. године, до 08ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи осим за упис у музичке и балетске школе среда 05.07.2023. године, 08 – 15ч
Завршни испит – тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО (августовски рок) среда 16.08.2023. године, 09 – 11ч
Завршни испит – тест из математике четвртак 17.08.2023. године, 09 – 11ч
Завршни испит – трећи тест петак 18.08.2023. године, 09 – 11ч
Супервизија спровођења завршног испита среда-недеља од 16. до 20.08.2023. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе понедељак 21.08.2023. године, до 08ч
Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним уписним комисијама) понедељак 21.08.2023. године, 12 – 16ч
Објављивање коначних резултата завршног  испита понедељак 21.08.2023. године, до 20ч
Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама) уторак и среда 22. и 23.08.2023. године, 08 – 16ч
Унос одлука о упису среда 23.08.2023. године
Упис ученика у средње школе – трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе четвртак и петак 24. и 25.08.2023. године
Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу уторак – петак од 22. до 25.08.2023. године, 08 – 15ч

Табела додатних активности

школска  2022/2023. година

Име и презиме Додатна наст<>ава. Допунска наст. Слободне активности Отворена врата Припремна настава
1.Стојанка Стојевски четвртак, претчас, 6/1 петак, претчас , 6.разред, сваке друге недеље понедељак претчас 7.разред, сваке друге недеље понедељак, 7.час 8.разред понедељак, 4.час уторак, претчас
2.Гордана Јовановић уторак 7. час среда претчас петак 6. час четвртак 7. час петак 7. час четвртак 4. час  
3.Војислава Лабус четвртак, претчас, 8. разред петак претчас -пети разред уторак претчас- шести разред Рецитаторска секција– понедељак 7. час Љубитељи страног језика – среда 7. час уторак 4. чaс  
4.Душица Цветковић уторак, претчас, 7.разред четвртак претчас, 7.разред Страни језик кроз музику – петак, 6.час   петак 3.час  
5.Драгана Радујко петак, 8. час 8. разред четвртак – претчас 5. разред Страни јез кроз музику – понедељак 8. час Љубитељи страног јез – уторак 8. час. четвртак 6. час  
6.Марија Мутавџић     Музиком кроз живот 5. и 6. разред-понедељак претчас Уметност-7. и 8.разред-среда претчас Хор–среда 7.час среда 4.час  
7.Бане Гавриловић     Секција-среда 7.час Среда 3 час  
8.Драгана Несторов   среда 7. час 5. и 6. разред среда 7. час понедељак 3. час понедељак 7. час-8 разред
9.Љиљана Ђорђевић петак – претчас седми разред среда – претчас- 5.разред среда -претчас-5. разред среда- 3. час понедељак-претчас
10.Тамара Ботић петак – претчас пети и осми р. понедељак претчас 5. и 8.разр. четвртак претчас, мат.секција петак 3.час уторак 7.час 8.разред
11.Бисерка Јовић среда- претчас шести и седми разред понедељак-претчас 6.разред , четвртак 7.час седми разред петак- претчас  шести седми разред уторак- 4.час  
12. Мира Чикош     среда претчас рециклажа среда 4 час петак 7 час
13.Бранка Видицки     петак претчас еколошка секција среда 4.час среда претчас 8. разред
14.Ивана Бастаја     Микробит клуб – среда – 8. и 9. час Информатичка секција – петак претчас парне недеље уторак 4.час  
15.Ивана Ђурђевић     Микробит клуб- четвртак претчас  понедељак претчас-непарне недеље Млади физичари- понедељак претчас-парне недеље среда  6.час   петак претчас 8.разред
16.Саша Митровић     уторак 7. и 8. час стони тенис и кошарка понедељак 3. час    
17.Јасмина Манчић     уторак, претчас    
18.Ксенија Кукрић уторак, 5. час среда 5. час   четвртак, 3. час  
19.Биљана П.Стојиљковић уторак, 5. час среда 5. час   четвртак, 2. час  
20.Весна Копрек   уторак 5. час Рецитаторска секција 4.час петак, Вредне руке петак 5. час четвртак 4.час  
21.Данијела Живић            / среда 5. час Драмска секција – уторак, 6.час Литерарна секција – петак, 5. час петак, 4. час              /
22.Маја Змијанац / уторак 5. час Ликовна секција – четвртак 5. час четвртак 4. час            /
Scroll to Top