О НАМА

О нама

У Задругарској улици број 1, окружена зградама и дрвећем, налази се наша Основна школа „Сутјеска“.

Настава се одвија у 20 кабинета, а понос наше школе су две мултимедијалне учионице са 40 рачунарa који су допринели осавремењивању наставе како информатике тако и других предмета.

Настава је преподневна и кабинетска. У сваком кабинету, налазе се рачунар, пројектор, бела табла или бело платно, што омогућава реализацију наставе по најсавременијим методама и техникама.

Страни језици који се уче у школи су француски и енглески.

Школа има травнато фудбалско игралиште, игралиште за мале спортове и велику и малу фискултурну салу.

За ученике од 1. до 4. разреда организован је продужени боравак од 6 до 16 часова.

У школи је отворено и одељење за предшколце. Опремљена је посебна учионица у којој две групе малишана проводе време и изводе активности са својом васпитачицом.

Нису ученици једини који стичу нова знања. Њихови учитељи и наставници редовно похађају семинаре који се одржавају у школи и ван ње, ради усавршавања и побољшања квалитета наставе. Тренутно, школа се налази у два међународна пројекта. Један је у НВО Save the children „Побољшање приступа и квалитета инклузивног образовања за време пандемије Ковид 19 за децу припаднике рањивих група“ и други у оквиру Erazmus+ „Желим да се мој глас чује!“ Очекује нас много активности, како у нашој школи, тако и на обукама у иностранству. Спремни смо за нова учења и примену нових метода у настави а посебно у ваннаставним активностима и неформалном учењу.

 

Упоредо са часовима редовне наставе ученици учествују и у ваннаставним активностима. У нашој школи постоје и раде различите секције: језичке, спортске, уметничке, секције природних наука, а значајан је хор који учествује на свакој приредби и свечаности у школи.

Већ неколико година, у нашој школи организује се Обогаћен једносменски рад, пројекат Министарства просвете, у који је укључено чак шест наставника ове школске године. Зависно од својих интересовања, ученици су се определили за неговање различитих вештина, као што су: Учење језика кроз различите организационе облике, Подршка у учењу за 3. и 4. разред, Лепо у нама и око нас, Правимо одељенске вртове, Интернационални дан.

Велика пажња се поклања индивидуалним способностима и склоностима ученика. Трудићемо се да добре резултате остварујемо и даље и да будемо запажени у својој општини и граду.

Мисија и визија школе

Мисија

  • Учинити школу привлачном за сву децу из окружења.
  • Унапредити све облике образовно-васпитног рада кроз планирање, припремање и реализовање наставних и ваннаставних активности на начин који омогућава ученицима и наставницима да остварују разнолика интересовања.
  • Прихватање тимског рада на нивоу у коме је заједничко планирање и примена природан део процеса рада.
  • Реализација циљева кроз сарадњу са различитим интересним групама које су укључене у образовно-васпитни процес.
  • Наши главни принципи у таквом раду су креативност, доследност, комуникација, конструктивност.

Визија

Желимо школу коју би радо похађали сви ученици из окружења, у коју ће се вратити ученици са наше територије у школске клупе. Тежимо школи у којој ће се створити услови у којима ће ученици и наставници моћи да задовоље све своје потребе, развију знања и остваре своја интересовања; рад у оквиру тимова који међусобно сарађују и покрећу личне и тимске потенцијале. Наша визија је школа у којој сви ученици у свим областима рада могу да користе предности савремене технологије, са жељом да сами истражују нове могућности у образовном процесу; школа у којој ће се радити савременим наставним методама и облицима рада уз поштовање индивидуалности ученика; ученици заинтересовани за учење у оквиру редовне наставе и кроз ваннаставне активности; школа у којој се деца радо окупљају, а наставници раде са ентузијазмом.

Колектив

Колектив – јул 2022. године

Наставно особље

Р. бр. Име и презиме Занимање/Радно место
1. Гордана Јовановић Професор Српског језика и књижевности
2. Стојанка Стојевски Професор Српског језика и књижевности
3. Мирјана Пешко Професор Српског језика и књижевности/библиотекар
4. Војислава Лабус Професор Енглеског језика и књижевности
5. Душица Цветковић Професор Француског језика и књижевности
6. Драгана радујко Професор Француског језика и књижевности
7. Соња Петрушић Професор Француског језика и књижевности
8. Бисерка Јовић Наставник Математике
9. Тамара Ботић Професор Математике
10. Љиљана Ђорђевић Професор Географије
11. Драгана Несторов Професор Историје
12. Бранка Видицки Наставник Биологије
13. Ивана Ђурђевић Професор Физике и Технике и технологије
14. Ивана Бастаја Професор Информатике и Технике и технологије
15. Марија Мутавџић Наставник Музичке културе
16. Бане Гавриловић Професор Ликовне културе
17. Јасмина Манчић Професор Физичког и здравственог образовања
18. Саша Митровић Професор Физичког и здравственог образовања
19. Сенад Хајровић Наставник Илмудина
20. Ивана Петровић Професор Хемије
21. Весна Копрек Професор разредне наставе
22. Данијела Живић Професор разредне наставе
23. Маја Змијанац Професор разредне наставе
24. Биљана Пилиповић Стојиљковић Наставник разредне наставе
25. Виолета Ивановић Професор разредне наставе
26. Олга Пејић Професор разредне наставе
27. Зоран Јовановић Педагошки асистент
28. Јакута Старчевић Наставник Ромског језика
29. Миланка Алексић Наставник разредне наставе/продужени боравак

Техничко особље

Р. број Име и презиме Радно место
1. Дејан Јовановић Домар
2. Радојка Ритановић Спремачица
3. Милена Комазец Спремачица
4. Светлана Лукић Спремачица
5. Александра Радојичић Спремачица
6. Андријана Коцић Спремачица
7. Весна Тривановић Спремачица
8. Соња Степић Спремачица
9. Јелена Томић Спремачица
10. Бојана Кнежевић Спремачица

Секретаријат

Р. број Име и презиме Радно место
1. Биљана Станишић Секретар
2. Марина Борокић Шеф рачуноводства
3. Милена Јовановић Благајник

ПП служба

Р. број Име и презиме Радно место
1. Тања Андрић Педагог

Менаџмент

Р. број Име и презиме Функција
1. Јасмина Стојчић Директор

Чувари белог јасена

Scroll to Top